7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Zece tineri cu dizabilităţi, angajaţi la o întreprindere socială

Loading
Без рубрики Zece tineri cu dizabilităţi, angajaţi la o întreprindere socială
cantina sociala

Foto: ecorazeni.wordpress.com

Zece tineri cu dizabilităţi din satul Ră­zeni, raionul Ialoveni, au fost angajaţi, de la începutul acestei luni, în câmpul muncii în cadrul întreprinderii soci­al-economice „Floare de cireş”. Noua unitate economică a fost creată în ace­eaşi localitate şi activează în domeniul alimentaţiei publice şi al creşterii legu­melor în seră, iar tinerii – cinci fete şi cinci băieţi – au diferite grade şi tipuri de dizabilitate.

 

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău, a precizat pentru VP că, înainte să-şi înceapă activitatea, ti­nerii au beneficiat de pregătire profesiona­lă prin intermediul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă şi al Asociaţiei Obşteşti „Insula Speranţelor”. Cinci dintre cei angajaţi la noua întreprindere vor lu­cra la cantină, patru – la seră, iar unul va fi contabil. Majoritatea tinerilor vor avea un program redus de muncă şi vor ridica salarii a câte 1500-1600 de lei lunar.

Sergiu Gurău a precizat că serviciile de alimentaţie publică vor fi prestate prin intermediul unei cantine de ajutor social care va asigura, de trei ori pe săptămână, cu prânzuri calde la domiciliu 20 de per­soane nevoiaşe din localitate. Sergiu Gurău a mai specificat că, la etapa iniţială, în sera întreprinderii vor fi cultivaţi castraveţi.

Actualmente în satul Răzeni locuiesc circa 40 de tineri cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă de la 16 până la 35 de ani. Două treimi dintre ei nu au studii sau au absolvit doar şcoala primară şi nu sunt încadraţi în câmpul muncii, iar o treime au expe­rienţă minimă de activitate profesională. De obicei, aceşti tineri trăiesc în familii social-vulnerabile cu venituri lunare sub minimul necesar şi sunt marginalizaţi de membrii comunităţii.

Potrivit şefului Direcţiei politici de pro­tecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Vasile Cuşcă, întreprin­derile sociale din ţara noastră sunt create şi activează cu susţinerea unor asociaţii obşteşti. Conform legislaţiei în vigoare, întreprinderile sociale de producţie bene­ficiază de scutiri la plata TVA, desfacerea producţiei şi importul materiei prime.

Viceministrul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei, RuxandaGlavan, a men­ţionat la inaugurarea noii întreprinderi că antreprenoriatul social este o formă de afaceri, orientate nu spre obţinerea de profit, ci spre susţinerea membrilor deza­vantajaţi ai comunităţii.

„După ratificarea convenţiei ONU pri­vind drepturile persoanelor cu dizabilități, țara noastră a început ajustarea legislației naționale la acest acord internaţional. Ac­cesul la activităţile sociale și la piaţa mun­cii este unul dintre drepturile majore ale persoanelor cu dizabilități şi el trebuie ga­rantat”, a specificat Ruxanda Glavan.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand