3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

STARTSINDICAT la Colegiul de Construcţii din capitală

Loading
Без рубрики STARTSINDICAT la Colegiul de Construcţii din capitală
startsindicat

Foto: sindicate.md

Cum să-ţi protejezi drep­turile în domeniul muncii, cum să-ţi promovezi inte­resele şi ce avantaje presupune apartenenţa la sin­dicat. Acest suport infor­maţional a fost pus recent la dispoziţia studenţilor de la Colegiul de Construcţii din Chişinău.

 

Reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova au distribuit tinerilor ma­teriale informative prin interme­diul cărora aceştia au aflat despre eventualele pericole care pot să apară la locul de muncă, dacă persoana activează ilegal – sala­rii achitate “în plic”, muncă peste program, abuzuri din partea pa­tronilor, încălcări ale drepturilor la o muncă decentă. Formatorul sindical Rodica Popescu a pre­zentat tinerilor o informaţie am­plă despre activitatea sindicatelor din Republica Moldova, rolul şi obiectivele acestora şi a îndem­nat tinerii să adere la sindicate şi să formeze organizaţii sindicale. Mai mult, formatorul sindical a îndemnat studenţii la solidaritate de grup. „Succesul unei organiza­ţii sindicale constă în unificare şi solidaritate”, a menţionat Rodica Popescu.

Dânsa a renunţat la metoda clasică de prezentare a informaţi­ei şi a apelat la exemple concrete care s-au dovedit a fi mai pe în­ţelesul studenţilor. La rândul lor, aceştia au răspuns pozitiv supor­tului informaţional oferit. „Eu am înţeles că odată ajuns în câmpul muncii, salariatul nu este singur, el poate apela la sindicat. Nea­părat acolo unde mă voi angaja, dacă nu va exista organizaţie sin­dicală primară, voi fi eu cel care va crea una”, a menţionat Ale­xandru Cernei, student la Colegiul de Construcţii. Acţiunea a făcut parte dintr-un şir de activităţi de informare a populaţiei din ţară cu privire la sindicat şi apartenenţa la această structură, preconizate să se desfășoare în mai multe lo­calităţi. Acţiuni similare au fost desfăşurate la 18 decembrie în oraşul Edineţ, iar la 19 decembrie în oraşul Orhei. Evenimentul a fost organizat de către Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul pro­iectului „Dezvoltarea strategiei de informare şi marketing. Desfăşu­rarea campaniei informaţionale „Intră în sindicat” este imple­mentat de Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor din Moldova și finanțat de CNV Internationaal, Olanda și CNSM.

Scopul proiectului este de a informa populaţia despre drep­turile în domeniul muncii şi rolul organizaţiilor sindicale în pro­cesul de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor. Proiectul este implementat în perioada ani­lor 2013-2015.

 

vp_ro

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand