3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Consolidarea mişcării sindicale – garanţia succesului în lupta pentru munca decentă

Loading
Без рубрики Consolidarea mişcării sindicale – garanţia succesului în lupta pentru munca decentă
munca-decenta

Sursa: 2013.wddw.org

Declaraţia Confederaţiei Generale a Sindicatelor privind desfăşurarea Zilei Mondiale pentru Munca Decentă

 

7 octombrie 2013

 

În cei şase de ani de când sindicatele organizează Ziua Mondială pentru Munca Decentă, zeci de mili­oane de salariaţi au participat, pe 7 octombrie, la di­ferite acţiuni comune şi activităţi în susţinerea liber­tăţilor sindicale şi a drepturilor, în conformitate cu Programul pentru munca decentă, adoptat de OIM în 1999.

În anul curent, sindicatele din toată lumea vin din nou cu revendicarea de a asigura echitatea socială şi locuri de muncă decente pentru toate persoanele ap­te de muncă de pe tot globul. Ţinând cont de faptul că guvernele nu pot, ori nu doresc să diminuieze ro­lul dominant al pieţelor financiare şi al corporaţiilor transnaţionale în economia mondială, este necesar de a consolida sindicatele, de a amplifica rolul şi in­fluenţa acestora în lume. Doar sindicatele puternice şi influente ar putea, prin acţiunile lor, să determine guvernele să readucă economiile la normalitate şi să asigure ca acestea să se dezvolte nu în beneficiul şi în interesele unui grup redus de persoane, ci al majori­tăţii absolute a populaţiei din ţările noastre.

În prezent, în lume doar şapte la sută din numărul total al salariaţilor din economia formală şi cea ne­formală sunt membri de sindicat. Totodată, sute de milioane de alţi angajaţi şi-ar dori să beneficieze de aceeaşi protecţie şi aceleaşi garanţii sociale pe care le oferă apartenenţa la sindicate. Motivarea sindicalis­mului, recrutarea de noi şi noi membri, în mod pri­oritar a tinerilor, este la momentul actual obiectivul major al întregii mişcări sindicale mondiale, inclusiv din ţările în care organizaţiile membre ale Confede­raţiei Generale a Sindicatelor (CGS) sunt active.

Congresul VII al CGS, care a avut loc în septem­brie 2012, a constatat cu multă îngrijorare că mişca­rea sindicală a ţărilor noastre se confruntă cu aceeaşi provocare ca şi sindicatele din majoritatea ţărilor din lume – tendinţa persistentă de reducere a numărului membrilor de sindicat. Chiar dacă în unele state din regiune – Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, numă­rul de membri a sporit, iar procesul de aderare (în proporţii diferite) se desfăşoară în toate organizaţiile membre ale CGS, în general, la nivel de regiune, nu a reuşit să fie stopat fenomenul de reducere a număru­lui membrilor de sindicat.

În acest sens, desfăşurarea Zilei Mondiale pen­tru Munca Decentă ne oferă tuturor o oportunitate unică de a demonstra încă o dată eficienţa activită­ţii sindicatelor, capacitatea acestora de a revendica drepturile şi interesele vitale ale salariaţilor, de a spo­ri încrederea angajaţilor şi a motiva aderarea acestora la sindicate.

Confederaţia Generală a Sindicatelor face apel că­tre organizaţiile membre să-şi consolideze eforturile, să marcheze amplu şi activ Ziua Mondială pentru Munca Decentă, să antreneze un număr cât mai ma­re de participanţi în desfăşurarea acesteia.

CGS este sigură că acţiunile sindicale solidare re­prezintă un stimulent puternic pentru dezvoltarea ulterioară şi consolidarea mişcării sindicale, sporirea autorităţii sindicatelor, consolidarea influenţei aces­tora în societate.

În acest fel, vor fi create garanţii solide pentru asi­gurarea muncii decente!

 

Confederaţia Generală a Sindicatelor

19 august 2013

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand