28 februarie 2024
Chisinau
Economie

Încă 25 de migranţi moldoveni se lansează în afaceri

Loading
Economie Încă 25 de migranţi moldoveni se lansează în afaceri
pare 1+1

Foto: timpul.md

Alte 25 de cereri de finanțare a afacerilor, de­puse de migranţi sau rude­le acestora, au fost aprobate de Comitetul de suprave­ghere a Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”.

 

Cererile sunt însoţite de proiecte investiţionale în valoare totală de peste 12 mil. de lei. Suma grantu­rilor solicitate pentru cele 25 de afaceri este, însă, de 4,5 mil. de lei, iar experţii ODIMM constată că fie­care leu acordat în cadrul acestui program va atrage alţi trei lei sub formă de in­vestiţii în economie.

Cinci dintre afacerile ce vor beneficia de granturi de la stat se axează pe pro­ducerea de combustibil din biomasă solidă, fabricarea de mobilă, palete și amba­laje din lemn. Altele nouă se referă la activităţi de reparație a cazangeriilor, de instalarea pardoselilor, procurarea unei tipografii şi prestarea de servicii sto­matologice. Zece din cele 25 de afaceri vor fi desfă­şurate în sectorul agricol și ţin de procurarea echi­pamentului, construcția de sere sau ferme zootehnice, apicultură. Printre cere­rile de finanțare aproba­te se numără şi lansarea unor afaceri în domeniul construcțiilor și al creării pensiunilor agro-turistice.

Până în prezent, 208 an­treprenori au beneficiat de finanţare în cadrul Progra­mului „PARE 1+1”, inclu­siv 66 de la începutul anu­lui 2013. Bugetul PARE1+1 pentru anul curent este de 32 de mil. de lei. Aceşti bani sunt destinați acordă­rii de granturi în mărime de 50 la sută din valoarea investiției, dar nu mai mult de 200 de mii de lei pentru o afacere. O componentă importantă a programului o reprezintă cursurile de instrurie antreprenorială a migranților și a rudelor de gradul întâi ale acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand