8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dreptul de asociere la sindicate, îngrădit la o întreprindere din Republica Modova

Loading
Без рубрики Dreptul de asociere la sindicate, îngrădit la o întreprindere din Republica Modova
Dreptul de asociere la sindicate, îngrădit la o întreprindere din Republica Modova
flash-mob-monolit-construct

Foto: www.flickr.com/photos/cnsmmd

Un caz de încălcare de către conducătorul unei întreprinderi din Chişinău a dreptului salariaţilor de a întemeia o organizaţie sindicală şi de a se afilia la aceasta a fost semnalat, recent, de Federa­ţia „Sindicons”. Cazul a fost adus la cunoştinţa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi a Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, au comunicat pentru „Vocea poporului” reprezentanţii Federaţiei „Sindicons”. Conducătorul întreprinderii în cauză nu şi-a expus deocamdată poziţia faţă de acuzaţiile ce i se aduc.

 

În aceste condiţii, Federaţia „Sindi­cons” a anunţat despre acest caz un şir de organizaţii sindicale din întreaga lume. În consecinţă, reprezentanţii Fe­deraţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), organizaţie sindicală cu sediul la Geneva, Elveţia, au expediat de curând o scrisoare pe adresa electronică a prim-ministrului moldovean, Iurie Leancă.

Pe această cale, ei îi solicită oficialu­lui să ia măsuri de încetare a practicii de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat, precum şi de respectare a convenţiilor 87 şi 98 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la libertatea de asociere.

 

Dreptul la asociere

 

„Am rămas şocat în momentul aflării despre cazul privind încălcarea dreptu­lui la asociere al angajaţilor, care a avut loc în Republica Moldova”, se spune în scrisoarea expediată premierului mol­dovean şi care este semnată de secreta­rul general al BWI, Ambet Yuson.

Potrivit informaţiei oferite de Federa­ţia „Sindicons”, acest sindicat a organi­zat un flash-mob la unul din şantierele de construcţie unde muncesc membrii sindicali de la compania „Monolit Con­struct”. Acţiunea a avut scopul de a atrage atenţia opiniei publice şi a auto­rităţilor statului asupra nerespectării de către angajator a dreptului salariaţilor la crearea sindicatului şi obţinerea sta­tutului de membru al acestei organiza­ţii, se spune în scrisoare.

 

g_cnsm

Scrisoarea a fost semnată de 92 de organizaţii sindicale din întreaga lume

 

În organizaţia sindicală respectivă au mai rămas doar 11 oameni. Sub pre­siunea conducerii companiei, ceilalţi membri de sindicat au fost nevoiţi să scrie cerere de ieşire din organizaţie, de teamă că îşi vor pierde serviciul, ceea ce ar lăsa familiile lor fără surse de venit. Mulţi dintre aceştia sunt femei, se mai spune în textul scrisorii expediate de re­prezentanţii BWI pe adresa electronică a prim-ministrului Iurie Leancă.

Reprezentanţii Federaţiei „Sindi­cons” au precizat pentru „Vocea popo­rului” că salariaţii de la SRL „Monolit Construct” au decis în cadrul unei adu­nări, desfăşurate pe 31 octombrie 2013, să constituie o organizaţie sindicală pri­mară. Ei au hotărât, de asemenea, ca organizaţia respectivă să fie afiliată la Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „Sindicons”.

Printr-o hotărâre aprobată de Comi­tetul executiv al Federaţiei „Sindicons”, pe 5 noiembrie 2013, organizaţia sindi­cală primară de la SRL „Monolit Con­struct” a devenit membră a Federaţiei şi a dobândit astfel drepturi şi obligaţii de persoană juridică. Ulterior, organizato­rul sindical de la întreprindere l-a infor­mat în scris pe directorul SRL „Monolit Construct”, Petru Burduja, despre exis­tenţa sindicatului şi i-a prezentat lista membrilor şi cererile pentru reţinerea cotizaţiilor, în corespundere cu legisla­ţia în vigoare.

Totodată, angajatorului i-a fost în­mânat un proiect de contract colectiv de muncă şi o solicitare privind con­stituirea unei comisii de dialog social pentru negocierea şi încheierea unui astfel de contract. Pentru că angaja­torul nu a dat curs acestei solicitări în termenul de şapte zile, stabilit de Codul muncii, Inspectoratul de Stat al Muncii a întocmit un proces-verbal cu privire la contravenţie pe numele conducătorului întreprinderii, Petru Burduja. Ulterior, procesul-verbal a fost înaintat spre exa­minare Judecătoriei sectorului Râşcani al capitalei, au specificat reprezentanţii Federaţiei „Sindicons”.

 

Intimidare şi şantaj

 

Cu toate acestea, directorul SRL „Monolit Construct” a declanşat o campanie de intimidare şi şantaj împotriva membrilor de sindicat, cu scopul de a-i determina să se re­tragă din această organizaţie, sus­ţin aceleaşi surse. Astfel, salariaţii au fost somaţi să scrie cereri de ie­şire din sindicat, iar în caz contrar erau ameninţaţi că vor rămâne fără volume de lucru şi, în ultimă instanţă, nu vor mai primi salarii.

În consecinţă, la începutul lunii de­cembrie 2013, 10 salariaţi, în mare par­te femei, au depus în adresa conducăto­rului întreprinderii cereri de ieşire din sindicat. „Majoritatea acestor salariaţi este de vârstă prepensionară şi a cedat presiunilor, pentru a nu rămâne fără salariu şi chiar fără un loc de muncă”, a apreciat preşedintele „Sindicons”, Vic­tor Talmaci.

În aceste condiţii, mai mulţi salariaţi de la această întreprindere, împreună cu liderul sindical, au depus o plângere către Federaţia „Sindicons”, prin care le solicită reprezentanţilor acesteia să contribuie la stoparea presiunilor din partea conducătorului SRL „Monolit Construct”.

 

Vocea sindicatelor

 

Expertul Federaţiei „Sindicons” apre-ciază acţiunile respective ale directoru­lui SRL „Monolit Construct” ca fiind în contradicţie cu Legea sindicatelor, Co­dul muncii, Constituţia Republicii Mol­dova, precum şi convenţiile 87 şi 98 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care au fost ratificate de Parlamentul de la Chişinău.

 

g_cnsm

Conducătorul „Monolit Construct” a promis că ne va contacta mai târziu

 

 

Reprezentanţii Federaţiei „Sindi­cons” au adăugat că au solicitat Minis­terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei, precum şi Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor membrilor de sindicat şi a trage la răspundere conducătorul „Mo­nolit Construct”. Cererea respectivă nu s-a soldat însă deocamdată cu măsuri de natură să stopeze presiunile asupra salariaţilor-membri de sindicat de la această întreprindere, a constatat Vic­tor Talmaci.

Solicitat să-şi expună poziţia pe mar­ginea acuzaţiilor ce i se aduc, directorul SRL „Monolit construct”, Petru Burdu­ja, a motivat că este ocupat şi a promis că ne va contacta el mai târziu, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar la apelurile noastre repetate acesta nu a mai răs­puns.

Reprezentanţii Biroului de comuni­care şi relaţii cu presa al Guvernului au confirmat pentru „Vocea poporului” că prim-ministrul Iurie Leancă a recepţio­nat scrisoarea Federaţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Indus­tria Lemnului (BWI).

Aceleaşi surse au menţionat că pre­mierul ar putea solicita ca problema în cauză să fie discutată în cadrul unei vii­toare şedinţe a Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand