9 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Fondul de subvenționare în agricultură a fost majorat

Loading
Economie Fondul de subvenționare în agricultură a fost majorat
Fondul de subvenționare în agricultură a fost majorat
subventii-agricultura

Foto: worldpress.com

Mijloacele fondului de subvenționare a agricultu­rii au fost majorate de la 400 de milioane, în 2013, până la 500 de milioane în anul curent. Principii­le, obiectivele şi sarcinile prioritare pentru realiza­rea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli sunt stabilite în Regula­mentul de subvenţionare în agricultură pentru anul 2014, aprobat recent de Guvern.

 

Potrivit reprezentanţilor Exe­cutivului republican, agricultorii care intenționează să înființeze livezi de cireș, vișin, cais, prun şi piersic vor benefica de subvenții în valoare de la 20 de mii până la 30 de mii de lei pentru fie­care hectar. În cazul înființării plantațiilor de arbuști fructiferi, fermierii vor primi subvenții de peste 50 de mii de lei la hec­tar.

Subvenţiile pentru defrișarea plantațiilor multianuale au fost majorate, de asemenea, și vor constitui de la trei mii până la cinci mii de lei la hectar.

Cât privește stimularea in­vestiţiilor pentru producerea le­gumelor pe teren protejat: sere de iarnă, solarii sau tuneluri, subvențiile vor fi majorate până la 70 la sută din costuri pentru asociaţiile de producători și până la 60 la sută – pentru producă-torii agricoli individuali.

Pentru stimularea lucrărilor de irigare a terenurilor agricole, subvențiile vor fi mai mari cu până la 50 la sută, iar pentru în­curajarea investițiilor în utilarea și renovarea tehnologică a gos­podăriilor zootehnice – cu până la 60 la sută în cazul fermelor de bovine şi cu până la 50 la sută – al celor de ovine. În acest an vor beneficia de subvenții și pis­cicultorii.

De asemenea, în scopul dez­voltării agriculturii post-recolta­re, casele de ambalare amplasate în localitățile rurale, inclusiv în extravilanul orașelor, reședințele consiliilor raionale, vor obţine subvenții în valoare de 50 la sută din cost. Plafonul acestor plăţi a fost majorat de la 2,5 milioane până la 4,5 milioane de lei.

Cei care vor consolida te­renurile agricole vor beneficia de subvenții adiționale pentru acoperirea costurilor cadastrale. Totodată, limita de vârstă pen­tru noțiunea de tânăr fermier a fost modificată de la 30 până la 35 de ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand