9 decembrie 2023
Chisinau
Social

Disponibilizarea unor angajaţi în instituţiile din ţară: un moft sau o necesitate?

Loading
Social Disponibilizarea unor angajaţi în instituţiile din ţară: un moft sau o necesitate?
rusca

Foto: europalibera.org

După ce Curtea Constituţională a declarat legală optimizarea instituţiilor din ţară, mai mulţi salariaţi au rămas fără un loc de muncă, iar unii nu mai au cu ce să-şi întreţină familiile. Printre aceştia se numără şi Constan­tin Hanganu, care timp de 30 de ani a lucrat ca electrician la Penitenciarul nr. 7 Rusca, iar în urma disponibilizărilor a rămas şomer.

 

În urma optimizărilor de personal, la Penitenciarul nr. 7 Rus­ca, 11 salariaţi au rămas fără un loc de muncă, iar acum îşi caută dreptatea prin instanţe. Pe 14 iu­nie 2013, a fost emis un ordin de concediere şi pe numele lui Con­stantin Hanganu. Potrivit admi­nistraţiei penitenciarului, drept cauză pentru aceasta a survit faptul că angajtul a creat un şir de probleme la locul de muncă. Atât Constantin Hanganu, care este şi preşedinte al organizaţiei sindicale de la Penitenciarul nr. 7 Rusca, cât şi alţi colegi de-ai săi nu au fost de acord cu decizia ad­ministraţiei.

La Penitenciarul Rusca dispo­nibilizările au început încă anul trecut şi se pare că primul val nu i-a afectat prea tare pe salariaţi. „Din start, ni s-a spus că aceste reduceri vor fi doar pe hârtie, iar în realitate nu va suferi nimeni”, povesteşte Constantin Hanganu. Realitatea despre care se vorbea este însă cu totul alta. Salariaţii care îndeplineau funcţii auxiliare în instituţie (operatori, paznici, electricieni, bucătari) au fost dis­ponibilizaţi şi au rămas fără un loc de muncă. Nu este şi cazul lui Constantin Hanganu. Potrivit ordinului iniţial, lui i s-a propus aceeaşi funcţie doar că pe jumă­tate de normă, stabilită conform ordinului ministrului Justiţiei nr. 95 din 6.03.2013. Constantin Hanganu declară însă că i-au fost lezate drepturile și a refuzat să semneze precum că a luat act de acel ordin. „Până acum, aveam un salariu de 1800 de lei. După reducerea salariului, voi primi doar 900 de lei. Din aceşti bani însă reuşesc să-mi achit drumul spre serviciu plus prânzul. Cu ce bani să-mi întreţin eu familia?” – se întreabă retoric Constantin Hanganu.

Cu instituţia la care a muncit 36 de ani, problemele s-au înce­put mai demult. „Din 2006, tot cer să mi se mărească salariul conform vechimii în muncă, dar în zadar, nimeni nu mă aude şi mă pasează de la o uşă la alta”, mai spune fostul electrician de la Rusca. Bărbatul consideră că muncitorilor li se încalcă dreptu­rile. „Ei ne trec prin sită, cei mai slabi cad, cei cu funcţii înalte sau cu relații, rămân. Iată asta e ţara în care trăim”, se revoltă bărbatul.

 

Sindicatul – colacul de salvare pentru salariaţi

 

Potrivit administraţiei insti­tuţiei, muncitorii care urmau să fie reduşi din statele de personal au primit un preaviz cu două luni înainte, fapt confirmat şi de că­tre Constantin Hanganu. Chiar şi aşa, nici acest preaviz bărbatul nu l-a semnat. În aceeaşi ordine de idei, electricianul de la Rusca a trimis mai multe solicitări că­tre Inspecţia Teritorială a Muncii Hânceşti şi către preşedintele Fe­deraţiei „SINDASP”, invitându-i să analizeze situaţia la faţa locu­lui. „Solicităm să fie inspectate şi soluţionate problemele care s-au iscat între salariaţii civili liber angajaţi (membri de sindicat) şi administraţie ca angajator. La optimizarea prin disponibiliza­rea salariaţilor, angajatorul nu respectă Codul muncii, Contrac­tul colectiv de muncă, Convenţia colectivă de muncă 2011-2015, se arată în solicitare. În urma ape­lului la sindicatul de ramură, în teritoriu s-a depla­sat preşedintele Fe­deraţiei „SINDASP”, Vlad Canţîr, precum şi dna Maria Cerna­vca, jurist în cadrul „SINDASP”.

 

rusca-2

Foto: europalibera.org

 

„Am analizat si­tuaţia împreună cu administraţia peni­tenciarului şi nu s-a ajuns la un numitor comun. La iniţiativa noastră, membrul de sindicat Constantin Hanganu a in­tentat un proces de judecată”, a menţi­onat pentru „Vocea poporului” juristul Maria Cernavca.

„Şedinţa de jude­cată va avea loc la 10 octombrie anul curent, iar noi vom face tot posibilul ca membrul de sindicat Hanganu să fie restabilit în funcţie”, a mai adăugat dna Maria Cernavca”.

 

De partea cealaltă a baricadei: angajatorul

 

Pe lângă acuzaţii de încălcare a legii, administraţiei penitencia­rului Rusca le sunt aduse şi acu­zaţii de ordin moral. Potrivit lui Constantin Hanganu, deciziile şi iniţiativele în instituţie se iau de către şefa Secţiei cadre, Vale­ria Rotaru-Tănase, şi nu de către şeful penitenciarului, Victor De­viza.

Mai mult, măsura de dispo­nibilizare a personalului a venit la iniţiativa administraţiei şi nu printr-un ordin de la Departa­mentul Instituţiilor Penitenci­are. „Reducerea de personal nu este decât un moft al şefilor şi nu o necesitate”, susţine Hanganu. Potrivit aceleiaşi surse, motivele pe care le-au invocat angajatorii nu au temei. Spre exemplu, paz­nicilor li s-a spus că nu mai este nevoie de ei, dat fiind faptul că au fost achiziţionate camere de su­praveghere.

În urma acţiunilor întreprinse de către Constantin Hanganu, șeful penitenciarului, locote­nent–colonel Victor Deviza, a emis o scrisoare către Inspecţia Teritorială a Muncii Hănceşti, șefului adjunct Gheorghe Lica. În această scrisoare sunt explicate cu argumente motivele reducerii de personal, precum şi ale con­cedierii angajatului Constantin Hanganu.

„Pe 14.06.2013, Constantin Hanganu a fost concediat din funcţia de electrician al Servi­ciului logistică al Penitenciarului nr.7 Rusca, după care dumnealui a creat o multitudine de proble­me administraţiei. El a refuzat să prezinte foaia de achitare, să semneze ordinul de eliberare la data când a fost anunţat, dar a făcut acest lucru când a conside­rat de cuviinţă, a refuzat să ridice carnetele de muncă din dosarul personal, lansând ameninţări la adresa administraţiei”, se arată în scrisoare.

Cât despre acuzaţiile aduse șefei de cadre din instituţie, Va­leria Rotaru-Tănase a declarat pentru „Vocea poporului” că toa­te acuzaţiile din partea fostului angajat Hanganu sunt nefonda­te. Procedura de reducere a per­sonalului este absolut legală şi vine în conformitate cu ordinul Ministerului Justiţiei nr. 95 din 6.03.2013 „Cu privire la modifi­carea schemelor de încadrare a personalului subdiviziunilor sub­ordonate instituţiilor peniten­ciare ale Ministerului Justiţiei”. „Eu nu sunt decât un executor şi îndeplinesc ordine, iar despre acuzaţiile aduse ne vom clarifica în judecată”, a conchis Valeria Rotaru-Tănase.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand