8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

La Căuşeni, a fost semnată Convenţia colectivă tripartită la nivel de raion

Loading
Без рубрики La Căuşeni, a fost semnată Convenţia colectivă tripartită la nivel de raion
La Căuşeni, a fost semnată Convenţia colectivă tripartită la nivel de raion
conventia-colectiva-causeni

Foto: gazetadesud.md

După doi ani de pauză, la 17 ianuarie curent, la Căuşeni, a fost semnată Convenţia co­lectivă la nivel de raion între partenerii sociali – adminis­traţia locală, sindicate şi pa­tronat, care va reglementa acţiunile tripartite în perioa­da anilor 2014-2017.

 

Documentul a fost semnat de preşedintele raionului Căuşeni, Ion Ciontoloi, preşedintele Organi­zaţiei interramurale a sindicatelor, Nicolae Sandu, şi de preşedintele Asociaţiei patronatelor din locali­tate, Valentin Uncu, a relatat Gaze­ta de Sud.

Ultima dată, în raionul Căuşeni a fost adoptată o convenţie colec­tivă tripartită pentru anii 2007- 2012, după care procesul a fost sto­pat din cauza lipsei unei structuri viabile a patronatelor, fapt ce a fă­cut imposibilă activitatea Comisiei locale de specialitate.

Sergiu Gogu, preşedintele aces­tei comisii, susţine că această pau­za de doi ani a fost în detrimentul atât al salariaţilor din raion, cât şi al angajaţilor. „Nu am avut anu­mite stipulări, confirmate prin act normativ, care să determine clar drepturile şi obligaţiile parteneri­lor sociali. De aceea, am desfăşurat mai multe acţiuni care să regle­menteze aceste momente şi să fie consfinţite printr-un document oficial, cum este Convenţia colecti­vă”, susţine Sergiu Gogu.

Potrivit preşedintelui raionului Căuşeni, Ion Ciontoloi, evenimen­tul este un rezultat al mai multor luni de negocieri. „Astăzi, toate cele trei părţi semnatare îşi asumă anumite obligaţii care trebuie să fie în conformitate cu legislaţia, cu Codul muncii, şi să-i susţină atât pe salariaţi, cât şi pe angajatorii acestora. Prin convenţia respecti­vă, care este un act juridic, trebu­ie să asigurăm echitatea socială, iar salariaţii să se bucure de toate garanţiile”, a menţionat Ion Cion­toloi.

La rândul său, preşedintele Or­ganizaţiei interramurale a sindica­telor din raionul Căuşeni, Nicolae Sandu, a accentuat că la elaborarea convenţiei au lucrat reprezentanţii tuturor organizaţiilor sindicale din localitate: din ramura agroindus­trială, din medicină, învăţământ şi altele, fiind luate în considerare interesele tuturor salariaţilor. „Cei care muncesc trebuie să ştie că sunt protejaţi”, a declarat Sandu.

În aceeaşi ordine de idei, Valen­tin Uncu, preşedinte al Asociaţiei patronatelor din Căuşeni, a afirmat că, într-un dialog social, angajato­rii au poate cel mai important rol, ei fiind obligaţi să creeze salariaţi­lor condiţii adecvate de muncă.

Prezent la eveniment, Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a salutat semnarea Convenţiei colective în raionul Că­uşeni, care va susţine Comisia Na­ţională pentru consultări colective între partenerii sociali. „Căuşeni este printre cele 17 raioane din ţară care au reînnoit Convenţia colecti­vă până în anul 2017. Mă bucur că o muncă asiduă, depusă în comun, a dat rezultate fructuoase. Omul care munceşte trebuie să fie stimat, iar acest document are anume acest scop”, a subliniat Petru Chiriac.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand