7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Salariaţii, stimulaţi să raporteze despre potenţialii factori de risc

Loading
Без рубрики Salariaţii, stimulaţi să raporteze despre potenţialii factori de risc
lafarge

Foto: vocea.md

Au fost recompensaţi pentru că au identificat situaţii ce prezintă risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă. Este vorba despre şase dintre salariaţii uzinei de ciment Lafarge din Rezina şi ai firmelor contractoare ale producţiei aces­teia, care, zilele trecute, au devenit câştigători ai unei tombole organizate în acest scop. Uzina face parte din categoria obiectelor industrial periculoase care desfăşoară unele tipuri de lucrări însoţite de factori de risc profesional.

 

În cadrul unei festivităţi or­ganizate cu ocazia marcării a cinci ani de activitate fără vreun accident de muncă, directorul general al întreprinderii, Lou­is de Sambucy, a menţionat că acesta este un succes foarte im­portant, care a fost obţinut cu eforturile tuturor salariaţilor, inclusiv de la firmele contrac­toare. Totodată, el a subliniat că un asemenea rezultat este foarte fragil şi că, odata atins, e şi mai important ca el să fie menţinut şi pe viitor. Pentru aceasta, este necesar ca angaja­ţii să fie prudenţi în procesul de lucru şi să respecte regulile de securitate.

„Să continuăm cu o atitudine constructivă şi pozitivă pentru a evita şi după aceşti cinci ani producerea accidentelor. Sper să ajungem şi la 10 ani cu ace­leaşi rezultate, să ştim că anga­jaţii de la uzină şi de la firmele contractoare sunt sănătoşi atât la locul de muncă, cât şi acasă împreună cu familiile lor”, a ac­centuat vorbitorul.

 

Comunicare și respectare a procedurilor

 

La rândul său, directorul uzinei, Dumitru Sima, a suge­rat că este bine ca toţi angajaţii să se gândească la viitor, la ceea ce înseamnă să munceşti în si­guranţă pentru a avea parte de mulţi ani fără incidente la locul de lucru. „Cu toţii am ajuns la concluzia că, pentru a lucra în siguranţă la uzină, trebuie să menţinem în continuare comu­nicarea şi respectarea proce­durilor. Factorul principal care asigură acest mod de lucru este comportamentul nostru.

Chiar şi cea mai performan­tă maşină nu ne poate asigura securitatea, daca nu respectăm anumite reguli”, a constatat Dumitru Sima.

 

g_social

Dacă nu respectăm anumite reguli, chiar şi cea mai performantă maşină nu ne poate asigura securitatea

 

Managerul pentru sănătate şi securitate în muncă al între­prinderii, Ion Severin, a preci­zat că riscurile la locul de mun­că sunt evaluate zilnic pentru orice tip de lucrare executată la uzină. Totodată, echipamentul folosit în procesul de producţie este cel mai inofensiv cu putin­ţă, iar măsurile de prevenire a riscurilor de accidente sunt lua­te pretutindeni şi în permanen­ţă, chiar şi pentru asemenea si­tuaţii cum sunt alunecările sau împiedicările.

 

Program de instruire

 

Întreprinderea dispune de un sistem de identificare şi preîntâmpinare a potenţialelor pericole în care sunt antrenaţi toţi angajaţii din cadrul uni­tăţii, precum şi cei ai firmelor contractoare, care interacţio­nează cu lucrătorii de la uzină. De asemenea, fiecare inginer urmează la momentul angajă­rii un program de instruire cu durata de o lună privind proce­durile de realizare a standarde­lor de sănătate şi securitate în muncă.

Şi fiecare dintre angajaţii uzinei urmează, anual, progra­me similare de instruire. Tot­odată, în cadrul acestei unităţi economice există o tradiţie ca, la fiecare 100 de zile fără acci­dente de muncă, să fie organi­zate tombole cu oferirea unor premii de valoare. Acţiunea are scopul de a stimula angajaţii să raporteze situaţiile cu risc de accidentare, a adăugat Ion Se­verin.

 

lafarge-2

Foto: vocea.md

 

La tombolă participă toţi angajaţii întreprinderii şi ai firmelor contractoare, care în­tocmesc rapoarte privind si­tuaţiile sau comportamentele periculoase cu care se confrun­tă în cadrul uzinei. Numărul de rapoarte este în descreştere constantă, pe măsură ce sunt luate măsuri pentru excluderea riscurilor de accidente, identifi­cate anterior.

„Facem aceasta pentru a ne simţi sută la sută în siguranţă atât la uzină, cât şi acasă”, a mărturisit managerul pe sănă­tate şi securtate în muncă.

Printre factorii care au con­tribuit la evitarea pe parcursul celor cinci ani a accidentelor de muncă la această unitate se nu­mără implementarea a 12 stan­darde de sănătate, cum ar fi lucrul la înălţime, conducerea în siguranţă etc. Monitorizarea procesului de implementare a fiecărui standard în parte este pus în responsabilitatea a câte un manager al întreprinderii, care sunt ajutaţi de echipe for­mate din angajaţi ai diferitor departamente.

Toţi aceşti manageri efec­tuează, săptămânal, vizite pe teren pentru a discuta cu sala­riaţii despre lucrările executate şi regulile pe care trebuie să le respecte pentru a se afla în si­guranţă. Şi lucrătorii efectu­ează, lunar, câte un audit din diferite zone ale uzinei pentru a identifica riscuri potenţiale. Ul­terior, ei discută cu şefii zone­lor respective despre pericolele depistate şi propun măsuri de rezolvare a acestora.

 

Protecţie sindicală pentru membri

 

Preşedintele organizaţiei sindicale din cadrul uzinei, Ghe­orghe Rotaru, a opinat că lu­crurile bune care se fac pentru salariaţi sunt salutabile şi sunt apreciate de toată lumea. „O parte din corpul de conducere foloseşte, însă, regulamentul intern cu privire la standarde­le de sănătate şi securitate în muncă ca pe o bâtă. Dacă sala­riaţii comit abateri de la acesta, sunt concediaţi după prima în­călcare de acest fel”, a comuni­cat Gheorghe Rotaru.

 

g_social

Vrem să ajutăm, ca să ne putem simţi la muncă sută la sută ca şi acasă

 

Conform Codului muncii al ţării noastre, se pot pune în discuţie problemele de acest gen numai după ce salariatul a comis această greşeală de cel puţin două ori, a argumentat li­derul sindical. El a specificat că au existat câteva cazuri de acest fel în care au fost implicaţi an­gajaţi ai firmelor contractoare.

„Cel puţin trei persoane au fost concediate din acest motiv, dar nu s-au adresat în instanţă pentru că nu sunt dintre cele mai active, care ar cunoaşte le­gislaţia sau drepturile pe care le au. Eu i-am apărat pe toţi cei care sunt membri de sindicat şi niciunul dintre ei nu a fost concediat. În cazul angajaţilor care nu fac parte din organiza­ţia sindicală de la întreprindere nici nu sunt consultat, pentru că legislaţia în vigoare nu pre­vede acest lucru”, a conchis Gheorghe Rotaru.

Membri ai acestei organiza­ţii sindicale sunt mai mult de jumătate dintre salariaţii uzi­nei de ciment de la Rezina şi o parte dintre cei de la firmele contractoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Dumitru
    21.12.2013

    Dul Rotaru dar dvs sunteţi activi? Consider că sindicatele trebuie să apere interesele tuturor salariaţilor, membri şi nemembri să zicem în calitate de agitaţie de a demonstra celor care nu sunt membri că sindicatele sunt o forţă şi atunci rîndurile se vor înteţi. Eu personal nici nu vreau să vorbesc despre careva succese al preşedintelui comitetului sindical parte al cărui sunt – sa vîndut ca o t…ă dar de reales nu e ciar simplu. Patronul îl susţine.Pe viitor reţineţi – legea nu prevede dar nici nu interzice. Muncitorii Vă vor mulţumi şi nu vor întîrzia să completeze rîndurile sindicatului.

    Succese

Citește și
slot thailand