9 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Ar trebui de interzis demnitarilor să-şi trimită copiii la studii peste hotare

Loading
Cititorii ne scriu Ar trebui de interzis demnitarilor să-şi trimită copiii la studii peste hotare
cititorii-ne-scriu

Foto: baricada.ro

 

Stimaţi domni şi doamne de la “Vocea poporului”!

 

După ce am făcut cunoş­tinţă cu materialul din “Vo­cea poporului” despre copiii politicienilor, am înţeles că niciodată nu va fl ordine în şcolile din ţară.

 

Am lucrat 35 de ani pro­fesor, dar atât haos ca în pre­zent în şcoli nu mi-am închi­puit că poate exista. Privesc dimineaţa când merg copiii la şcoală şi nu înţeleg, la şcoală merg sau în excursie. Duc în spate nişte rucsacuri tixite de merg gârboviţi. Am înţeles ce duc copiii în genţi, după ce am făcut cunoştinţă cu copila vecinei din clasa întâi. Pe lângă abecedar şi matematică mai are un şir de manuale suplimentare, diferite caiete pentru lucrul individual şi suplimentar. Şi toate acestea trebue zilnic să le poarte la şcoală, fiind­că nu ştiu ce va dori învăţă­toarea să propună elevilor să studieze la lecţii. Lucrul pe acasă se dă mai mult de­cât în clasă. De fapt, temele se dau părinţilor, deoarece copiii nu ştiu să citescă. De aceea învăţătorii îi obligă pe părinţi să vină la sfârşitul lecţiilor, la şcoală, ca să scrie temele pentru acasă. Când în şcoală activează grupa de zi, ce durează două ore, părin­ţii trebuie să achite 180 lei pe lună, iar dacă doresc ca copilul să stea la grupă încă două ore, părinţii trebuie să achite învăţătoarei căte 20 lei pe zi, adică 400-440 lei lunar. După cum vedeţi, nu-i rău deloc să încasezi pe lângă salariul lunar, primit de la stat, un supliment de 5000-6000 lei din buzuna­rul părinţilor. Dar nu numai această plată revine părinţi­lor. Ei trebuie să achite câte 50 lei lunar dereticătoarelor ca să facă curăţenie în clasă. Mai adăugăm aici fondul şcolii 50-100 lei, ceva bani de ziua de naştere a învă­ţătoarei, Ziua Profesorului, Anul Nou şi alte sărbători. Astfel, vă puteţi da seama că un salariul lunar al unui lu­crător din cultură nu ajunge să satisfacă cerinţile şcolii, dar cu ce să mai trăiască? Demnitarii noştri nu ştiu ce se face în şcoli pentru că odraslele lor învaţă în străi­nătate. Ar trebui de interzis demnitari-lor să-şi trimită copiii la studii peste hotare, doar atunci poate vor şti ce se face în şcoli.

Acum ei zic părinţilor să nu plătescă, dar nu-şi dau seama că suferă copiii, care sunt terorizaţi, dacă nu achită tot ce le cere pro­fesorul. Cred că e timpul ca Ministerul Educaţiei să se implice serios în aceste probleme, să interzică orice strângere de bani de la pă­rinţi. Să interzică şi fondul şcolii, fiindcă sub masca lui îşi fac suplimente la salarii profesorii. Să nu existe nici un fel de plată pentru lucrul suplimentar. Suplimentar să lucreze, dacă nu-şi face lucrul în timpul orelor des­tinate instruirii. Dacă faci lucru necalitativ – munceşte suplimentar. Aşa a fost tot timpul. În asemenea condi­ţii am lucrat şi eu timp de 35 ani.

Aş dori să-şi expună pă­rerea pe marginea acestui subiect, pe paginile ziarului „Vocea poporului” şi alţi foşti pedagogi.

 

Cu stimă,

Mihail Opincă,

profesor pensionar, mun. Chişinău

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand