7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Securitatea şi sănătatea în muncă – prioritate pentru ramura bancară

Loading
Без рубрики Securitatea şi sănătatea în muncă – prioritate pentru ramura bancară
siba

Colaj: vocea.md

Protecţia şi securitatea muncii este parte in­tegrantă în procesul de lucru şi are ca scop asigurarea condiţiilor inofensive pentru sa­lariaţi, prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

 

În sectorul bancar o bună parte a angajaţilor cum ar fi controlorii – ca­sieri, incasatorii, şoferii, lucrătorii depozitelor de valori sunt ocupaţi la sortarea, numărarea şi transportarea numera­rului. Aceste categorii de salariaţi activează per­manent în condiţii cu un risc sporit. Din acest considerent siguranţa la locul de muncă constituie una din obiectivele prioritare pentru Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări “SIBA”.

Acest fapt ne demonstrează şi colaborarea cu Confederaţia Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV Internaţional), care ne-a propus asistenţă metodică, practică şi financiară la implementarea proiectului “Se­curitatea şi sănătatea muncii”.

Preventiv, Federaţia “SIBA” a desfăşurat o cercetare în mai multe organizaţii privind respectarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au depistat multiple încălcări ale legislaţiei. Ca urmare, am întreprins acţiuni de consti­tuire a comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă (SSM), în număr de peste 100 la 17 organizaţii.

Recent, Federaţia “SIBA” a organizat seminare pen­tru 51 membri noi aleşi din cadrul comitetelor pentru SSM cu temati­ca „Rolul sindicatului în respectarea normelor de protecţie a muncii”.

La seminar au par­ticipat: A. Guzun, şeful Direcţiei tehnologii din cadrul Inspecţiei Muncii, Iu. Melnic, şeful Direcţiei administrare “Moldova Agroindbank”, preşedinţi ai comitetelor sindicale şi responsabilii de securita­tea şi sănătatea în muncă de la unităţi. În cadrul seminarului au fost puse în discuţie următoarele tematici: “Cadrul juridic general al activi­tăţii SSM”, “Constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetelor SSM”, „Cercetarea accidentelor de muncă”, „Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă” şi multe alte aspecte importante ce ţin de domeniu.

În cadrul discuţiilor, Victor Onici, preşedintele Fe­deraţiei “SIBA”, a menţionat: „Securitatea şi sănătatea muncii nu se reduce doar la legi şi regulamente. Acestea sunt extrem de importante şi trebuie aplicate corect la lo­cul de muncă. Însă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea accidentelor şi bolilor profesionale, este necesară combinarea acestor acte legislative cu alte instrumente, cum ar fi: dialogul social şi responsabilita­tea angajatorilor.

În acest scop Federaţia “SIBA” a anunţat concursul “Cea mai bună întreprindere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Până la finele anului curent, preconizăm elaborarea, tirajarea şi distribuirea materialelor ilustrative în dome­niul SSM, efectuarea vizitelor la organizaţii, având ca obiectiv constatarea încălcării legislaţiei şi înlăturarea ne­ajunsurilor.

 

Tatiana Tafuni,

şef Departament organizare „SIBA”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand