3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Evoluție sau involuție?

Loading
Без рубрики Evoluție sau involuție?
Evoluție sau involuție?
economia-moloveneasca

Foto: europeanbusinessreview.com

Anul 2013 a fost unul de răspântie pentru Republica Moldova. Am asistat la mari­le evenimente politice și economice care au determinat țara noastră să se identi­fice și încă o dată să demonstreze că este o componentă a marii familii europene. O economie în creștere este una deschisă pentru toate piețele de desfacere. Astăzi pentru Moldova contează să fie o destinaţie atractivă, în primul rând, din punct de vedere economic. A fost un an mai bun sau nu prea? Aceasta este întrebarea la ordinea zilei, la care în acest început de an încercăm să găsim un răspuns.

 

Atunci când ne referim la dez­voltarea continuă a unui stat, ac­centuăm sectorul economic, so­cial și constanta politică atât pe interior, cât și pe exterior. Toate acestea, în faza finală, determi­nă locul și rolul unui stat, care în pofida diverselor influențe de pe interior și de pe exterior, totuși, rămâne a fi un stat cu un con­tinuu progres, fie el și mai lent decât s-a prognozat.

Acum, la început de an, încer­căm să punem pe cântar toate cheltuielile personale, ale fami­liei, făcute în anul 2013, pentru a le compara cu anii precedenți. Şi iarăși ajungem la concluzia că acest an a fost mai greu, mai costisitor, bugetul personal și al familiei a fost redus la maxi­mum. Mai rar încercăm să cău­tăm răspunsuri la asemenea în­trebări. Să nu uităm că suntem în secolul nanotehnologiilor și inovațiilor absolut în toate do­meniile de activitate. În această situație fiecare cetățean, de la mic la mare, bogat sau sărac, suportă cheltuieli suplimentare pentru tot ce e nou, util sau poa­te nu prea. Toate acestea, într-un final, ne subțiază buzunarele, dar ne mențin într-un regim și ritm mobil, flexibil și binevenit, în special pentru noua generație. Dar să vedem, totuși, cum a fost anul economic 2013 pentru Re­publica Moldova?

 

Economia Moldovei s-a redresat puțin

 

A învins sau nu Republica Moldova criza economică din 2013? Pentru a răspunde la această întrebare, e necesar să ştim care au fost factorii in­terni și externi ce au determi­nat creșterea sau descreșterea economiei țării. Printre aceștea am putea enumera: stabilita­tea sau instabilitatea guvernării din RM; obiectivele politicii ex­terne pentru anul calendaristic 2013; adaptarea legislației la noile condiții și rigori; efectele reformării sistemului judiciar moldovenesc; instabilitatea eco­nomiilor din zona euro; efectele măsurilor de austeritate asupra activității economice și con­sumului în SUA; temperarea creșterii economiilor emergen­te, inclusiv a Federației Ruse, ca urmare a reducerii prețurilor la produsele energetice, precum și alte produse; a cererii externe din partea statelor dezvoltate și a fluxurilor de investiții străine generate de către acestea.

 

g_economie

Imaginea economică a țării poate fi apreciată drept una cu tendințe minime, dar pozitive

 

Dacă ar fi să caracterizăm în linii generale economia Republi­cii Moldova în anul 2013, tablo­ul ar fi în felul următor: econo­mia națională a fost într-o mică creștere; prețurile de consum au crescut (moderat); leul moldo­venesc s-a depreciat; indicatorii monetari, în creștere; venituri­le publice, în creștere; datoria de stat (internă și externă) în creștere; gradul de dependenţă a economiei naţionale – înalt; sectorul industrial, apreciat sa­tisfăcător; rezultatele sectorului agricol – satisfăcătoare; activi­tatea investițională – imagine pozitivă; serviciile de transport – revigorare lentă; situația din sfera socială – spre ameliorare.

Această imagine economică a țării poate fi apreciată drept una cu tendințe minime, dar pozitive. Și la acest capitol, am putea spune că nu e o inovație sau o descoperire că Republica Moldova se dezvoltă, totuși, în linii mari, mai lent decât ne-am dori. Aceasta poate fi caracteris­tic pentru toate statele cu o eco­nomie în tranziție și cu o nouă orientare externă.

În 2013, economia Moldovei s-a redresat puțin în urma re­cesiunii din 2012. Tot în acest context, e de menționat și faptul că, în 2013, au fost mai multe inițiative decât acțiuni în do­meniul economic. Sperăm ca inițiativele din 2013 să aibă o continuitate benefică economică în anul 2014.

 

Cele mai mari realizări

 

Cele mai mari realizări ale Republicii Moldova în anul 2013 sunt: parafarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europea­nă; crearea premiselor pentru retranșarea securității energeti­ce a țării; acordul pentru acce­sul pe piața europeană pentru producția vinicolă moldove­nească; recomandarea Comisiei Europene privind liberalizarea regimului de vize cu Republica Moldova.

Anul 2014 pentru Republi­ca Moldova va fi unul deloc ușor, un an în care țara va tre­bui să demonstreze comunității internaționale că direcția poli­ticii externe aleasă anterior este singura corectă. În 2014, Repu­blica Moldova va fi determina­tă să implementeze prevederile Acordului de Asociere cu UE; să reziste constrângerilor econo­mice din partea Federației Ruse; să stopeze tendințele separatis-te din stânga Nistrului și din su­dul republicii; să mențină echi­librul, calmul și climatul poli­tic intern în anul electoral și în campania electorală parlamen­tară 2014.

Studiile sociologice de la fi­nele anului 2013 ne arată că o pătrime din moldoveni consi­deră că anul trecut a fost unul al redresării economiei naționale și al revenirii la starea normală a lucrurilor.

Republica Moldova are nevoie de o creștere economică mai ac­celerată, pentru a avea rezultate concrete, de aceea în anul 2014 sunt necesare reforme structu­rale. Astăzi este nevoie de o altă calitate a creșterii economice a Moldovei, în condițiile în care țara noastră este dependentă în mare parte de remitențe și de producția agricolă, care au cea mai mare pondere în PIB.

Și dacă am spus anterior că anul economic 2013 a fost unul mai bun sau cu tendințe spre mai bine, apoi aceasta se da­torează sectorului agricol, care şi-a revenit după seceta devasta­toare din 2012 şi transferurilor de bani din străinătate.

De aici apar și întrebările: și dacă anul agricol 2014 va fi mai prost? Și dacă o bună parte din compatrioții noștri, aflați la muncă peste hotare, revin aca­să? Ce fel de an vom avea?

Vrem sau nu, economia Mol­dovei este până la urmă una de­pendentă de: condițiile meteo pentru sectorul agrar, de nu­mărul de cetățeni care muncesc (legal sau ilegal) peste hotare, de investițiile de capital din afa­ră, de piața de desfacere pentru produsele competitive (în speci­al agricole) moldovenești etc.

Economia anului 2014 ar tre­bui orientată și bazată pe poli­ticile economice încurajatoare pentru întreprinzători, atracti­vitate investițională, trecerea de la modelul de consum alimentat din remitențe la unul orientat spre export.

În termeni optimiști, ofici-alitățile de la Chișinău progno­zează pentru anul calendaris­tic 2014 o creştere economică de nouă la sută, iar în termeni pesimiști, o creştere de patru la sută, aceasta ar putea veni din agricultură și din investițiile în infrastructură.

 

Foaia de parcurs

 

De fapt, anul 2013 pentru Republica Moldova a fost o pro­vocare atât în plan politic, cât și economic. Țara noastră a făcut primul pas în ultimii 22 de ani de independență spre o reorien­tare a politicii externe și a pieței de desfacere pe exterior. Toate acestea demonstrează că Moldo­va este la un nou început al unei noi file în istorie.

Foaia de parcurs pentru Republica Moldova este una con-curențială, tocmai de aceea pro­ducătorii autohtoni ar trebui să sesizeze că a sosit timpul când orice produs, nu contează dacă este destinat pentru Est sau pen­tru Vest, trebuie să fie unul de calitate, atractiv și competitiv.

Dacă în 2013 s-a înregistrat o redresare minoră, în anul curent ne așteptăm la o stabilizare mo­derată.

Încă un fapt îmbucurător pentru anul precedent este volu­mul investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova care a crescut semnificativ față de anul 2012.

În cele din urmă, ne permitem să apreciem că, în linii generale, economia Republicii Moldova în anul 2013 a fost una pozitivă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand