8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele, receptive faţă de procesele de reforme din ţară

Loading
Без рубрики Sindicatele, receptive faţă de procesele de reforme din ţară
Sindicatele, receptive faţă de procesele de reforme din ţară
consiliul-interramural

Foto: vocea.md

Reprezentanţii Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raio­nul Orhei au organizat, în săptămâna trecută, o şedinţă de dare de seamă şi alegeri. Preşedintele acestei structuri, Alexandru Malai, a menţionat că iniţiativele lansate de Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova au fost susţi­nute în totalitate de sindicaliştii de la Orhei.

 

„Noi am participat într-un număr im­punător la acţiunea organizată în scopul promovării unei munci decente. Am avut reprezentanţi din toate consiliile, ne-am bucurat de susţinere şi la organizarea cam­paniei orientate spre atragerea tinerilor în sindicate. De asemenea, am beneficiat de instruiri foarte utile, cu participarea unor specialişti de calificare înaltă şi cu experi­enţă bogată”, a specificat Alexandru Malai în raportul prezentat cu această ocazie.

Vorbitorul a accentuat că structura în cauză a încheiat o convenţie colectivă pentru 2010-2014. Prin intermediul aces­teia, a fost obţinut un adaos de şapte zile la concediu pentru demnitarii cu funcţii publice şi aleşii locali.

Raportorul a solicitat în context ca re­prezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova să dea dovadă de operativitate maximă în examinarea propunerilor ce vin din teritorii şi include­rea acestora în planurile de activitate ale confederaţiei. „Iniţiativa care vine de la nivelul de jos este cea mai valoroasă şi de aceea toate propunerile respective trebuie să fie prioritare”, a apreciat preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei.

Sindicatele din teritorii au nevoie de mai mult suport didactic, informaţional, metodologic care să ţintească, în special, în activităţile organizaţiilor sindicale de nivelul unu. Acest lucru ar putea fi asigu­rat prin elaborarea diferitelor materiale, metodologii de către specialiştii confede­raţiei, care dispun de calităţi profesionale înalte.

 

g_cnsm

Sindicatele trebuie să se pregătească din timp de schimbările care se vor produce

 

Alexandru Malai a solicitat şi asigu­rarea la nivel naţional a efectuării unor schimburi de experienţă în toate aspectele activităţii sindicale, punându-se accentul pe realizarea drepturilor şi a intereselor de muncă ale salariaţilor, inclusiv prin exa­minarea litigiilor în instanţă. Un accent deosebit a fost pus pe sporirea capacităţii sindicatelor de a efectua negocieri colec­tive şi de a soluţiona problema ce ţine de crearea structurii patronale raionale.

„Ne aşteaptă schimbări radicale în le­gătură cu reformele care vor avea loc în urma preconizatei semnări a Acordului de Asociere la Uniunea Europeană. Şi descentralizarea administrativă ne bate la uşă, iar din 2015, finanţarea instituţi­ilor publice locale va fi efectuată direct de către primării. Acest lucru implică, de asemenea, schimbări radicale în activita­tea nivelului doi, iar mecanismele nu sunt încă bine definitivate”, a menţionat Ale­xandru Malai.

În opinia sa, este necesar ca repre­zentanţii sindicatelor să anticipeze unele măsuri ce vor fi necesare în momentul de­marării reformelor aşteptate şi al elaboră­rii unor legi în acest scop, care ar putea fi adoptate la pachet.

În context, Mihail Hîncu, vicepreşedin­te al CNSM, a apreciat că în procesul de transformări prin care trece ţara noastră, în general, şi sindicatele, în particular, este important ca reprezentanţii organiza­ţiilor primare şi teritoriale să dea dovadă de iniţiativă. „Ei sunt mai aproape de rea­litatea pe care o simt şi o trăiesc membrii de sindicat şi, de aceea, ar fi bine ca aceste iniţiative să fie cât mai frecvente”, a adău­gat Mihail Hîncu. Vicepreşedintele CNSM a sugerat ca propunerile respective să fie înaintate sub orice formă posibilă, cum ar fi scrisorile, materialele de ziar sau mesa­jele electronice.

Consiliul interramural Orhei este prin­tre cele mai active structuri de acest fel din ţara noastră, a opinat Mihail Hîncu. Astfel, dacă, în 2008, consiliul dispunea de 11 membri, acum are 16, iar pe viitor numărul lor ar putea fi şi mai mare. Există un interes mare legat de soluţionarea pro­blemelor care există în teritoriu, protecţia membrilor şi motivarea a tot mai mul­ţi salariaţi să facă parte din organizaţiile sindicale.

Mihail Hîncu a remarcat că CNSM şi-a propus drept scop să consolideze consi­liile interramurale care, la rândul lor, să unească structurile sindicale teritoriale, să constituie comisii capabile să negocieze în teritoriu cu partenerii sociali. „Noi acum constatăm că, din păcate, nu în toate ra­ioanele au fost create organizaţii teritoria­le patronale. Ridicăm în repetate rânduri această problemă la nivel naţional, dar soluţionarea ei nu este un lucru simplu”, a afirmat vicepreşedintele CNSM.

În cadrul şedinţei, Alexandru Malai a fost reales în funcţia de preşedinte al Con­siliului interramural teritorial Orhei.

Şedinţele de dare de seamă şi alegeri sunt desfăşurate de consiliile interramu­rale teritoriale ale sindicatelor, în perioa­da februarie-martie a anului curent.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand