4 martie 2024
Chisinau
Dialoguri

Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete

Loading
Dialoguri Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete
Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete
costin

Foto: vocea.md

Interviu cu Sergiu Costin, directorul Staţiunii balneare „Bucuria-Sind”.

 

– Domnule Costin, care sunt modalitățile prin care beneficia­rii ajung să se trateze la institu­ţia pe care o conduceţi?

– Aşi putea vorbi despre două moda­lităţi. Prima e cea prin care biletele se pot obține prin intermediul Casei Naţi­onale de Asigurări Sociale (CNAS). Sa­lariaţii primesc bilete de tratament cu achitarea a doar 20 %, restul 80 % sunt achitate din bugetul asigurărilor sociale. Și a doua posibilitate reiese din colabo­rarea strânsă şi fructuoasă a staţiunii cu CNSM. Am ajuns la o înţelegere, ca orice membru de sindicat, deţinător al cartelei „sindicard”, care a procurat un bilet de tratament pentru zece zile, o zi se tratează gratis, pentru 18 zile – două zile se poate bucura de serviciile noas­tre fără plată. Această înţelegere, pentru moment, este un proiect. Sperăm că în urma negocierilor în cadrul Consiliu­lui de administrație „Bucuria-Sind”, să devină o realitate.

– Care este ponderea tuturor pacienţilor în raport cu cei care sunt membri de sindicat?

– Conform rezultatelor licitaţiei publi­ce, 65 % din biletele procurate de CNAS se atribuie pensionarilor şi 35 % asigu­raţilor. În anul 2013, „Bucuria-Sind” a fost câştigător la capitolul persoane asigurate. Doresc să menţionez, că nu­mărul persoanelor care procură bilete de tratament pe cont propriu, este mai mare decât numărul persoanele asigu­rate sau a membrilor de sindicat care se bucură de unele privilegii.

– Cât de des ar trebui să meargă cetățenii la staţiune și de ce?

– Într-o zi în biroul meu a intrat un pacient de 93 de ani, şi mi-a spus: „Domnule doctor, eu vin de 63 de ani consecutiv la sanatoriu”. Respectiv, dacă e să analizăm vârsta dumnealui, atunci ne dăm seama că mai mult de ju­mătate de viaţă el s-a întremat la un sa­natoriu oarecare. De aici şi longevitatea vieții omului. Sanatoriul este opţiunea unei vieţi de durată și fără probleme de sănătate.

 

g_dialoguri

Zi de zi, cu ajutorul acordat de CNSM, 

noi avem posibilitatea să îmbunătăţim 

calitatea serviciilor şi varietatea lor

 

– Ce planuri de viitor aveţi pen­tru a îmbunătăţi şi moderniza serviciile prestate?

– Perspectiva de modernizare a insti­tuţiei noastre depinde în mare măsură de CNSM. Zi de zi, cu ajutorul acordat de CNSM, noi avem posibilitatea să îm­bunătăţim calitatea serviciilor şi varie­tatea lor. Tindem spre un nivel de trata­ment balneo-sanatorial de tip european. La momentul actual, are loc renovarea încăperii destinată solarului într-o sec­ţie de terapie şi ozonoterapie. Staţiunea balneară „Bucuria-Sind” este prima in­stituţie curativă din ţară, care practică ozonoterapia în oferta tratamentului balneo-sanatorial. Cu sprijinul CNSM, ne dorim extinderea secţiei de ozonote­rapie. Or, procedurile cu infuzii ozona­te intravenoase, injectarea ozonului pe­riarticular, paravertebral şi local, băile cu ozon sunt foarte solicitate. Totodată, potrivit unui plan aprobat de către Co­mitetul Confederal, la insistenţa preşe­dintelui CNSM Oleg Budza, s-a hotărât ca anul curent să se înceapă construcţia unei piscine, (pentru aceasta s-au alocat 10 mil. lei), cu dimensiunea 25×12 me­tri, iar la etajul doi al construcţiei este proiectată o anexă, unde va fi o secţie de fangoterapie (terapie cu nămol), un spa salon şi o peşteră salină. Ulterior, după apariţia acestor noi servicii, vom extin­de și capacitatea de cazare.

– Câţi angajați are „Bucuria-Sind” şi cum reușiți să gestionați instituția?

– La staţiune activează 102 persoane, iar în ceea ce priveşte relaţiile angaja­tor-salariat sunt destul de bune. Până a ocupa funcţia de director, eu am fost liderul comitetului sindical. Ne strădu­im să activăm conform legislaţiei. Toți angajații sunt membri de sindicat şi îşi cunosc bine drepturile. Salariile se achi­tă la timp şi sunt destul de bune, avem prevăzute înlesniri pentru condiţiile no­cive şi alte măsuri prevăzute de legisla­ţia Republicii Moldova. Salariul mediu calculat pe unitate este de 3600 de lei.

– Anul trecut, aici au fost imple­mentate metode noi de tratare a pacienţilor, care este cererea pentru aceste servicii?

– Vă referiți, probabil, la băile gazoa­se cu CO2. Acest tratament este unic în ţara noastră. Noutatea s-a răspândit repede, astfel serviciile noi au produs o explozie de cereri din partea pacienților, lucru îmbucurător pentru noi.

 

bucuria-sind

Foto: vocea.md

 

– Explicaţi cititorilor noştri care sunt avantajele băilor gazoase cu CO2?

– Este vorba de tratamentul în baie cu o concentraţie de la 25 până la 75 % de CO2, stabilit la indicaţiile medicilor, în funcție de starea generală a pacien­tului. Procedura duce la întinerirea or­ganismului și este recomandată în cazul maladiilor cardio-vasculare, sindromu­lui metabolic.

Tratamentul face bine și celor care suferă de obezitate, ateroscleroză, di­latare varicoasă a venelor, prostatită și alte maladii androgene etc.

– Noile proceduri necesită o studiere continuă. Cât de des trimiteți personalul medical la cursuri de instruire?

– Medicii şi asistentele noastre merg cu regularitate la cursurile de perfecţio­nare, organizate la catedrele specializa­te. În cazul băilor cu CO2, am invitat un profesor de la Institutul de Curortolo­gie din Odessa, care i-a instruit pe toți cei implicați în prestarea acestui trata­ment.

– Cu regret, avem cetăţeni care nu au fost niciodată la un sa­natoriu. Ce le-ați spune ca să-i provocați să o facă?

– Tratamentul balnear este ca mersul flăcăilor la fete. Dacă a mers o dată si­gur va mai fi tentat să o facă. O sănă­tate rigidă necesită grijă faţă de sine. Sanatoriul este una din cele mai efi­ciente posibilități de întremare și pro­filaxie a bolilor, este unul din secretele longevității. Cred că exemplul domnu­lui de peste 90 de ani, este lecția cea mai bună.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand