27 februarie 2024
Chisinau
Cultura

Uniunea Scriitorilor a decernat premiile anului pentru literatură

Loading
Cultura Uniunea Scriitorilor a decernat premiile anului pentru literatură
Arcadie Suceveanu

Foto: vocea.md

Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova şi-a desemnat cei mai buni autori ai anului 2012. O atmosferă caldă, plăcută, împletită din versuri şi proză, dar mai ales din acor­duri line de viori. Astfel s-a desfăşurat Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din RM.

 

La eveniment au participat nu­meroşi cititori, artişti plastici, per­soane oficiale. În centrul atenţiei s-au aflat autorii celor mai valoroa­se cărţi şi proiecte literare, care şi-au ridicat distincţiile.

Arcadie Suceveanu, moderato­rul evenimentului, a menţionat că lectura poate schimba lumea, iar cititul ne face să trăim mai multe vieţi. Ropotul de aplauze în urma acestei afirmaţii nu a întârziat să apară, iar ovaţiile aduse cărţii, po­eziei, prozei au făcut atmosfera şi mai emoţionantă.

 

orchestra

Foto: vocea.md

 

Gala Premiilor 2012 reprezintă momentul culminant al vieţii li­terare, o formă de recunoaştere a valorilor de către un juriu în frun­te cu criticul literar Iulian Ciocan. „Am citit peste o sută de cărţi, a fost foarte greu să alegem, dar ori­cum am ajuns la un consens. Este lesne de înţeles că părerea proprie nu coincide cu cea comună a juriu­lui, de aceea fiecare trebuie să înţe­leagă acest lucru”, a subliniat Iulian Ciocan. În cadrul festivității au fost acordate premii pentru poezie, pro­ză, critică literară, traduceri, relaţii culturale internaţionale. Premii de care s-au învrednicit cei mai buni, dintre cei mai buni. Un eveniment important în viaţa Uniunii Scrii­torilor, Gala Premiilor, a reuşit să scoată la lumină adevăratele talen­te ale literaturii noastre naţionale. „Această gală este bilanţul literar al anului 2012, un fel de radiografie a momentului literar actual”, a men­ţionat preşedintele Uniunii Scriito­rilor din Republica Moldova, scrii­torul Arcadie Suceveanu.

 

Mihail Gheorghe Cibotaru – premiul „Opera Omnia”

În cadrul evenimentului au fost nominalizate două categorii de premii, şi anume, juriul în frunte cu criticul literar Iulian Ciocan, a acordat şapte premii, iar Consiliul Uniunii Scriitorilor a acordat nouă premii. Cea mai importantă dis­tincţie a serii a fost premiul „Opera Omnia”, care i-a revenit scriitorului Mihail Gheorghe Cibotaru, pentru întreaga sa activitate. Criticul lite­rar Eugen Lungu s-a învrednicit de „Premiul de Excelenţă”.

 

Mihail Gheorghe Cibotaru

Foto: vocea.md

 

Pentru „Premiul Relaţii Culturale” au fost desemnaţi scriitorii Ion Ungurea­nu, Luminiţa Dumbrăveanu, spa­dasinul satirei şi umorului Efim Tarlapan, Ilie T. Zegrea – venit din Cernăuţi, Boris Marian. „ Sunt feri­cit şi emoţionat că am primit acest premiu, şi asta deoarece azi să scrii cărţi este foarte greu. De ce? Pentru că pofta de citit este foarte mică. Tind să cred că şi scriitorii noştri vor ajunge într-o zi să ia Premiul Nobel, pentru că au cu ce”, a decla­rat de la tribună actorul şi eseistul Ion Ungureanu. Domnia sa, cu o zi înainte de evenimentul literar, a suferit o intervenţie chirurgicală pe cord. Ca să destindă şi mai mult atmosfera, acesta a menţionat că premiul bănesc de care s-a învred­nicit odată cu distincţia îl va dona inimii. Adică va achita jumătate din cheltuielile pentru operaţie. Premii speciale le-au fost oferite lui Rodion Cucereanu şi lui Iurie Gu­dumac. În aceeaşi atmosferă de săr­bătoare au fost oferite șase burse de creaţie. Astfel că scriitorii Nicolae Esinencu, Vasile Gârneţ, Claudia Partole, Ion Ciocanu, Oleg Carp şi Alexandru Doga au devenit bursi­erii serii literare. Premiile acordate de juriul Uniunii Scriitorilor au fost distribuite astfel: la capitolul poezie – Radmila Popovici Paraschiv, la proză – Mihaela Perciun, la critică literară şi eseu – Nina Corcinschi, la literatură pentru copii – Nicolae Spătaru, la capitolul jurnal, publi­cistică, memorii – Gheorghe Eriza­nu, la traduceri – Leo Butnaru şi la debut – Pavel Borş.

 

g_cultura

Juriul a acordat şapte premii, iar Consiliul Uniunii Scriitorilor a oferit alte nouă premii

 

Printre invitaţii de onoare ai evenimentului au fost Vlad Filat, preşedintele PLDM şi sponsor ge­neral al acestei manifestări, Marius Lazurca, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Ro­mân la Chişinău, precum şi Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parla­mentului. Vlad Filat a subliniat că rolul unei uniuni de creaţie e să-şi facă bine meseria, să educe o soci­etate instruită şi sănătoasă. Totoda­tă, el a declarat că nu şi-a uitat pro­misiunea de a contribui la reparaţia sălii de festivităţi a Uniunii Scriito­rilor, unde s-au desfăşurat manifes­tările istorice din anii de renaştere naţională. După Gala de Premiere în sala cu oglinzi a Uniunii Scriito­rilor a fost vernisată expoziţia foto­grafică “Cărţile anului 2012”. Mani­festaţia a continuat şi a doua zi cu o depunere de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor a Literaturii Române din Chișinău, Mihai Emi­nescu. În aceiaşi zi la sediul USM au avut loc evocări eminesciene, un recital de poezie, prezentări de cărţi şi reviste.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand