9 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

„Vocea poporului” a respectat Codul deontologic al jurnalistului

Loading
Cititorii ne scriu „Vocea poporului” a respectat Codul deontologic al jurnalistului
„Vocea poporului” a respectat Codul deontologic al jurnalistului
codul-deontologic

Foto: totb.ro

În urma publicării în „Vocea poporului”, din 17 ianuarie 2014, a articolu­lui „Salariaţi nemulţumiţi, la Centrul de Sănătate Pu­blică din Drochia”, sem­nat de Rodica Vîlcu, la ru­brica „Conflict de muncă”, grupul de salariaţi vizat a expediat o scrisoare la re­dacţie, în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de mo­dul de abordare a subiec­tului. Ei scriu că autorul materialului nu ar fi ţinut cont de toate documente­le raportate la situaţia de conflict.

 

Stimaţi Jan Cojocaru, Trofim Brinişter, Mihail Bursacovschi, redacţia zi­arului „Vocea poporului” doreşte să vă informeze, cu toată responsabilita­tea, că articolul „Salariaţi nemulţumiţi, la Centrul de Sănătate Publică din Drochia” corespunde tu­turor normelor etice şi prevederilor Codului de­ontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Părerea noastră este că articolul a fost realizat corect, imparţial, echidis­tant şi obiectiv, fără ca au­torul să demonstreze păr­tinire uneia sau altei părţi. Jurnalistul s-a ghidat de punctul 2. ”Obţinerea şi tratamentul informaţiei” şi alineatul 2.2, din Codul deontologic al jurnalistu­lui din Republica Moldo­va, în care se menţionează:

„Jurnalistul solicită opi­nia tuturor părţilor re­levante pentru subiect”. Mai mult decât atât, vă informăm că hotărârea de judecată care demon­strează că fosta conducere a CSP Drochia nu a preju­diciat financiar instituţia, a ajuns la redacţie deja când ziarul era la tipogra­fie. Chiar şi în acest caz, considerăm că fiecare sur­să citată în articol are tot dreptul să se apere cu ori­ce mijloace posibile. Po­trivit codului deontologic al jurnalistului, punctul 4.9: „Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovă­ţie şi consideră că orice persoană este nevinova­tă până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabilă”. Iar faptul că nu a fost publicată în ziar hotărârea de judecată, nu demonstrează că „la adre­sa dumneavoastră au fost aduse acuzaţii neînteme­iate”. Analizând articolul, am constatat că autorul nu şi-a permis să etichete­ze în nici un fel persoanele citate. Totodată, dorim să vă răspundem şi la între­barea – de ce nu aţi sesizat o conotaţie investigativă în material? Statutul pu­blicaţiei noastre nu per­mite acest lucru, iar când abordăm anumite situa­ţii, apelăm, de regulă, la părerea tuturor surselor vizate. Ceea ce am făcut şi în acest caz. Totodată, redacţia „Vocea poporu­lui” îşi exprimă încrede­rea că salariaţii din cadrul CSP Drochia vor ajunge, în timpul apropiat, la un numitor comun şi vor găsi ieşire din situaţia tensio­nată în care se află pentru moment.

Pentru a vă demonstra imparţialitatea ziarului, „Vocea poporului” a de­cis să publice, în numărul curent, hotărârea de jude­cată care demonstrează că fosta conducere a CSP Drochia nu a provocat prejudiciu financiar insti­tuţiei, după cum afirmă Veaceslav Babii, actualul medic-şef.

 

Cu respect şi consideraţie,

redacția „Vocea poporului”

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand