4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Costul procedurilor cadastrale şi al creditelor ipotecare

Loading
Cititorii ne scriu Costul procedurilor cadastrale şi al creditelor ipotecare
Costul procedurilor cadastrale şi al creditelor ipotecare
proceduri-cadastrale

Foto: imopedia.ro

 

„Dragă redacţie,Citesc cu regularitate „Vocea poporului” şi vreau să vă spun că în paginile ziarului găsesc întotdeauna lucruri folositoare. Vin şi eu cu o mare durere şi rugăminte. Locuiesc într-o casă nouă, dar aflată încă în construcţie. În martie 2010, am făcut titlu de proprietate pe numele soţului, Vasile Grossu, pentru a lua un credit de la bancă. Toate do­cumentele le-am perfectat de urgenţă şi am plătit foarte mulţi bani. Pe 22 octombrie 2013, soţul meu a decedat însă de cancer, iar eu în prezent nu lucrez, din cauza că el a avut nevoie de îngrijire şi eu m-am concediat. Cu toate acestea, trebuie să plătesc câte 1750 de lei pe lună până în 2015 pentru creditul luat de la bancă. Acum, este necesar să merg la notar ca să iniţiez procedura de tre­cere a gospodăriei pe numele meu, în calitate de moştenitor, iar peste jumătate de an – la cadastru. E lesne de înţeles că va trebui să suport din nou costuri foarte mari, dar de unde să iau atâţia bani, dacă am rămas cu datorii în urma bolii şi a înmormântării soţului?!

Mă întreb şi vă întreb şi pe dvs.: De ce în ţara noastră oamenii nu sunt protejaţi de lege? De ce nu îmi este atribuit gratuit titlul de proprietate, de vreme ce construcţia a avut loc din contul meu şi al soţului, fără vreun ajutor de la stat.

Cât a fost soţul meu bolnav, timp de opt luni, ni s-a acordat un aju­tor de 800 de lei din partea Primăriei, iar de la Fondul social – 108 lei pe drum pe jumătate de an pentru dânsul şi pentru mine ca însoţitor. În cele opt luni am fost de multe ori la Chişinău la Institutul Oncolo­gic, la Centrul de Diagnostic.

Acum, sunt într-o situaţie foarte complicată şi, de aceea, mă adre­sez dv. ca să ştiu ce soluţii prevede legea pentru problema cu care mă confrunt?

 

Cu stimă,

Dina Grossu, s. Trebisăuţi, raionul Briceni”

 

Procedurile cadastrale

 

Reprezentanţii Întreprinderii de Stat „Cadastru” au menţionat la solicitarea unui corespondent al ziarului că din scrisoare reiese că, în 2010, a fost eliberat un titlu de proprietate, dar este impor­tant de ştiut dacă acesta vizează numai terenul sau și construcția. Este clar doar că, la momentul executării lucrărilor, casa nu era finalizată. Dacă la cadastru este înregistrată și casa, pentru a înre­gistra dreptul de proprietate asu­pra bunului imobil (teren și casă de locuit) în baza certificatului de moștenitor, autoarea scrisorii va trebui să se adreseze la oficiul cadastral teritorial Briceni (dacă bunul este amplasat în raionul Briceni) sau în oficiul din raza de deservire a căruia face parte acesta, pentru a solicita extras din registrul bunurilor imobile și cer­tificat privind valoarea bunului imobil. Costul acestor certificate este de 51 și, respectiv, 40 de lei.

La depunerea cererii solicitan­tul va prezenta buletinul de iden­titate, documentul în baza căruia a fost înregistrat bunul imobil, certificatul de căsătorie și cer­tificatul privind decesul soțului (în dependență de cazul concret, registratorul poate solicita do­cumente suplimentare). Docu­mentele se eliberează timp de o zi lucrătoare (dacă bunul imobil este amplasat în sat). Dacă bunul se află în oraș, termenul obișnuit de eliberare a documentelor este de trei zile la același cost (în re­gim de urgență documentele vor costa 255 şi, respectiv, 200 de lei). Aceste documente sunt nece­sare pentru a fi prezentate la no­tar spre a fi perfectat certificatul de moștenitor. După perfectarea certificatului de moștenitor, au­toarea scrisorii se va prezenta la oficiul cadastral teritorial cu ur­mătoarele documente:

– Certificatul de moștenitor le­gal sau testamentar

– Actul de identitate

– Alte acte (potrivit legislației în vigoare)

Înregistrarea dreptului de pro­prietate în baza certificatului de moștenire pentru bunurile am­plasate în sate sau comune este gratuită pentru solicitant (cos­turile sunt suportate din bugetul de stat) și se efectuează timp de şapte zile lucrătoare din data de­punerii cererii la oficiul cadastral teritorial.

 

Planul geometric

 

În cazul în care construcția nu a fost înregistrată, aceasta în­seamnă că solicitantul va coman­da inițial lucrări de elaborare a planului geometric. Aceste lucrări sunt prestate atât de oficiile ca­dastrale teritoriale, cât și de com­paniile private. Costul serviciului oferit de structurile cadastrale este calculat după mai multe cri­terii (la depunerea cererii, solici­tantul achită avansul, care con­stituie circa 80 la sută din costul total, iar costul final va fi stabilit după executarea lucrării). După perfectarea planului geometric al casei, acesta, împreună cu celelal­te documente enumerate mai sus, va fi prezentat de către solicitant la depunerea cererii de înregis­trare a dreptului de proprietate în baza certificatului de moștenitor.

Reprezentanţii Întreprinderii de Stat „Cadastru” au mai preci­zat că informaţia inclusă în scri­soare nu este suficientă pentru un răspuns complet, iar pentru aceasta autoarea scrisorii trebuie să se adreseze la oficiul cadastral teritorial cu toate documentele pe care le deține.

 

Fără bază legislativă

 

Cu referire la reglementarea prin lege a dificultăţilor legate de achitarea creditului ipotecar, re­prezentanţii Ministerului Finan­ţelor au precizat că în ţara noas­tră nu există vreo bază legislativă ori normativă care ar reglementa acest tip de relaţii contractuale. Acestea sunt relaţii civile (con­tract de vânzare-cumpărare, de obicei), reglementate de Codul civil, au mai specificat cei de la Ministerul Finanţelor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand