3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Instruire în domeniul salarizării muncii

Loading
Без рубрики Instruire în domeniul salarizării muncii
conferinta-IM

Foto: sindicate.md

Recent, în incinta Institutului Muncii, Federația Sindi­catelor din Comunicații a organizat un seminar de in­struire a liderilor de sindicat din cadrul organizațiilor membre. Tema seminarului a fost ”Motivarea și salari­zarea personalului în economia contemporană”.

 

La seminar au participat peste 50 lideri de sindicat, veniți din toate raioanele Republicii Moldova.

Pogramul activității a fost deschis de către președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, Ion Pîrgaru, care a familiarizat publi­cul cu agenda seminarului și a menționat că tema este actuală și necesară liderilor de sindicat.

Formatorul Valentina Postolachi, doctor în economie, conferen-țiar universitar, a informat sindicaliștii din ramura comunicațiilor despre structura, formele și sistemele de salarizare, avantajele și dezavantajele acestora, despre sistemul premial, precum și sporu­rile la salariu care pot fi prevăzute în Convenția colectivă la nivel de ramură și în contractele colective de muncă la nivel de întreprin­deri. O subtemă aparte abordată la acest seminar a fost ”Normarea și organizarea muncii”. La acest capitol s-a discutat despre specificul normării muncii, organizarea procesului de muncă, despre instru­mentele de normare și reglementare a muncii, precum și conținutul normelor de muncă.

Important de menționat este faptul, că participanții la seminar au lucrat și în grupuri, unde s-au manifestat foarte activ. Ei au iden­tificat punctele forte și slabe ale sindicaliștilor în acest domeniu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Dumitru
    24.12.2013

    … Jăluimaşi dar n-am cui… Este oare dispus CNSM să mă ajute în apărarea drepturilor profesionale în mod real – alcătuirea cererei, acordarea ajutorului juridic, reprezentarea în instanţiile de judecată? Sunt membru al sindicatului de 30 ani. Preşedintele CS membru al cărui sunt sa vîndut patronului şi nu am cui să mă adreses după ajutor. Situaţia în care mă aflu este destul de complicată, mărgineşte cu activităţi coruptive a sistemului care dirijază şi controlează activitatea la moment.Nu vreau să numesc instinuţiile care pot fi implicate în astfel de proceduri dar cred că ar fi o temă interesantă pentru CNSM în caz dacă Vă hotărîţi să mă ajutaţi să începem lupta pentru drepturile profesionale, corectitudenea remunerării muncii, dezrădăcinarea corupţiei cel puţin în acest domeniu. Vă asigur că procesul va fi interesant deoarece este un caz concret cu implicare a întreprinderii şi posibilă implicare a instituţiilor de control de stat. Sper că nu voi primi refuz.
    Am să aştept, cu speranţă, răspuns.

    Cu respect

Citește și
slot thailand