3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Consiliul de Femei – pentru unificarea sistemului de pensionare

Loading
Без рубрики Consiliul de Femei – pentru unificarea sistemului de pensionare
Consiliul de Femei

Foto: sindicate.md

Consiliul de Fe­mei din cadrul Confede­raţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) au participat la seminarul „Asigurarea socială: drepturi şi obli­gaţiuni”, la care au dis­cutat despre drepturile angajaţilor şi modificările aduse la legislaţia privind sistemul de pen­sionare.

 

Liuba Rotaru, preşedintele Consiliului de Femei CNSM a subliniat că „Salariaţii trebuie să fie informaţi prin diferite mijloa­ce despre sistemul de asigurări sociale, ca să-şi cunoască mai bine drepturile şi să nu fie nepu­tincioşi în faţa angajatorilor.

Sindicatele pot şi trebuie să aibă o implicare serioasă la diri-jarea sistemului de asigurări soci­ale şi cel de pensionare, insistând pe anumite modificări şi comple­tări la legislaţia actuală”.

Actualmente, ministerul Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat un proiect de modificare şi completare a Legii 156 privind pensiile de asigurări sociale, prin care acordă mai multe facilităţi pentru pensionarea anumitor ca­tegorii de cetăţeni, precum jude­cătorii, membrii de Guvern sau deputaţi. Sindicatele consideră că operarea acestor modificări vor cointeresa unele categorii de pensionari să-şi continue activi­tatea profesională şi după pensi­onare, însă persoanele cu pensii sub nivelul de trai (peste 90% din numărul total) nu vor avea sus­ţinere suplimentară pentru a-şi asigura un nivel minim de exis­tenţă.

„Aceste modificări nu sunt echitabile, mai ales că acum con­tribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii este identică pentru toţi salariaţii, indiferent dacă este deputat sau simplu muncitor. Rezultă că şi pensiile trebuie calculate după o singură formulă. CNSM pledea­ză pentru unificarea sistemului de pensionare printr-o formulă unică de calculare a pensiei. Însă trebuie de revăzut regulamentul de stabilire a pensiilor, ceea ce presupune şi modificarea esenţi­ală a legii deja existente”, susţine Ana Moldovanu, şefa Departa­mentului protecţie social-econo­mică CNSM. Ea a mai adăugat că proiectul legii nu poate fi aprobat în această redacţie, mai ales că nu s-a făcut o evaluare comple­xă financiară şi economică a im­pactului noilor reglementări ra­portate la situaţia reală din acest domeniu.

Totodată, membrele Consi­liului de Femei nu sunt de acord cu modificările la Legea privind îndemnizaţiile pentru incapaci-tatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. CNSM propune şi insistă ca pe­rioada pentru care se ia în calcul venitul asigurat să fie de la 6 la 12 luni, iar perioadele incomplete să se calculeze în baza salariului minim pentru prima categorie de salariaţi bugetari, adică 900 de lei şi de 1400 de lei pentru cei din sectorul real.

Ana Moldovanu a subliniat necesitatea stabilirii îndemniza­ţiei unice la naşterea copilului în cuantum de cel puţin 5 mii de lei, şi nu de 2600 cum e în pre­zent, cât şi majorarea îndemni­zaţiei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani de la 30% la 40% din venitul mediu asigurat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand