8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Reglementarea raporturilor de muncă în procesul de externalizare a unor activităţi

Loading
Без рубрики Reglementarea raporturilor de muncă în procesul de externalizare a unor activităţi
Reglementarea raporturilor de muncă în procesul de externalizare a unor activităţi
seminar-fscm

Foto: FSCM

Protecţia salariaţilor membri de sindicat în proce­sul de transfer la alte în­treprinderi în contextul externalizării de către an­gajatori a unor genuri de activitate a fost tema unui seminar organizat recent de reprezentanţii Federa­ţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Comunicaţii din Moldova.

 

Preşedintele federaţiei re­spective, Ion Pîrgaru, a comu­nicat pentru „Vocea poporului” că în ultimul timp cazurile de externalizare a diferitor servicii în care sunt angajaţi membri de sindicat sunt tot mai frecvente. De aceea, este necesar ca salari­aţii să fie informaţi despre drep­turile şi riscurile care există în cazurile de reducere sau trasfer la alte unităţi economice.

Interesul principal al anga­jatorului în caz de externalizare este să-şi minimalizeze cheltuie­lile pentru reducerea de perso­nal. Principalul risc la care este expus salariatul este întrerupe­rea vechimii în muncă şi posi­bilitatea ulterioară de a fi dis­ponibilizat din serviciu, fără să-i fie achitate plăţile prevăzute de legislaţie pentru această situaţie, a specificat Ion Pîrgaru.

Conform legislaţiei în vigoare, transferarea salariatului la altă întreprindere nu necesită acor­dul organizaţiei sindicale, ca în cazul suprimării funcţiei. Tran­sferul poate avea loc însă numai cu acordul părţilor şi, dacă sala­riatul nu acceptă această opţi­une, angajatorul poate apela la cea a reducerii, care poate avea loc doar prin consultarea sindi­catelor.

Cea mai eficientă metodă de garantare a drepturilor salaria­ţilor legate de transferul la altă întreprindere este cea a nego­cierii, cu sau fără susţinerea sindicatelor de la unitate sau a celor ramurale, a unor acorduri suplimentare la contractul indi­vidual de muncă ce va fi semnat cu noul angajator, a mai precizat Ion Pârgaru.

În cadrul seminarului, consili­erul juridic al aceleiaşi federaţii, Adrian Lungu, a informat asis­tenţa despre: conceptul eco-no­mic de externalizare, factorii ce determină angajatorii să recurgă la această nouă practică, modu­rile de realizare a procesului în cauză (outsourcing, outstaffing). Totodată, expertul s-a referit la cauzele ineficienţei acestei prac­tici în ţara noastră, la impactul negativ pe care îl poate genera externalizarea asupra raportu­rilor juridice de muncă, precum şi acţiunile întreprinse de sin­dicate pentru a apăra interesele membrilor în procesul de exter­nalizare.

Seminarul a fost organizat la iniţiativa comitetelor sindicale de la două companii private ce activează în domeniul comuni­caţiilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand