8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Pe ce și pe cine se ține echilibrul în societate

Loading
Без рубрики Pe ce și pe cine se ține echilibrul în societate
Pe ce și pe cine se ține echilibrul în societate
masa-rotunda

Foto: vocea.md 

În preajma zilei de 8 martie, 80 de membre de sindicat din toată țara au participat la o masă rotundă cu genericul „Femeile sindicaliste – pentru un dialog social efi­cient și constructiv”. Ele au vorbit despre problemele cu care se confruntă, despre felul cum acestea ar putea fi soluționate și despre faptul că sunt gata să contribuie la bunăstarea țării, cu condiția să li se creeze condiții pentru a participa la proce­sul decizional chiar și în cele mai înalte structuri.

 

Dar cum starea de lucruri tre­buie îmbunătățită de jos, sindi­calistele au abordat și probleme­le cu care se confruntă femeile angajate în sfera bugetară şi în sectorul agrar, precum şi provo­cările legate de reformele în să­nătate şi educaţie.

De asemenea, participantele la masa rotundă au pus proble­ma îmbunătățirii condiţiei feme­ilor salariate – majorarea indem­nizaţiei pentru naşterea copilului până la 5.000 de lei, modificarea legislaţiei de pensionare, în spe­cial, stabilirea pensiilor pentru persoanele care activează în agri­cultură, modificarea Legii salari­zării, precum și modificarea art. 111 din Codul muncii.

 

g_cnsm

Consiliul de Femei este o structurăa Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, din care fac parte 27 de member 

 

„Noua metodă de calculare a indemnizațiilor de maternitate, care prevede modificarea bazei de calcul de la șase luni premer­gătoare la 12 luni, este o nedrep­tate și o povară pentru femeile însărcinate, care va duce la scă­derea natalității.

Avem multe probleme, nu toate se rezolvă într-o zi. Dar noi vom insista încontinuu, până lu­crurile se vor mișca din loc”, a de­clarat Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM.

 

Femeile sunt private de multe drepturi

 

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a subliniat că la capi­tolul protecția socială a femeii există mari rezerve.

„Organele statului, sindicatele abordează aceste probleme pen­tru a ridica nivelul de trai, a face tot posibilul pentru a fi în rândul țărilor civilizate, protejând în pri­mul rând femeile. Avem restanțe în domeniul salarizării, la pensii, la indemnizații. Avem planuri concrete, tranșante pentru a li­chida aceste restanțe. Dorim ca salariul minim pe țară să fie adus la nivelul minimului de existență. Vrem ca să ridicăm nivelul de trai al femeilor care au copii. Cerem ca indemnizațiile pentru naștere, întreținerea copilului să fie adu­se la un nivel mai mare. Vrem să lichidăm diferența între salariile femeilor și a bărbaților, prestând aceeași muncă”, a menționat Petru Chiriac.

„Trebuie măcar 30-40% dintre femei să aibă acces la parlament, guvern, administrația publică lo­cală. Au demonstrat prin fapte că acolo unde e femeia e mai multă ordine, mai multă indulgență, nu se fură, ci se aduce. Prezența fe­meilor în Confederația Națională a Sindicatelor este impunătoare. De exemplu, în Consiliul gene­ral, 60% sunt femei, din Comi­tetul confederal al sindicatelor fac parte 30%, la consilii inter­ramurale teritoriale – circa 60%. Vrem ca exemplele lor să fie de folos bărbaților”, a menționat liderul sindical.

Fiind întrebat de „Vocea po­porului” dacă vede în fruntea CNSM o femeie, Petru Chiriac a răspuns: „Dorim în fruntea CNSM o femeie, dar ca să ajungi acolo trebuie să treci niște trep­te”.

Nadejda Rusnac, președinta Sindicatului Lucrătorilor din Industria Ușoară, a menționat că toate problemele cu care ne confruntăm sunt importante. „Situația femeii în societatea noastră e destul de dificilă. Dese­ori, femeia este întreținătorul familiei, nemaivorbind de pro­blemele profesionale. Conform Constituției Republicii Moldova, femeile au aceleași drepturi eco­nomice, politice ca și bărbații, legislația națională nu conține dispoziții discriminatorii față de femeie. În realitate, însă, se re­simte lipsa unei legislații adec­vate, a unui sistem de activități bine determinat. Femeile sunt private de mai multe drepturi”, susține Nadejda Rusnac.

 

Echilibru, parteneriat între femei și bărbați

 

Vicepreşedinta Parlamentului Republicii Moldova, Liliana Pa­lihovici, le-a asigurat pe parte­nerele de dialog că va analiza fiecare propunere în parte şi, îm­preună cu colegii de Parlament şi cu ministerele de resort, va depu­ne eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ.

 

masa-rotunda-2

Foto: vocea.md

 

„Este nevoie ca şi sindicatele să contribuie la realizarea refor­melor lansate, care vor aduce beneficii tuturor cetăţenilor. Gu­vernarea are de soluţionat o serie de probleme grave, care necesită o viziune strategică şi resurse fi­nanciare. Vom moderniza statul, vom majora salariile, iar toate aceste lucruri le vom face atunci când vom înregistra progrese şi vom avea resurse financiare sufi­ciente pentru aceasta”, a afirmat vicespeakerul.

De asemenea, la eveniment a participat deputata Valentina Stratan, care a menționat im-portanța dialogului și a comu­nicării eficiente dintre CNSM și factorii de putere pentru îmbună-tățirea situației femeilor în socie­tate.

 

Femeile sunt responsabile, mai puțin corupte

 

„Sper foarte mult că liderii politici se vor sensibiliza. Să renunțe la gândirea patriarhală și să conștientizeze rolul femeii în societate. Faptul că femeile do­resc să se implice mai mult în po­litică, în economie nu e un moft. Este necesitatea țării. Unde sunt mai multe femei în politică, nive­lul de dezvoltare a țării este mai mare. Femeile sunt responsabi­le, mai puțin corupte. Vreau să fiu înțeleasă corect. Eu nu vreau ca femeile să fie prezente masiv peste tot, ci să existe un echili­bru, să existe parteneriat între femei și bărbați. Numai atunci putem face lucruri frumoase îm­preună”, a menționat Valentina Stratan.

Consiliul de Femei este o struc­tură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, din care fac parte 27 de membre – reprezentante ale structurilor de femei din cadrul centrelor sindi­cale naţional-ramurale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand