28 februarie 2024
Chisinau
Dialoguri

Oameni noi cu viziuni noi

Loading
Dialoguri Oameni noi cu viziuni noi
Oameni noi cu viziuni noi
nastas

Foto: vocea.md

Interviu cu directorul general al ÎS „Poşta Moldovei”, dl Serghei Nastas, care după mai mulţi ani de muncă peste hotare, unde a acumulat o experiență deosebită, a hotărât să aducă Europa acasă, în Moldova.

 

Stimate dle Nastas, recent aţi îm­plinit 100 de zile de când aţi fost numit în funcţie. La acest moment se face, de regulă, un bilanţ. Ce aţi reuşit să realizaţi în acest timp?

Fiind o subdiviziune a Ministerului Teh­nologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor, în activitatea mea m-am condus de Planul de acţiuni de dezvoltare a ÎS „Poşta Moldo­vei” pentru anii 2013-2016, unde sunt clar stipulate direcţiile de dezvoltare, cum ar fi: direcţia operaţiuni financiare, transforma­rea oficiilor poştale şi centrelor de poştă în­tr-un ghişeu unic și altele. Implementarea ghişeului unic va fi una dintre cele mai im­portante realizări. Astfel, dacă o persoană, dintr-o localitate sau alta, va avea nevoie de un cazier juridic, nu se va mai deplasa la centrul raional sau la Chişinău. Va fi sufici­ent să se adreseze la oficiul poştal din loca­litate, unde va obţine documentul necesar. Prin această acţiune cetățenii vor scăpa de cheltuieli suplimentare pentru transport, nu vor mai sta ore în şir la coadă.

Totodată, activitatea noastră va deveni mai transparentă, fapt ce va duce la eli­minarea birocraţiei şi corupţiei din cele 1148 de oficii poştale, dintre care 36 se află în centrele raionale, 50 de oficii în Chişi­nău, restul în satele republici.

 

g_dialoguri

ÎS “Poşta Moldovei” va putea presta servicii şi în valută, ceea ce va contribui la sporirea eficienţei serviciilor

 

Ţinând cont că suntem o întreprindere care se află la autogestiune, noi trebuie să folosim diferite căi care ar contribui la re­dresarea economică şi la realizarea unor servicii rentabile. As menţiona că, în cu­rând, noi vom obţine licenţă de activitate în domeniul financiar, care este eliberată de către Banca Naţională a Moldovei. Dacă acum ceva timp, banii din remitenţe veneau în valută, noi eram obligaţi să-i convertim în lei ca să-i achităm cetăţeanului, în luna decembrie, a fost modificată Legea 114 cu privire la serviciile de plată şi moneda elec­tronică. Astfel, după ce vom obţine licen­ţa sus-menţionată şi datorită acestei legi, “Poşta Moldovei” va putea presta servicii şi în valută, ceea ce va contribui la sporirea eficienţii serviciilor. Totodată, noi suntem gata să încheiem contracte directe de co­laborare bilaterală cu omologii noştri din ţările europene, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia etc. Ţinând cont că mulţi con­cetăţeni de-ai noştri locuiesc în străinătate şi expediază remitenţele acasă prin diferi­te căi ilegale, am hotărât ca transferurile băneşti în valută să vină direct prin inter­mediul rețelelor poștale. Este o problemă socială pe care noi dorim s-o rezolvăm în timpul apropiat.

O altă direcţie de dezvoltare este ser­viciul de curierat. Mă refer la poşta ra­pidă, care se va ocupa de transportarea diferitor trimiteri poştale (plicuri, con­tracte, colete), precum şi alte produse de la magazinele care prestează servicii on-line. În timpul apropiat vom procu­ra 6 unităţi de transport de gen furgon, 4 din ele vor fi repartizate în Chişinău, una – la Bălţi şi alta – la Cahul. Sperăm că prin modernizarea capacităţilor noastre, a infrastructurii şi graţie ambiţiilor pe care le avem să cucerim piaţa Moldovei, astfel ca să facem faţă concurenţei mari, inclu­siv companiilor europene, numărul căro­ra creşte, din an în an, pe piaţa republicii. Obiectivul nostru este să dezvoltăm cât mai multe servicii noi şi atractive.

Oficiile poştale, în special, cele de la sate se află în clădiri foarte vechi. Planificaţi renovarea aces­tora pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă?

În ceea ce priveşte reparaţia clădirilor vechi, mi-am dat seama că schimbarea acoperişului uneori nu rezolvă problema. Iar pentru reparaţia unui oficiu poştal e nevoie de mulţi bani. Şi atunci am decis să renunțla oficiile poştale mici şi incomode, iar în locul lor să procurăm oficii poştale, de circa 40-50metri pătraţi, construite din bârne de lemn.

Avem semnat un contract cu Federaţia Rusă şi astfel, sperăm ca oficiile noastre să fie frumoase, comode, calde, care perfect să se încadreze în peisajul rural. Am calcu­lat deja, reparaţia unui acoperiş este egală cu preţul unui centru poștal construit din lemn.

Totodată, doresc să menţionez că nu putem presta servicii noi dacă nu moder­nizăm toate oficiile. De aceea, în 2014, pla­nificăm să computerizăm 85-90 la sută din toate oficiile poştale.

Am observat că în activitatea Dvs. o atenţie deosebită acordaţi factoru­lui uman. În special, vă străduiţi ca angajaţii să se bucure de condiţii bune de lucru, iar salariul să fie achitat la timp. Doriţi prin aceste acţiuni să vă aliniaţi la standardele europene?

Analizând situaţia social-economică, am ajuns la concluzia că unul dintre facto­rii principali de care depinde prosperarea ÎS „Poşta Moldovei” este poştaşul. Si atunci ne-am pus întrebarea, care sunt condiţiile de lucru, când ultima dată au fost dotaţi cu echipament modern? Când am descoperit că de condiţii decente se bucură doar unele oficii, am decis ca toţi factorii poştali din ţară să primească câte o pereche de papuci şi o scurtă de calitate, ca pe timp de ploa­ie sau frig omul să se simtă bine, să nu ră­cească, să nu stea în concediu medical.

Referitor la salarii, le achităm la timp, însă problema este că sunt foarte mici, în special, la factorii poştali. Eu cred că aceşti salariaţi trebuie remuneraţi la justa valoa­re. Vom face o analiză profundă, chiar săp­tămâna viitoare voi pleca personal în teri­toriu, mai aproape de oameni, ca să vedem cum putem rezolva mai repede probleme­le. Noi nu avem timp de pierdut. Trăim într-un secol când timpul trece rapid. Cât priveşte securitatea muncii. Avem cazuri când lucrătorii noştri sunt abuzaţi de dife­rite persoane bolnave psihic. În curând do­rim să organizăm o direcţie mobilă, care va avea la dispoziţie şi camere de luat vederi. Astfel, angajaţii acestei direcţii vor putea interveni în orice moment ca să acorde aju­torul necesar factorilor poştali.

Recent ÎS „Poşta Moldovei” a in­trodus noi tarife la expedierea tri­miterilor poştale. Când ultima dată au fost ele modificate şi care este practica europeană?

Aveţi dreptate, ÎS „Poşta Moldovei” a majorat tarifele, dar doresc să menţionez că acest lucru s-a întâmplat doar în unele direcţii, acolo unde sunt rute tranzit. Avem însă rute unde s-a micşorat tariful, spre exemplu Spania, Portugalia. Lucrul acesta se explică prin faptul că au fost deschise rute directe, cum ar fi Chişinău-Madrid.

 

posta-moldovei

Foto: vocea.md

 

Sau am mai auzit învinuiri de ce pentru coletele expediate în Rusia trebuie să plă­tim mai mult decât cele expediate în Româ­nia. Explicaţia este foarte simplă. Distanţa până la Moscova e de patru ori mai mare (2 mii de km) decât până la Bucureşti (450 km). Economia astăzi se bazează pe relaţi­ile de piață, astfel noi nu ne putem permite să lucrăm în pierdere, mai ales dacă ţinem cont de faptul că suntem la autogestiune. Modificarea tarifelor se mai explică şi prin creşterea preţului la combustibil. Am fost nevoiţi să ajustăm tarifele la cele dictate de către companiile aeriene.

Se ştie că în Moldova funcţionează unica şcoală vocaţională care pre­găteşte specialişti pentru ÎS ‘‘Poşta Moldovei” şi ‘‘Moldtelecom”, fiind situată în satul Răzeni, Ialoveni, care a sărbătorit recent 50 de ani de la înfiinţare. Ce puteţi spune la acest capitol?

Într-adevăr şcoala din Răzeni a împlinit recent 50 de ani de la fondare. Cu regret, însă, trebuie să constat că astăzi ea se află într-o situaţie deplorabilă, ca şi multe alte şcoli din ţară. Dacă pe timpuri absolveau şcoala cca 400-500 de elevi, astăzi aici îşi fac studiile doar 50 de elevi, în schimb nu­mărul de profesori şi a personalului auxili­ar este de 49.

După cum vedeţi, migraţia masivă a concetăţenilor noştri n-a ocolit nici această instituţie. Oricum, noi facem tot posibilul ca să revigorăm activitatea şcolii. Recent am donat elevilor un set de calculatoare, cu instalarea softurilor.

 

Vă mulţumesc pentru interviu şi vă doresc succes la realizarea refor­melor pornite.

 

Înainte de a apărea numărul, la redacție a parvenit informația că ÎS „Poşta Moldovei” a fost decorată cu o medalie de aur şi o diplomă de onoare la categoria „Mijloace şi servicii de te­lecomunicaţii”, nominaţia „Aprecierea consumatorilor” în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2013”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand