29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate este consemnată de veteranii din sindicate

Loading
Fără categorie Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate este consemnată de veteranii din sindicate
Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate este consemnată de veteranii din sindicate

veterani-ai-muncii-sindicate

 

Pe 1 octombrie, este mar­cată Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate. În Moldova sunt mai multe organizaţii care se ocupă de probleme­le acestei categorii de popula­ţie. Printre ele există şi una mai puţin obişnuită – Asoci­aţia Obştească a Veteranilor Mişcării Sindicale din RM. Este o structură unică în felul său – probabil ca ea nu mai găseşti în nici una din fostele republicii unionale, dar nici România nu are o organizaţie similară. Potrivit preşedinte­lui asociaţiei, Pentru Braicu, colegii români chiar au tele­fonat să se intereseze despre nuanţele constituirii acestei organizaţii şi au cerut suportul nostru pentru înfiinţarea unei structuri similare la ei în ţară.

 

Oficial, asociaţia a fost creată pe 12 iunie 2001, la conferința de constituire a asociației obștești a vetera­nilor mișcării sindicale din RM, la care au participat 21 de veterani.

„Eu am fost iniţiatorul constituirii asocia­ţiei. I-am invitat pe Dionisie Vasilachi și Se­rafim Fonari. Atunci am venit cu demersuri la Federația Sindicatelor. În 2001, inițiativa a fosta lansată în cadrul conferinței, fiind susținută de delegați. Am elaborat Statutul Asociației, unde sunt expuse toate direcțiile de activitate și la 5 septembrie l-am înregis­trat la Ministerul Justiției”, ne povestește Petru Braicu despre evenimentele care au precedat crearea organizației de veterani. În prezent, Asociația numără 53 de membri.

Aceasta a fost înființată în primul rând pentru a avea grijă de veteranii care au con­sacrat activității sindicale o bună parte din viață, câte 20, ba chiar și câte 40 de ani. Din Asociație poate face parte un funcționar de conducere din cadrul aparatelor sindicatelor care a activat în funcția respectivă cel puțin 15 ani.

 

g_cnsm

Scopul principal al organizaţiei este grija pentru veteranii care şi-au dedicat mai mulţi ani din viaţă activităţii sindicale

 

Asociaţia organizează pentru membrii săi mese de binefacere de cele mai mari săr­bători – 8 Martie, Paşte, 1 octombrie şi Anul Nou, oferind şi ajutoare materiale cu această ocazie. Organizaţia nu uită nici de veteranii mişcării sindicale. De zilele lor de naştere şi la date jubiliare, le acordă, pe măsura posibi­lităţilor, ajutoare financiare. Celor care se îm­bolnăvesc des, le compensează parţial cheltu­ielile pentru medicamente. Printre membrii asociaţiei există şase persoane care nu se pot deplasa, lor le livrăm pachete alimentare şi, desigur, ajutoarele financiare la domiciliu.

Asociaţia mai organizează şi evenimente culturale – vizite în locurile istorice. În ulti­mii ani au organizat, la rugămintea veterani­lor, chiar şi călătorii la mănăstirile Moldovei. O dată la cinci ani, sunt convocate adunările generale de dare de seamă și alegeri, o dată pe an – adunări de dare de seamă, în cadrul cărora Consiliul Asociaţiei stabileşte planul pentru anul viitor. Periodic se fac şi întâlniri cu specialiştii, unde veteranii discută proble­me vitale – posibilităţi pentru mărirea pen­siilor, reducerea preţurilor la produsele ali­mentare, medicamente, serviciile comunale.

„Toţi veteranii noştri s-au pensionat mai mult de 15 ani”, spune Petru Braicu. Atunci, pensia se calcula după o anumită formulă şi acum cea mai mare pensie a unor veterani este de 1860 de lei, ceilalţi primesc câte 1200-1300 de lei. Ce-i de făcut, în condiţiile în care costul serviciilor comunale se ridică la peste două mii de lei?”.

O altă problemă pe care am reuşit să o so­luţionăm este taxa pentru morminte şi pentru rezervarea locului de înhumare. „Anul trecut, ne-am întâlnit cu preşedintele organizaţiei de veterani a municipiului Chişinău”, explică preşedintele asociaţiei. I-am scris primarului municipiului, conducerii ţării. Şi am învins. Hotărârea privind mărimea taxei a fost revă­zută şi din 2014 costul s-a redus de două ori – de la 120 la 60 lei pe an”.

 

Comunicarea

 

Ivan Limonov este veteran al celui de-al Doilea Război Mondial. A activat în Consiliul Sindicatelor din 1972. „Sunt constructor, am venit aici de la Ministerul Construcţiilor, la invitaţia secţiei de construcţii capitale a Con­siliului Sindicatelor, care apoi a fost restruc­turată în Direcţia de construcţii capitale. Am construit foarte multe sanatorii, case de odih­nă, baze sportive şi edificii administrative, in­clusiv cea în care în prezent se află Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova”.

Fiind membru al congresului de constitu­ire, Ivan Limonov, în toţi anii de existenţă a asociaţiei, a avut o activitate foarte producti­vă. În opinia sa, organizaţia veteranilor miş­cării sindicale este una foarte necesară şi uti­lă. „Am lucrat mulți ani împreună. Dar după ce ne-am pensionat, ieşim în lume mai rar, ca să nu mai spun că mulţi sunt bolnavi. De când a apărut asociaţia, ne vedem mai des”, spune el.

 

Asistenţa materială

 

Vladimir Covaliov a fost preşedinte al Sin­dicatelor Feroviarilor din Moldova timp de 15 ani. „Să munceşti în sindicate şi să fii lider nu este atât de simplu”, crede el. Trebuie să iubeşti oamenii, să-i protejezi, să-i ajuţi. Pe vremea noastră, când organizam seminare cu tinerii lideri sindicalişti, le spuneam mereu: „Ajutaţi oamenii azi, mâine va fi târziu”. De modul în care liderul sindical poartă negoci­eri cu conducerea şi administraţia depinde calitatea contractului colectiv de muncă, dar şi faptul cât de util le va fi el oamenilor”. El îşi aminteşte că, la începutul anilor 90, la între­vederea feroviarilor din Belarus, Convenţia colectivă de muncă din Moldova a fost recu­noscută drept cea mai bună în CSI.

„Noi, veteranii mișcării sindicale din Moldova, ar trebui să fim recunoscători sorții că cineva a decis să fondeze o astfel de organizație. Ne întâlnim des, beneficiem de susținere morală și materială. Sunt ajutați și cei care sunt bolnavi. Am simțit asta perso­nal, când eram la ananghie. Soția mea a fost cea care a mers la sindicate să ridice ajutorul material, eu fiind la pat. La întoarcere, mi-a declarat: „Nu credeam că azi mai există așa oameni”, își amintește Vladimir Covaliov.

 

Susținerea psihologică

 

Nicolae Curilcov a activat în cadrul sindi­catelor din 1975 până în anul 2008, ocupând diverse funcții, preponderent în complexul agroindustrial. În prezent, este președintele comisiei de cenzori din cadrul Asociației.

„Abia când m-am pensionat am simțit că Asociația de Veterani într-adevăr este nece­sară, și nu e vorba doar de susținerea mate­rială, de faptul că ne întâlnim. E important și aspectul moral-psihologic. Când lucram, comunicam în fiecare zi cu multă lume. În timpul întâlnirilor cu conducerea (ori cu președintele, ori cu vicepreședintele) are loc un dialog. Ei ne povestesc despre realizări, iar membrii asociației noastre își împărtășesc din experiență. De multe ori, toate acestea sunt notate de către președinte și monitoriza­te. Noi simțim că suntem necesari, că avem o viață activă”, a menționat Nicolae Curilcov.

 

Transferul de experiență

 

Dionisie Vasilache este încadrat în activi­tatea sindicală deja de 38 de ani. „Am început a munci mai întâi în calitate de șef de secție în cadrul Consiliului Sindicatelor. Apoi am fost prim-vicepreședinte în sectorul agricol. Pe atunci, 1 mln. de persoane erau membri de sindicat. Apoi, am fondat Sindicatul „Mol­dova–business–sind”. Asociația noastră aju­tă persoanele care constituie tezaurul țării în domeniul activității sindicale, adică per­soanele care au fost preocupate de protecția salariaților. Încercăm să facem în așa fel ca prin acțiunile noastre să prelungim viața acestor persoane”.

Dionisie Vasilache ne mai spune că prin­tre obiectivele asociației este transferul de experiență către tineri. În acest sens, Asociația Veteranilor intenționează să organizeze o în­tâlnire cu tinerii sindicaliști.

 

P.S. Potrivit afirmațiilor membrilor Asociației Veteranilor Mișcării Sin­dicale, este meritul Confederației Naționale a Sindicatelor și, în special, a președintelui CNSM, Oleg Budza, că asociația există și poate organiza diferite activități și evenimente. „Putem soluționa mai multe preocupări ale veteranilor grație atenției din partea confederației, care ne susține și ne oferă suport material. Fără confederație, nu am putea să ajutăm vete­ranii. Cotizațiile noastre constituie 1 leu pe an, adică doar 1,2 la sută din suma pe care o cheltuim pe parcursul unui an, ne spune Petru Braicu. Bu­năoară, în anul curent, președintele personal a scris răvașe către sanato­riile subordonate confederației și ne-au fost repartizate șase locuri gratis pentru tratamentul veteranilor”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com