18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Volumul de medicamente compensate, micşorat cu echivalentul a 13 mln. de lei

Loading
Fără categorie Volumul de medicamente compensate, micşorat cu echivalentul a 13 mln. de lei
Volumul de medicamente compensate, micşorat cu echivalentul a 13 mln. de lei

farmacisti

 

Transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asigu­rare obligatorie de asistență medicală, preconizate pentru acest an, ar putea fi micşorate cu mai mult de 13 milioane de lei. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de modificare a Legii fondurilor respective pentru 2015, aprobat, recent, de membrii Cabinetului de Miniştri. 

 

Potrivit documentului, mijloacele în cauză erau destinate implementării proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, iar micşorarea lor a fost propusă în legătură cu nivelul scăzut de realizare, în acest an, a indicato­rilor legați de transferuri. Aceştia au fost stabiliți, însă, de comun acord cu Banca Mondială, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Proiectul „Modernizarea sectorului sănătății” a fost lansat în primăvara acestui an şi ar urma să fie implemen­tat timp de cinci ani dintr-un împru­mut de aproape 31 de mln. de dolari, acordat de Banca Mondială.

 

Destinaţia banilor

 

Scopul anunţat al utilizării acestor bani este reducerea riscurilor aferente bolilor netransmisibile, îmbunătățirea protecției financiare și sporirea efi-cienței serviciilor de sănătate.

Surse din cadrul Guvernului au specificat că, în urma micşorării cu peste 13 mln. de lei a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, vor fi micşorate în mărime echivalentă cheltuielile pentru medi­camente compensate, pentru care au fost repartizate mijloace din proiectul sus-menţionat.

 

g_sanatate

Modificările propuse vor contribui la înlăturarea inechităţii sociale

 

Cu toate acestea, în nota de argu­mentare a proiectului se menţionea­ză că modificările respective nu vor influența volumul și calitatea servi­ciilor medicale acordate persoanelor asigurate.

Un alt proiect de lege, aprobat re­cent de Guvern, prevede că notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii nu vor mai beneficia de redu­cerea de 50 la sută la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Potrivit Ruxandei Glavan, minis­trul Sănătăţii, reducerile la achitarea primei în sumă fixă vizează persoane­le ce nu sunt angajate, fără un salariu stabil şi au drept scop protecţia socială a categoriilor de populaţie cu venituri mici. „Având în vedere că notarii pu­blici, executorii judecătoreşti, avocaţii nu reprezintă o pătură socială defavo­rizată, prin modificările propuse va fi înlăturată această inechitate socială”, a subliniat ministrul.

De menţionat că, până în 2015, no­tarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii achitau prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime integrală.

 

Asigurate de către stat

 

În acelaşi timp, un proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală propune ca gravidele, par­turientele şi lăuzele neangajate, de­ţinătoare de terenuri agricole, să fie asigurate medical cu bani din bugetul de stat.

„Prin această modificare, catego­riile de persoane sus-menţionate vor fi egalate în drepturi cu cele asigurate din bugetul de stat, atât pentru peri­oada pre-, cât şi postnatală. Astfel, va fi înlăturată încă o inechitate socială care există între femeile gravide, în­deosebi în zona rurală”, a remarcat ministrul Sănătăţii în şedinţa Execu­tivului.

Actualmente, gravidele, parturien­tele şi lăuzele neangajate, care deţin terenuri agricole, achită prima de asi­gurare obligatorie de asistenţă medi­cală în sumă fixă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com