5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele, un sprijin de nădejde pentru cetăţeni ţării

Loading
Без рубрики Sindicatele, un sprijin de nădejde pentru cetăţeni ţării
Sindicatele, un sprijin de nădejde pentru cetăţeni ţării
ajutor-material-sindicate

Foto: vocea.md

Recent, echipa ziarului „Vocea poporului” a organizat „linia fierbinte” , în timpul căreia ne-au telefonat mai mulţi cetăţeni din diferite colțuri ale republicii. Invi­tatul nostru a fost preşedin­tele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza.

 

Scopul acţiunii a fost de a in­forma din prima sursă cetăţenii despre activitatea sindicatelor şi de a răspunde cititorilor pu­blicaţiei la întrebările care îi fră­mântă. Una dintre întrebările telefonice, adresate la „linia fier­binte”, a fost din partea Nataliei Railean, locuitoare a satului Pur­cari, Ștefan Vodă, sub tutela că­reia sunt patru nepoţi, trei dintre care frecventează şcoala.

 

g_cnsm

Sindicatele, aşa cum le percepe populaţia: un sprijin de nădejde şi la bine, şi la greu

 

Dat fiind faptul că în sistemul educaţional, în anul 2013, au fost optimizate mai multe şcoli, nepoţii Nataliei Railean sunt nevoiţi să se deplaseze zilnic cu microbuzul în satul vecin. Situ­aţia financiară, însă, nu-i per­mite bunicii să facă acest lucru. La propunerea lui Oleg Budza, lansată la una dintre şedinţele Comitetului Confederal, a fost luată o decizie unanimă – de a ajuta această familie. Astfel, marţi, 28 ianuarie, Venedict Lu­tenco, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Ștefan Vodă, președinte al Sindicatelor din agricultură și alimentație „AGROINDSIND” din Ştefan Vodă, la primăria din Purcari, a înmânat oficial din nu­mele CNSM un suport financiar de trei mii de lei familiei Railean, adresându-i, totodată, multă să­nătate şi bunăvoinţă pentru a-i pune pe picioare pe cei patru ne­poţi.

Tot în această zi, la Cioburciu, Ştefan Vodă, a avut loc un alt eve­niment, la care a fost prezentă şi echipa redacţiei „Vocea poporu­lui”. La primăria din Cioburciu s-a desfăşurat un seminar, la care s-a pus în discuţie un subiect de actualitate – protecţia muncii. Evenimentul a fost condus de Vasile Siloci, inspector la filiala de sud a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Asistenţa a ră­mas impresionată de prelegerea lui Vasile Siloci, deoarece a îmbi­nat cu iscusinţă teoria cu practi­ca, oferind exemple relevante din viaţă, ce pot fi extrem de utile nu numai pentru specialiştii care ac­tivează în cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, ci şi pen­tru orice persoană care ţine la viaţa sa şi a semenilor.

 

cioburciu-seminar

Foto: vocea.md

 

Participanţii la seminar au avut posibilitatea să afle cum trebuie să fie efectuată expertiza condiţiilor de muncă şi certifica­rea locurilor de muncă. De ase­menea, cum trebuie organizată atestarea locurilor de muncă sau şcolarizarea în subdiviziunile din ramură. În cadrul seminarului, a luat cuvântul şi Venedict Lu­tenco, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Ștefan Vodă. Domnia sa i-a informat pe participanţii la seminar despre rezultatele obţi­nute de sindicate în 2013, făcând o retrospectivă a acţiunilor între­prinse, referindu-se, totodată, şi la planurile de perspectivă pen­tru anul 2014.

În pofida intemperiilor (afară viscolea, iar multe localităţi din raionul Ştefan Vodă erau deco­nectate de la reţeaua de curent electric), participanţii la reuni­une au ascultat cu o deosebită atenţie informaţia prezentată de organizatori, adresând, în acelaşi timp, un şir de întrebări, la care au primit răspunsuri pe potrivă. Evenimentele descrise mai sus, constituie o dovadă în plus că sindicatele au devenit un sprijin de nădejde, şi la bine, şi la greu, pentru cetăţeni ţării.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand