4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Recolte garantate şi pe timp de secetă

Loading
Без рубрики Recolte garantate şi pe timp de secetă
no-till

Foto: ccsin.org

Un expert american afirmă că fermierii moldoveni utilizează în prezent 30-40 la sută din procede­ele tehnologice prevăzute de siste­mul de lucrare a solului no-till. În opinia lui Stephen Van Vleet, agro­nom specializat în evaluarea pro­gramelor de lucrare a terenurilor agricole din SUA, pentru a asimila pe deplin această metodă, antre­prenorii agricoli mai au nevoie de o perioadă de trei-cinci ani.

 

Expertul, care a vizitat recent ţara noastră pentru a acorda consultan­ţă pe bază de voluntariat, afirmă că nivelul în care este implementată în prezent noua tehnologie este suficient pentru a garanta obţine­rea unor recolte pe timp de secetă. Din momentul utilizării integrale a acestei metode, agricultorii vor putea înregistra indicatori de pro­ductivitate dintre cei mai înalţi, iar în cazul no-till, aceştia i-ar putea depăşi cu 10-15 la sută pe cei atinşi prin tehnologiile tradiţionale.

 

Fertilizanţi organici proprii

 

Pentru a avansa în aplicarea teh­nologiei no-till, Stephen Van Vleet le recomandă fermierilor din ţara noastră care lucrează pământul să desfăşoare concomitent şi activităţi de creştere a animalelor. Aceasta le-ar permite să dispună de fertilizanţi organici proprii şi să-şi micşoreze cheltuielile de producere, dar şi să obţină venituri suplimentare. Creş­terea animalelor este avantajoasă şi din considerentul că, în urma rota­ţiei culturilor agricole, sunt produ­se furajele necesare pentru această activitate, a accentuat expertul.

 

no-till-4

Colaj: vocea.md

 

Pentru reuşita tehnologiei şi a activităţii agricole în general, vo­luntarul a atras, de asemenea, aten­ţia fermierilor asupra faptului că o agricultură performantă implică şi efectuarea lucrărilor necesare pen­tru combaterea buruienilor, boli­lor şi a dăunătorilor. În opinia lui Stephen Van Vleet, fermierii din Moldova vor avea mai mult suc­ces, dacă vor face uz şi de practicile moderne de testare a solului, dar şi de consultanţă calificată.

Potrivit lui Iurie Uşurelu, specia­list în dezvoltarea lanţului valoric în cadrul Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova, asistenţa acordată de expertul american le-a permis mai multor fermieri să asimileze şi să aplice cu succes metoda agricultu­rii conservative. În aceste condiţii, UCIP-IFAD îşi propune să devină un promotor activ al tehnologiei no-till pe teritoriul Republicii Mol­dova.

 

Ameliorarea stratului fertile

 

No-till este un sistem de conser­vare a solului şi este recomandat fermierilor pe motiv că agricultura practicată actualmente în Moldova se confruntă cu un şir de probleme. Acestea au fost cauzate de faptul că sistemul clasic de lucrare a solului a generat creşterea productivităţii, dar a determinat degradarea în­suşirilor solului, micşorarea ferti­lităţii şi a capacităţii de producţie. Totodată, lucrările excesive au fa­vorizat intensificarea proceselor de diminuare a conţinutului de sub­stanţă organică din sol, deteriora­rea structurii şi sporirea pericolului de eroziune. De asemenea, traficul greu şi prea des a determinat creş­terea compactării.

 

no-till

Foto: greatplainsag.com

 

În consecinţă, a apărut necesita­tea elaborării unui sistem de lucrări care să favorizeze creşterea culturi­lor agricole prin evitarea neajunsu­rilor de care a dat dovadă sistemul clasic şi prin păstrarea şi ameli­orarea potenţialului productiv al solului. În acest sens, specialiştii recomandă utilizarea tehnologiilor mini-till şi no-till de lucrare a solu­lui, concomitent cu alte procedee, precum combaterea buruienilor, bolilor şi vătămătorilor, fertilizarea organică şi cea minerală.

Metoda mini-till constă în lucra­rea solului cu boroana cu discuri şi cultivatorul sau cu semănătoarea combinată, care efectuează lucra­rea superficială a solului şi semă­natul. Aceasta prevede ca cel puţin 30 la sută din resturile vegetale să rămână la suprafaţa solului.

 

Semănatul, direct pe mirişte

 

La rândul său, tehnologia no-till prevede semănatul direct în miriş­te sau pe terenul cu resturi vegetale ale plantei premergătoare. Agrega­tul principal de lucru este semănă­toarea, iar elementul principal al semănătoarei no-till este brăzdarul. În urma implementării no-till, stra­tul de sol superficial devine treptat biogen, bine structurat, afânat, se formează un regim aero-hidric şi de hrană favorabil pentru plante, se majorează rezistenţa plantelor la secetă, iar a solului la eroziune.

 

no-till

Foto: nashvillepublicradio.org

 

Avantajele sistemului conserva­tiv de agricultură sunt: reducerea cu 30 la sută a consumului de car­buranţi; stoparea parţială sau tota­lă a eroziunii solului, micşorarea pierderilor neproductive de umi­ditate din stratul arabil. Totodată, acest sistem contribuie la restabili­rea treptată a însuşirilor degradate ale solurilor, asigurarea unui bilanţ pozitiv al humusului, carbonului şi al emisiilor de bioxid de carbon din sol, sporirea cu 10-15 q/ha de uni­tăţi cereale a recoltelor.

Potrivit datelor Ministerului Ag-riculturii şi Industriei Alimentare, tehnologia no-till este utilizată în ţara noastră de aproape cinci ani, iar suprafaţa totală de terenuri agri­cole pe care este aplicată în prezent este de aproape 50 mii de hectare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Viorel Casu
    03.07.2013

    E imbucurator. Cu munca putina se vor obtine recolte mari.

Citește și
slot thailand