21 februarie 2024
Chisinau
Social

Date incomplete privind contribuţiile la fondul de pensii

Loading
Social Date incomplete privind contribuţiile la fondul de pensii
Date incomplete privind contribuţiile la fondul de pensii
REV-5

Foto: money.com

Sancţiunile aplicate faţă de angajatorii care nu prezintă declaraţiile persoanei asigurate (REV-5) ar putea fi înăsprite. În prezent, tot mai mulţi salariaţi care se adresează pentru a le fi calculate pensiile de vârstă descoperă că noul sistem de evidenţă a contribuţiilor de asi­gurări sociale nu conţine informaţii referitoare la unele perioade de cotizare. În aceste condiţii, în cadrul CNSM a fost creat un grup de lucru în componenţa căruia au intrat Tatiana Oloi, şefă Departament finanţare, contabilitate şi asigurări sociale, Maria Creminscaia, con­sultant principal şi expert pe probleme financiare şi social-economi­ce, Ana Moldovanu, şefă Departament protecţie social-economică, care caută căi de disciplinare a întreprinderilor ce nu-şi onorează obligaţiunile respective şi de protejare a drepturilor salariaţilor.

 

Şefa Departamentului finanţe, conta­bilitate şi asigurări sociale, Tatiana Oloi, a comunicat pentru Vocea poporului că pe adresa organizaţiilor sindicale parvin tot mai multe plângeri din partea anga­jaţilor care ating vârsta de pensionare. Aceştia depun la casele teritoriale de asigurări sociale actele necesare pentru a le fi calculată pensia, iar unele perioa­de din activitatea de muncă nu le sunt incluse în stagiul de cotizare. Problema constă în aceea că în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul de asigurări sociale nu există date pentru perioadele în care întreprinderile nu au prezentat declaraţiile REV-5.

 

g_social

Angajațiipot verifica on-line dacă informaţiile din sistem sunt complete

 

„Noi, sindicatele, pentru a apăra drepturile salariaţilor-membri, am so­licitat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei să formeze un grup de lucru care să identifice soluţii pentru această problemă”, a menţionat Tatiana Oloi. La cea mai recentă şedinţă a acestui grup de lucru s-a propus ca problema în cauză să fie comunicată publicului larg, pentru ca grupurile interesate să-şi poa­tă face cunoscută reacţia şi propunerile pe care le au.

 

Soluţii optime

 

Ulterior, va fi organizată o nouă şe­dinţă a grupului de lucru. Aceasta a fost preconizată pentru finele lunii ianua­rie 2014 şi se va desfăşura în sala polivalentă a Institutului Muncii din Chi­şinău. La propunerea sindicatelor, la această şedinţă vor fi invitaţi, de ase­menea, conducătorii şi contabilii-şefi ai întreprinderilor care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate. După ce aceştia vor fi ascultaţi, va fi luată o decizie privind soluţiile optime pentru această problemă.

Responsabilitatea persoanelor fizice este de a depune declaraţii pe venit la inspectoratele fiscale de stat teritoriale, iar informaţiile privind salariul obţinut şi contribuţiile reţinute trebuie prezen­tate de către angajator caselor teritori­ale de asigurări sociale. În caz contrar, datele din declaraţiile fiscale ale persoa­nelor fizice nu vor fi incluse în Registrul de stat al evidenţei individuale şi nu va exista vreo dovadă pentru ca acestea să fie luate în calcul la stabilirea pensiei.

Întrebată despre posibilitatea ca sa­lariaţii să se asigure că din stagiul de cotizare nu le sunt omise unele perioa­de, Tatiana Oloi a remarcat că fiecare angajat dispune de un cont personal pe site-ul cnas.md. Contribuabilul îl poate accesa pentru a verifica dacă toate de­claraţiile REV-5 au fost prezentate de către angajator.

În cazul perioadelor de activitate pentru care lipseşte această informaţie, salariaţii pot să se adreseze direct la întreprinderile la care au lucrat pentru a soluţiona problema.

Tatiana Oloi a mai precizat că în lista generală a unităţilor care nu au prezen­tat declaraţiile persoanelor asigurate, întocmită de Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, sunt incluse circa 45 de întreprinderi.

 

Recalcularea pensiei

 

Şeful Secţiei pensii şi indemnizaţii din cadrul Ministerului Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, Victor Gâlcă, a concretizat că după introducerea în 1999 a noului sistem informaţional de evidenţă a contribuţiilor de asigurări sociale, pensiile sunt calculate doar în baza venitului înregistrat în această bază de date. Perioadele anterioare de cotizare trebuie să fie confirmate prin intermediul cărţii de muncă sau al ade­verinţelor de salariu.

Dacă angajatorul nu prezintă decla­raţiile REV-5, suferă salariatul care nu poartă răspundere pentru plata acestor contribuţii. Totodată, lipsa declaraţiilor persoanei asigurate din Registrul de stat al evidenţei individuale pentru unele pe­rioade face imposibilă includerea anu­mitor contribuţii la calcularea pensiilor, care în consecinţă pot fi mai mici. Mai mult, perioadele omise din formula de calcul ar putea fi cele în care angajatul a avut venituri şi, respectiv, contribuţii sociale mai mari.

 

g_social

Angajatorii au înţeles că aceste rapoarte au impact asupra salariaţilor şi se conformează

 

Totuşi, persoanele care confirmă prin acte justificative că au existat perioade asigurate în afară de cele care au fost luate în calcul la stabilirea pensiilor pot beneficia de o recalculare. Acest lucru este permis însă doar cu condiţia că perioadele respective se referă la acti­vitatea de muncă desfăşurată înainte ca pensia să fie calculată.

Victor Gâlcă a adăugat că grupul de lucru sus-menţionat va propune şi noi sancţiuni faţă de angajatorii cu restanţe în ce priveşte prezentarea declaraţiilor REV-5, inclusiv prin operarea unor mo­dificări la Codul contravenţional.

 

Dovada contribuţiilor

 

Şefa Direcţiei evidenţa individuală a contribuţiilor a Casei Naţionale de Asi­gurări Sociale, Clara Sorocean, a comu­nicat pentru Vocea poporului că, înce­pând cu 1 ianuarie 1999, drept dovadă a stagiului de cotizare serveşte informaţia din Registrul de stat al evidenţei indivi­duale. Acest lucru este prevăzut de art.7 al Legii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat.

„Noi acumulăm această informaţie în registrul respectiv de 15 ani, dar, cu părere de rău, nici până în prezent nu putem să avem date complete, deoare­ce agenţii economici nu se conformează prevederilor legii. Această practică este aplicată pe plan internaţional din 1999 şi deja din 2000 datele respective au în­ceput să fie utilizate la stabilirea presta­ţiilor de asigurări sociale”, a menţionat Clara Sorocean.

La începutul anului 2012, CNAS a emis un ordin referitor la aplicarea pre­vederilor art.7 al Legii cu privire la pen­siile de asigurări sociale de stat şi ulteri­or situaţia s-a îmbunătăţit. Mulţi dintre angajatori au înţeles că acest raport se referă la unele date care au impact asu­pra sorţii angajaţilor şi unii s-au confor­mat deja prevederilor legale, iar alţii au iniţiat activităţi în acest sens. O bună parte dintre ei au nevoie de timp pentru a perfecta şi prezenta aceste informaţii.

Clara Sorocean a mai specificat că CNAS recepţionează, anual, peste un milion de declaraţii REV-5, la care se adaugă şi cele rămase restante pentru toţi anii din 1999 şi până în prezent.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand