9 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Anatolie NISTOR:”Bazele de odihnă trebuie să fie active pe parcursul anului întreg”

Loading
Dialoguri Anatolie NISTOR:”Bazele de odihnă trebuie să fie active pe parcursul anului întreg”
Anatolie NISTOR:”Bazele de odihnă trebuie să fie active pe parcursul anului întreg”
nistor

Foto: vocea.md

Recent, Comisia de cenzori a CNSM s-a în­trunit pentru a totaliza rezultatele activi­tăţii economice a întreprinderilor Casa de Odihnă “Campingul din Vadul lui Vodă” SRL, Casele de Odihnă şi Recuperare “Per­lele Nistrului” SRL şi Agenţia de Turism “Vacanţa-Tur “ SRL, în a căror gestiune se află patrimoniul sindical. Președintele Co­misiei de сenzori a CNSM, Anatolie Nistor, a vorbit despre cum a fost în cifre odihna co­piilor din vara aceasta, dar și despre unele proiecte de viitor în vederea activității ba­zelor de odihnă și recuperării investițiilor.

 

– Dle Nistor, cum apre­ciază comisia la general, dar și Dvs. ca președin-te al Comisiei de cen­zori, activitatea acestor structuri pe parcursul acestui an?

– În Casa de Odihnă “Cam­pingul din Vadul lui Vodă” SRL, Casa de Odihnă şi Recu­perare “Perlele Nistrului” SRL şi Agenţia de Turism “Vacanţa –Tur” SRL, în perioada estiva­lă, s-au odihnit 8453 de copii. Majoritatea acestora au primit bilete de odihnă prin inter­mediul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (5955 copii). Restul au ajuns la tabere, fiind asigurați cu foi de către Direcţia generală educa­ţie, tineret şi sport – 1704 co­pii, prin cumpărări locale de foi (628 copii), sau îndreptați către aceste baze de odihnă de către agenți economici pre­cum Red-Nord și Sudzucher, în baza proiectelor de respon­sabilitate socială.

– Și pentru că totul se cunoaște în compara-ție?

– Comparativ cu aceeași pe­rioadă a anului precedent, în vara lui 2013 s-au odihnit cu 1536 copii mai mult.

– Investițiile în crearea condițiilor, deci, au spo­rit cererea pentru foile de odihnă a copiilor?

– Cererea a crescut și un mo­tiv este, bineînțeles, condițiile net-superioare create în ultimul timp pentru copii în aceste baze de odihnă.

– Concret, cât s-a inves­tit pentru a îmbunătăți odihna și tratamentul copiilor în acest an?

– În două din cele trei case de odihnă s-au investit 3 420 mii lei, (Casa de Odih­nă “Campingul din Vadul lui Vodă” SRL – 1 860 mii lei şi Casa de Odihnă şi Recuperare “Perlele Nistrului” SRL – 1 560 mii lei). Regretabil e faptul că ar trebui să treacă zeci de ani ca să se recupereze aceste investiții.

– De ce zeci de ani?

– Aceste întreprinderi sunt sezoniere, activează deci 60-70 de zile pe timp de vară, dar cheltuielile, doar salariale, sunt destul de impunătoare 2,5 mil. lei. În perioada staţio­nării întreprinderilor, salariile nu sunt reglementate.

– Atunci care este bene­ficiul?

– Beneficiul este sănătatea copiilor, a membrilor de sin­dicat, a viitorilor membri de sindicat.

– Și atunci care sunt soluțiile?

– Întrucât infrastructura și dotările acestor instituții sunt conforme, au condiții de acti­vitate anul împrejur, s-ar pu­tea diversifica și extinde lista de servicii oferite. Aici s-ar putea organiza conferințe, seminare, alte întruniri, dar și antrenamente, competiții sportive pe parcursului anului întreg.

– Să vorbim despre un aspect foarte important: alimentația copiilor în vtimpul verii. Cât de siguri trebuie să fie părinții care își fac pla­nuri pentru vacanța 2014?

– Calitatea este garanta­tă. La momentul controlului au fost examinate meniuri­le, bucatele sunt variate și conform cerinţelor ordinului nr. 239/380 din 01.11.1996.

Pentru alimentarea unui copil se cheltuiește nu mai pu­ţin de 75 lei, s-a constatat un sortiment de produse variate. Bucatele sunt servite la ora in­dicată, de cinci ori pe zi cu un interval nu mai mare de patru ore.

Și educația, măsurile distractive, cât consu­mă?

– Copiii sunt implicați în diferite masuri distractiv-educative, cheltuindu-se 15 lei de copil pe zi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand