28 februarie 2024
Chisinau
Cultura

Activităţile culturale, racordate la standardele internaţionale

Loading
Cultura Activităţile culturale, racordate la standardele internaţionale
Activităţile culturale, racordate la standardele internaţionale
cultura

Foto: moldovagate.com

O nouă strategie de dezvol­tare a culturii a fost aproba­tă recent de Guvern. Docu­mentul stabileşte direcţiile de dezvoltare a acestui do­meniu până în 2020.

 

Strategia respectivă prevede ca ponderea sectorului liber/nefor­mal să sporească în totalul acti­vităţilor culturale prin accesul or­ganizaţiilor asociative şi artiştilor liber-profesionişti la finanţare. În acelaşi timp, pentru dezvolta­rea domeniului artelor vizuale şi literaturii urmează a fi elaborate politici publice speciale.

Patru obiective generale sunt stabilite în document. Este vorba despre salvgardarea patrimoniu­lui cultural naţional, asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a pro­dusului cultural, creşterea ponde­rii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative, precum și sporirea contribuţiei culturii în dezvoltarea coeziunii sociale.

Conform strategiei, patrimo­niul cultural devine o prioritate naţională. În ideea asigurării unei educaţii artistice de calitate, insti­tuţiile de învăţământ artistic vor fi restructurate sub aspectul specia­lizării şi al racordării la standar­dele internaţionale recomandate de UNESCO. De asemenea, va fi reformat şi sistemul de pregătire a cadrelor în domeniu, inclusiv prin crearea unor centre de for­mare continuă.

În scopul înfiinţării unei reţele virtuale de servicii şi bunuri cultu­rale, strategia prevede elaborarea unui program de informatizare în domeniul culturii.

Totodată, va fi creat un portal naţional de promovare a artiştilor şi produselor culturale, pentru a lărgi accesul populaţiei la produ­sul cultural.

Pentru realizarea Strategiei, vor fi dezvoltate parteneriate cu autorităţile publice centrale şi lo­cale în diverse domenii, precum şi cu diaspora. Costul de implemen­tare a strategiei se estimează la peste 1,75 mlrd de lei. Finanţarea acțiunilor propuse în document va avea loc în limita alocaţiilor bugetare, prin proiecte şi progra­me de asistenţă tehnică, granturi, proiecte de parteneriat public-privat, sponsorizări şi alte surse permise de lege.

Preşedintele Sindicatului Lu­crătorilor din Cultură, Nicolae Garaz, a menţionat pentru „Vo­cea poporului” că, până acum, au fost elaborate diferite strategii pe termen lung sau mediu, care au rămas mai mult pe hârtie, iar si­tuaţia din domeniu nu s-a îmbu­nătăţit cu nimic.

„Noul document conţine une­le intenţii bune şi sperăm că, cel puţin pe jumătate, ele vor fi în­deplinite. În calcul au fost luate şi aspectele legate de asocierea la Uniunea Europeană, şi sprijinul ce ar putea veni din afara ţării. Perspectivele puse pe hârtie în vederea dezvoltării culturii inspi­ră un sentiment de satisfacţie”, a apreciat Nicolae Garaz.

Vorbitorul a remarcat că, din fericire, tradiţiile, patrimoniul cultural naţional, şcolile cu pro­fil artistic au fost păstrate. În ge­neral, moldovenii sunt un popor talentat, care dispune de tradiţii bogate, ţine la ele şi contribuie la perpetuarea lor, a conchis Nicolae Garaz.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand