11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Gropile pe drumurile Moldovei – problemă persistentă în timp

Loading
Без рубрики Gropile pe drumurile Moldovei – problemă persistentă în timp
gropi

Foto: obiectivbr.ro 

La etapa actuală, nu putem vorbi despre drumuri foarte rele, acestea au atins altă condiţie. Acum drumurile ţării noastre se repară, fapt care nu îngrijorează, însă, mai puţin sindicaliştii din domeniu. Cert este că dacă în anii precedenţi situaţia avea pronosticuri sumbre, anul acesta se vorbeşte deja despre dru­muri practicabile, însă, nu şi bune.

 

Republica Moldova este co­daşă în lume în ceea ce priveşte calitatea drumurilor. Potrivit unui clasament efectuat de World Economic Forum, Republica Moldova înscrie un indice de 1,6 puncte din 7. La capitolul “cali­tatea drumurilor”, R. Moldova se plasează pe locul 124, fiind urma­tă numai de Chad, un stat african, unde starea drumurilor este cea mai proastă din lume. Drumuri mai bune decât în Moldova sunt în ţări subdezvoltate precum An­gola, Camerun şi Mauritania. Că drumurile sunt rele şi este dificil de parcurs se ştie deja. Găurile din asfalt se măresc pe zi ce trece tot mai mult, iar nemulţumirea crește nu numai în rândurile şo­ferilor, dar şi a pietonilor. Chiar şi aşa, nu doar aceasta este pro­blema cu care se confruntă sistemul transportului şi drumu­rilor. Ramura se confruntă cu mai multe probleme asupra cărora pre­şedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova, Boris Rojnevschi se pronunţă şi pentru care zilnic caută soluţii împre­ună cu membrii federaţiei. Cu regret, astăzi la construcţii poţi vedea mai puţini tineri. „Pe noi ne deranjează foarte mult vârsta medie a lucrătorilor din dome­niu. Aceasta depăşeşte 55-60 de ani. Ramura noastră, din păcate, necesită forţe noi”, a menţionat Boris Rojnevschi.

 

g_social

Salariul mediu în economia naţională în mărime de circa 3500 lei “de facto” de 2500 lei”

 

Oamenii în vârstă vor pleca în curând la pensie, iar în locul lor e dificil să găsiţi specialişti buni. Astăzi drumarii sunt instruiți atât în colegii, academii şi universi­tăţi, cât şi în şcolile profesionale. Văzându-se, însă, cu diploma în mână absolvenţii pleacă peste hotarele ţării, asigurându-şi un trai mai bun. Cei care rămân, în­să, pledează pentru funcţiile în oficiu, iar munca cea mai grea rămâne pe spatele muncitori­lor deja trecuţi de tinereţe. „Este cu adevărat o problemă gravă, pentru că salariaţii din ramură activează în condiţii nefavorabile, nocive sănătăţii lor”, susţine pre­şedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova.

 

Sindicatele vin cu argument

 

Boris Rojnevschi a menţio­nat că federaţia, în cadrul celei de – a III-a Plenară a Consiliului Federaţiei Sindicatelor Trans­portatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova, a atenţionat guvernarea asupra faptului că promovează politici antisociale, ce duc la scăderea nivelului de viaţă al cetăţenilor.

“În acest context, plenara pro­pune tuturor organelor sindicale de nivel ramural şi naţional de a întroduce un clasificator nou în procesul de negociere a salarii­lor, cum ar fi salariul “BRUT” şi “NET”.

 

sindicate

Foto: vocea.md

 

 

Conform legislaţiei în vigoare, salariul calculat este impozitat la nivel de circa 27.5% (contribu­ţiile de asigurări sociale – 6%, medicale – 3,5%, impozit pe venit -18%). Din impozitele reţinute nu se achită serviciile comunale, nu se procură pâine şi lapte pentru copii şi, astfel, “de facto” nivelul salariilor indicate sunt mult mai joase, respectiv salariul mediu în economia naţională, în mări­me de circa 3500 lei, în realitate este de 2500 lei”, a declarat Boris Rojnevschi. Construcţia drumu­rilor este un lucru greu care cere calitate. Dar, anume de calitate duc lipsă drumurile ţării. Dru­murile, însă, vor putea fi bune, doar atunci când se va investi în muncitori. Atunci când braţele de muncă sunt ieftine, nu poţi spera ca drumurile să fie calitative, mai spune liderul sindical. Potrivit domniei sale, statul ar trebui să investească în muncitorii noştri şi nu să „importe” braţe de muncă din afara ţării. Un alt aspect care îngrijorează sindicaliştii din do­meniu este tehnica de lucru, care potrivit acestora, nu mai răspun­de demult standardelor. Sistemul transportului şi infrastructurii drumurilor necesită tehnică no­uă, ajustată cerinţelor timpului. Odată cu achiziţionarea tehnicii noi şi specialiştii vor fi mai buni, mai mult de atât, securitatea şi să­nătatea în muncă va fi asigurată la un nivel mai înalt decât cel exis­tent. „Drumurile bune, sistemele de comunicaţii constituie prero­gativa de bază pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei na­ţionale”, explică Boris Rojnevschi. Din acest considerent, federaţia zilnic deschide uşile mai multor instituţii care ar putea oferi soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă transportatorii.

 

Transportul auto de călători – problema “aciuată” în system

 

Transportul ilicit, ca compar­timent al economiei tenebre, a atins nivelul de circa 50%. Din această cauză nu cunoaştem ofi­cial nici câştigurile acestora, fapt ce complică revederea politicii tarifare în acest domeniu. Ires­ponsabilitatea a atins niveluri incredibile, dat fiind că transpor­tul ilicit activează nu numai în ţară, dar şi peste hotare. De aceas­tă părere sunt şi liderii Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Mol­dova, care spun că problema în cauză necesită o soluţionare rapi­dă. Penalităţile stabilite pentru un şofer care transportă călători fără bilet în transport este de regulă între10-50 mii de lei, faţă de cei care activează ilegal, care , de obi­cei se aleg cu o amendă simbolică de până la 1000 lei.

„Baza legislativă în acest do­meniu rămâne a fi imperfectă, iar toate întrebările conflictuale se planifică a fi soluţionate doar atunci când va fi adoptat noul Cod al transportatorilor, despre care, de doi ani, se tot discută. Sper că Parlamentul va face acest lucru în sesiunea de toamnă”, a accentuat Boris Rojnevschi. Sin­dicaliştii din domeniu pledează pentru existenţa întreprinderilor specializate în domeniul transpor­tului şi angajarea unor specialişti de performanţă. Mai mult, ei cer o disciplină financiară în acest domeniu, o disciplină de muncă, în relaţiile cu cetăţenii. „Vrem legi dure ca să nu fie pedepsiţi şoferii care lucrează cinstit, dar cei care prestează servicii ilegale. Fiindcă legea care există la etapa actua­lă este una ineficientă. Noi vrem amenzi usturătoare şi confiscarea unităţii de transport în cazul când se activează ilegal”, susţine Boris Rojnevschi. Potrivit domniei sale, anume prin aceste acte normative existente astăzi, care promovează activitatea ilicită, s-a distrus siste­mul de transport. După părerea sindicaliştilor, biletele de călătorie la fel trebuie să devină un garant al securităţii pasagerilor, aceştia trebuie să conştientizeze că bile­tul este cel care îi protejează de nedreptăţi şi de promovarea acti­vităţilor ilegale.

Federaţia Sindicatelor Trans­portatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova numără în componenţa sa circa 5 mii de membri, face parte din Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi este afiliată la Organi­zaţia Internaţională a Sindicatelor din Transporturi.

 

Potrivit Strategiei „Moldova 2020”, adoptată de către Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu Agenţia Internaţională Sue­deză de Cooperare în Dezvoltare, numai 7 la sută din drumurile ţării noastre pot fi declarate bune. Mai mult, în medie proprietarul de autovehicule scoate 3,7 mii de lei anual pentru cheltuieli cauzate de starea proastă a drumurilor. În raport cu numărul de vehicule, numărul moldovenilor care-şi pierd viaţa în accidente rutiere este de 7 ori mai mare decât în ţările Uniunii Europene.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand