4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Agenda consultărilor şi negocierilor colective, aprobată de parteneri

Loading
Без рубрики Agenda consultărilor şi negocierilor colective, aprobată de parteneri
Agenda consultărilor şi negocierilor colective, aprobată de parteneri
suruceanu

Foto: vocea.md

Planul de activitate al Comisiei naţio­nale pentru consultări şi negocieri colec­tive pe semestrul întâi al anului în curs a fost aprobat recent în cadrul unei şedin­ţe a Biroului Executiv a acestei structuri.

 

Secretarul confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, Nico­lae Suruceanu, a precizat pentru „Vocea poporului” că printre principalele chesti­uni ce vor fi abordate în perioada respec­tivă se numără minimalizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”. Dezbaterea situaţiei din domeniul remunerării muncii în economia naţiona­lă, reexaminarea salariului minim, a cuan­tumului salariului pentru prima categorie şi al celui minim garantat din sectorul real au fost preconizate pentru luna aprilie. În context, urmează a fi aprobată majora­rea acestora până la nivelul minimului de existenţă. Totodată, va fi abordat şi modul de implementare a acestor garanţii mini­me în ramurile economiei naţionale.

Tot în primul semestru al anului va fi supusă consultărilor şi negocierilor colec­tive chestiunea cu privire la respectarea convenţiilor colective de nivel naţional şi eficientizarea procedurilor de achiziţii pu­blice în sensul instituirii unor reguli mai bune şi egale pentru toţi participanţii.

În perioada respectivă, comisia în ca­uză va analiza propunerea CNSM privind iniţierea procedurii de ratificare a conven­ţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii numărul 156 şi 173. Acestea se referă la egalitatea de şanse şi tratament pentru angajaţii femei şi bărbaţi şi, respectiv, pri­vind protecţia creanţelor lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.

Alte subiecte incluse în panul de acţiuni al Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective pe prima jumătate a acestui an se referă la politicile în dome­niul angajării tinerilor, restanţele la plata salariului în ramurile economiei naţionale şi securitatea angajaţilor la locul de mun­că. Acelaşi plan mai include subiecte pre­cum examinarea proiectului de modificare şi completare a Codului muncii, obiective­le politicii bugetar-fiscale şi vamale şi esti­mările Cadrului bugetar pe 2015-2017.

Agenda Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective pentru semestrul întâi al anului curent mai conţi­ne chestiuni privind plata contribuţiei de asigurări sociale de stat în agricultură şi scutirile la plata primei de asigurări obli­gatorii de asistenţă medicală, a specificat secretarul confederal.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand