8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Specialişti pentru sectorul feroviar, pregătiţi în Republica Moldova

Loading
Без рубрики Specialişti pentru sectorul feroviar, pregătiţi în Republica Moldova
cfm

Foto: vocea.md

Tinerii moldoveni vor putea să se înscrie, pentru al doi­lea an consecutiv, la studii în instituţiile de învăţământ superior din Moldova pentru a obţine pregătirea profe­sională necesară activităţii în sectorul feroviar. Fostul director al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Mol­dova”, Vitalie Strună, a precizat pentru „Vocea poporu­lui” că ţara noastră se confruntă în prezent cu o insufici­enţă acută de specialişti în domeniu.

 

Până acum, tinerii din Mol­dova puteau să-şi facă studiile la specialitatea căi ferate doar în străinătate. Cei mai mulţi dintre ei, mergeau la studii în instituţii de învăţământ din Ru­sia, Ucraina sau România. De obicei, după absolvire, o bună parte dintre tinerii moldoveni îşi găseau însă de lucru în ţările respective şi nu se mai întor­ceau în Moldova.

Potrivit lui Vitalie Strună, (nota autorului: cu care am discutat cu o zi înainte de a fi demis), în urma discuţiilor purtate cu reprezen­tanţii Universităţii Tehnice din Moldova, în cadrul facultăţii transporturi de la această insti­tuţie de învăţământ a fost crea­tă catedra căi ferate.

Decanul pentru orientare profesională şi formare a con­tingentului de studenţi de la UTM, Ion Negru, a menţionat, că pentru anul de studii 2012-2013 au fost înmatriculaţi 25 de studenţi la specialitatea poduri, drumuri şi căi ferate. Domnia sa a specificat că pentru urmă­torul an academic se preconi­zează crearea unor grupe cu specializare doar în căile ferate, precum şi majorarea număru­lui de studenţi înmatriculaţi.

 

Insuficienţă de specialişti

 

Media de vârstă a angajaţi­lor de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” es-te în prezent de 58 de ani. Ast­fel, din cei peste 12 mii de salariaţi de la această unitate eco­nomică, doar aproximativ două mii sunt tineri. În opinia lui Vitalie Strună, această situaţie constituie o problemă serioasă.

 

calea ferata

Foto: evz.ro

 

Oamenii în vârstă pleacă la pensie şi în locul lor nu pot fi găsiţi specialişti pentru seg­mente importante cum sunt securitatea traficului, transpor­tarea mărfurilor şi a călătorilor. Totodată, se resimte o insufici­enţă de cadre şi în cazul unor profesii ce ţin de energetică, reparaţii capitale periodice ale vagoanelor, materialului rulant, locomotivelor. Nu există nici destui mecanici de locomotive.

O altă problemă constă în aceea că unii dintre angajaţii întreprinderii nu sunt tocmai „curaţi”, afirmă Vitalie Strună. „În mod normal, ei ar trebui eliberaţi, dar din insuficien­ţă, spre exemplu, de mecanici de locomotivă, acest lucru nu este posibil, pentru că ar duce la stoparea transportului. În aceste condiţii, până acum s-a recurs la tot felul de sancţiuni”, a adăugat Vitalie Strună.

 

Problemele tinerilor

 

Întreprinderea are nevoie de circa 400 de specialişti calificaţi în mai multe domenii. Aceştia nu există însă pe piaţa muncii din Moldova. O altă problemă în acest context este fluctuaţia cadrelor. Mulţi dintre tinerii care se angajează nu lucrează nici jumătate de an.

Primul dintre motivele care îi determină să plece este legat de salarii. Sistemul existent de remunerare prevede un şir de adaosuri, dar acestea depind în mare parte de vechimea în muncă a angajaţilor. Astfel, unii lucrători pot să ridice lu­nar salarii de 5000-6000 de lei, iar alţii de numai 2300 de lei, dacă sunt începători, a specifi­cat Strună.

La fel, „Calea Ferată din Moldova” nu construieşte de mai mulţi ani locuinţe pentru angajaţi. Anterior, au fost înăl­ţate foarte multe blocuri, dar această activitate a fost stopată din cauza lipsei de finanţe. În­treprinderea nu le poate oferi tinerilor specialişti nici locuri de trai la cămin. Blocurile cu această destinaţie sunt locuite acum de familişti şi nu dispun de locuri libere. În ultimii ani, au fost elaborate un şir de pro­iecte pentru a soluţiona această problemă, dar nu sunt realizate din lipsă de bani.

 

Externalizarea unor servicii

 

Vitalie Strună spune că CFM dispune de un şir de servicii care nu ţin de domeniul său direct de activitate. Totuşi, pro-cesul de externalizare a lor este unul foarte anevoios şi de lun­gă durată. O altă problemă ce apare în cazul desfiinţării unui serviciu, respectiv lichidarea unor ocupaţii, este achitarea unor sume mari de bani fiecă­ruia dintre angajaţii care sunt concediaţi.

Majoritatea lucrătorilor sunt însă de o vârstă ce depăşeşte 60 de ani, iar compensaţiile ce ar urma să le fie plătite se ridică la 60-70 de mii de lei.

De obicei, aceşti bani sunt folosiţi pentru respecializare, dar la modul practic cei mai mulţi dintre foştii angajaţi ai CFM îi utilizează pentru con­strucţia de sere.

 

g_social

Optimizarea cadrelor poate avea loc doar după ce va fi modernizat întregul sector feroviar

 

De vreme ce legea nu permi­te ca pensionarii să fie concedi­aţi, foarte mulţi pensionari aş­teaptă să fie disponibilizaţi, ca să primească anumite sume de bani. În aceste condiţii, printre angajaţii CFM se numără acum persoane în vârstă de 78-80 de ani.

Pe parcursul ultimilor ani, căile ferate din Moldova sunt supuse unui proces de renovare şi modernizare a infrastructu­rii. Potrivit fostului director al întreprinderii Vitalie Strună, Moldova rămâne la acest capi­tol în urmă de toată lumea cu 20 de ani. În ţările europene şi în majoritatea celor post-sovie­tice au fost implementate siste­me automatizate de control al circulaţiei.

 

Restructurare şi modernizare

 

Anterior, fostul ministru al Transporturilor Anatol Şalaru a declarat că în urma procesu­lui de restructurare a Întreprin­derii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, numărul angajaţilor se va micşora cu circa 5000 de persoane.

Preşedintele Sindicatului Fe­roviarilor din Moldova, Nicolae Buza, a precizat că majoritatea angajaţilor de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Mol­dova” sunt membri de sindicat. Instituţia a semnat cu salariaţii un contract colectiv de muncă foarte avantajos pentru salari­aţi. Organizaţia sindicală de la întreprindere organizează cu diferite ocazii tot felul de acţi­uni pentru lucrători, precum şi copiii lor. CFM dispune în prezent de un sanatoriu la Chi­şinău şi trei baze de odihnă în orăşelul Vadul lui Vodă, care se află în proces de reparaţie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand