28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Repararea prejudiciului. Munca prin cumul. Soluţionarea conflictului colectiv de muncă. Concediul de odihnă anual

Loading
Cetăţeanul şi legea Repararea prejudiciului. Munca prin cumul. Soluţionarea conflictului colectiv de muncă. Concediul de odihnă anual
mc

Foto: capital.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. 
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Repararea prejudiciului

 

guestion

Care este modalitatea de examinare a litigiului privind repararea prejudiciului material şi moral cauzat salaria­tului de către angajator?

 

Emilian Vlas, Soroca

 

În cazul apariţiei unui asemenea litigiu, salariatul trebuie să în­ainteze o cerere scrisă angajatorului prin care să solicite repararea prejudiciului material şi, respectiv, a celui moral. Angajatorul, la rândul său, este obligat să înregistreze cererea, să o examineze şi să emită ordinul corespunzător, în termen de 10 zile calendaris­tice din ziua depunerii acesteia, aducându-l la cunoştinţă salari­atului sub semnătură. Dacă salariatul nu este de acord cu ordinul angajatorului sau dacă acesta nu a fost emis în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării cererii, atunci salariatul, po­trivit art. 332 din Codul muncii, este în drept să se adreseze cu o cerere în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului indi­vidual apărut.

 

Munca prin cumul

 

guestion

Aş vrea să aflu dacă munca prin cumul poate fi limitată? Dacă da, atunci pentru care categorii de salariaţi?

 

Nicolae Nastas, Bălţi

 

Munca prin cumul poate fi limitată numai pentru salariaţii cu anumite profesii, specialităţi şi funcţii cu condiţii şi regim de lu­cru diferite, a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea lucrătorilor sau securitatea procesului de producţie. Din aceste considerente, la angajarea prin cumul la lucrări cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, angajatorul ur­mează să solicite de la persoana respectivă prezentarea certifica­tului medical. Restricţiile sau limitarea muncii prin cumul se sta­bilesc de către angajator, de comun acord cu organul sindical sau cu alţi reprezentanţi aleşi de salariaţi, în cazul în care sindicatul din unitate lipseşte.

 

Soluţionarea conflictului colectiv de muncă

 

guestion

Sunt salariat la o întreprindere în care greva, ca mijloc de soluţionare a conflictului colectiv de muncă, este in­terzisă. Cum poate fi soluţionat conflictul în asemenea situaţie?

 
Victor Leucă, Ungheni

 

În cazul în care greva este interzisă de legislaţie, conflictele co­lective de muncă se soluţionează de către organele de jurisdicţie a muncii. Acestea sunt comisiile de conciliere (organele extrajudi­ciare) şi instanţele de judecată.

 

Concediul de odihnă anual

 

guestion

Am fost concediat ilegal, apoi restabilit în funcţie. Do­resc să ştiu dacă timpul absenţei forţate se include în ve­chimea în muncă, ce oferă dreptul la concediu de odihnă anual?

 

Vasile Corjău, Chişinău

 

Absenţa forţată nu presupune amânarea concediului. Dreptul la concediul de muncă anual plătit este garantat tuturor salariaţi­lor, în conformitate cu art. 114, alin. 1, lit. C) din Codul muncii. În vechimea în muncă ce oferă dreptul la concediul de odihnă anual se include şi timpul absenţei forţate de la lucru, în cazul eliberării nelegitime din serviciu sau al transferului nelegitim la o altă mun­că şi restabilirii ulterioare la locul de muncă a salariatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand