4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

„SINDASP” promovează drepturile angajaţilor din sfera asistenţei sociale

Loading
Без рубрики „SINDASP” promovează drepturile angajaţilor din sfera asistenţei sociale
sindasp

Foto: CNSM

Problemele social-economice cu care se confruntă angajații din sfera asistenței sociale au fost discutate miercuri, 26 iunie curent, în cadrul unei ședințe speciale cu participa­rea conducerii Federaţiei Sin­dicatelor Angajaţilor din Ser­viciile Publice din Republica Moldova „SINDASP”, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și șefilor Direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei din țară.

 

În cadrul şedinţei, Vlad Canțîr, președintele Federaţiei „SIN­DASP”, a comunicat că angajații din sfera asistenței sociale au solicitat să fie revăzut statutul direcțiilor astfel, încât să fie adus în corespundere cu numă­rul real al angajaților, volumul de lucru îndeplinit și nivelul de salarizare care trebuie să fie unul adecvat.

“Specialiștii din această sfe­ră mai solicită să fie modificate unele acte normative ce se referă la activitatea lor, pe care le con­sideră contradictorii și discrimi­natorii. De asemenea, aceștia cer să fie revăzută organigrama și statele de personal ale direcțiilor, fiind introduse funcțiile de spe­cialist în managementul resur­selor umane, jurist și psiholog”, a adăugat Canțîr.

Președintele Federaţiei „SIN­DASP” a mai subliniat necesitatea stabilirii unui adaos la sa­lariu pentru condiții nocive și să fie revizuită Legea cu privire la ajutorul social și modifica­rea mecanismului de aplicare a acestei legi.

“Deși la 1 iunie curent sala­riul minim pentru prima cate­gorie de salarizare în domeniul asistenței sociale a fost majorat de la 600 la 900 de lei, acesta este insuficient pentru a avea un trai decent. În prezent, lucrăm asupra unei hotărâri de Guvern care va prevedea majorări sala­riale în acest domeniu”, a preci­zat Valentina Buliga.

Potrivit datelor oficiale, la sfârşitul lunii septembrie 2012, în Moldova activau 1 142 de asistenţi sociali. Salariul mediu al unui specialist în domeniu este de aproximativ 1 700 de lei.

Federaţia Sindicatelor Anga­jaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova „SINDASP” reprezintă un centru sindical na­ţional- ramural care reuneşte 41 organizaţii-membre: 35 asociaţii sindicale teritoriale şi 6 asociaţii sindicale ramurale, cu un nu­măr de circa 31 mii de membri, întruniţi în circa 1400 de orga­nizaţii sindicale primare.

 

Centrul Informațional al Sindicatelor

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand