9 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Stagiul de cotizare. Sporul salarial. Eliberarea din serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Stagiul de cotizare. Sporul salarial. Eliberarea din serviciu
munca

Foto: monitorulbt.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Modul de calculare a stagiului de cotizare

 

guestion

Doresc să aflu dacă anii de studii se includ în stagiul general de muncă?

 

Vera Păpușoi, Căușeni

 

Legislația în vigoare nu mai utilizează noțiunea de „sta­giul general de muncă”. În cazul dat am putea vorbi doar de stagiul sau vechime de cotizare. Stagiul de cotizre re­prezintă însumarea perioadelor de activitate în care au fost plătite contribuțiile de asigurări sociale la fondul de pensii. Realizarea acestuia constituie o condiție necesară a stabilirii pensiilor pentru limita de vârstă, de invaliditate, de urmaș, în conformitatea cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156 din 14.10.1998, incluzând perioade contributi­ve și necontributive.

Potrivit Regulamentului cu privire la modul de calcu­lare și confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, aprobat prin HG nr. 417 din 03.05.2000, punct 8, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfășurat studii în instituțiile de învățământ superior de zi, până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile de asigu­rări sociale de stat.

Adică până la 1 ianuarie 1999. Prin urmare, în cazul în ca­re ați studiat în instituțiile de învățământ superior de zi până în 1998 stagiul de cotizare va fi calculat în această perioadă.

 

Sporul salarial pentru munca suplimentară

 

guestion

În afară de munca mea de bază, îndeplinesc o muncă suplimentară într-o altă funcție fă­ră a fi scutită de munca de bază. Care este cuantumul maximal al sporului la salariu în asemenea caz?

 

Ion Levinte, Chișinău

 

Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale sa­lariatului absent se stabilesc de părțile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decât 50 la sută din salariul tarifar (salariul de funcție) al profesiei (funcției) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcții), potrivit articolului 156 din Codul muncii, se efectuează fără restricții, în limitele mijloacelor destinate retribuiri muncii.

 

Reţineri din indemnizaţia de eliberare din serviciu

 

guestion

Se permite sau nu rețineri din indemnizația de eliberare din serviciu?

 

Alexandru Crivoboc, Bălți

 

Potrivit articolului 150 din Codul muncii, nu se permite rețineri din indemnizația de eliberare din serviciu. Același articol nu admite rețineri nici din plățile de compensare, pre­cum și din alte plăți care, conform Codului de executare al Republicii Moldova, nu pot fi urmărite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand