„Vocea poporului” la Bălţi. Au condiţii optime de muncă, dar duc lipsă de tineri specialişti

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 05.12.2017

   

balti-gaz

 

Duc lipsă de tineri specialiști, chiar dacă au condiţii optime de muncă, iar în contractul colectiv de muncă la nivel de uni­tare sunt stipulate mai multe garanții sociale. La ora actuală, SRL „Bălți-gaz” ar avea nevoie de 10-12 persoane cu studii supe­rioare în domeniu. Care ar fi soluția?

 

„Am angajat persoane care nu au avut studii în sfera gaze, iar ulterior acestea și-au continuat studiile, prin corespondență,  la Universitatea Tehnică a Moldovei sau la Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, unde există facultăți alimenta­rea cu gaze”, ne-a relatat Maria Amarfii, președinta comitetului sindical de la între­prindere.

Din numărul total al salariaţilor între­prinderii, circa o treime sunt tineri. Un con­trolor are o leafă de 3800-4000 de lei. În prezent, SRL „Bălți-gaz” are 460 de salariați, toți fiind membri de sindicat. Întreprin­derea are cinci filiale – la Bălți, Râșcani, Glodeni, Fălești și Sângerei.

Maria Amarfii activează la întreprinde­rea  SRL „Bălți-gaz” de 32 de ani, iar lider sindical este de 10 ani. În urma dialogului social dintre administrația întreprinderii și comitetul sindical, a fost semnat Contrac­tul colectiv de muncă la nivel de unitate, pentru anii 2014-2017. Liderul sindical  de la „Bălți-gaz” a relevat că, pe parcursul acestor ani, prevederile contractului au fost îndeplinite în proporție de sută la sută.

 

Indemnizaţie unică la naşterea copilului din partea angajatorului

 

Potrivit prevederilor documentului, salariații care muncesc în condiții grele și foarte grele beneficiază de opt zile su­plimentare la concediul anual de odihnă. Angajații care lucrează în condiții nocive au șapte zile suplimentare la concediu, iar ceilalți salariați beneficiază de șase zile su­plimentare. Totodată, părinții beneficiază de trei zile libere, în cazul căsătoriei fiicei sau a feciorului, iar la nașterea unui copil – de două zile libere. Doi salariați ai SRL „Bălți-gaz” au beneficiat de concediu pa­ternal. Pe lângă ceea ce oferă statul, salari­atul care are nou-născut în familie benefi­ciază de o indemnizație unică în valoare de o mie de lei, din partea angajatorului.

Trei zile libere se acordă salariaților în cazul decesului părinților sau a socrilor. În cazul decesului părinților, se acordă ajutor material atât din partea angajatorului, cât și din partea comitetului sindical.

Mamele care au doi copii cu o vârstă de până la 14 ani, precum și salariații care au un copil cu dizabilități, beneficiază de 

patru zile suplimentare la concediul anual. Părinții care au copii în clasele I și II, au la 1 septembrie zi liberă. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de un concediu paternal suplimentar cu o durată de trei zile, care se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Dacă ambii soți lucrează la „Bălți-gaz”, ei pot beneficia de concediu în același timp. Totodată, conform Convenției colec­tive la nivel de ramură, angajații care au ac­tivat la întreprindere de la trei la cinci ani, au adaos la salariu de 5%, de la cinci la zece ani – 10%, de la 10 la 20 de ani – 15%, iar cei care au activat mai mult de 20 de ani beneficiază de un adaos la salariu de 20%.

 

Stimulente pentru fidelitate față de firmă

 

La concediul anual de odihnă, salariații de la SRL „Bălţi-gaz” beneficiază de ajutor material egal cu un salariu. Ajutoare mate­riale se mai acordă la Ziua lucrătorului din domeniul gaze, sărbătorită în prima dumi­nică din septembrie, precum și la hramul orașului Bălți. Salariații care au atins vârsta de pensionare beneficiază, de asemenea, de ajutoare materiale, iar mărimea aces­tei alocații variază, în funcție de câți ani a activat salariatul la SRL „Bălți-gaz”. Dacă a lucrat 10 ani, primește ajutor egal cu un salariu de bază, cei care au lucrat 15-20 de ani – două salarii de bază, iar pensionarii care au activat anterior la între­prindere mai mult de 20 de ani primesc un ajutor material egal cu trei salarii de bază.

Referindu-se la munca salariaților care sunt pensionari, Maria Amarfii a menționat că administrația încheie cu astfel de per­soane contracte individuale de muncă pe termen determinat. Potrivit liderului sin­dical, cazuri de concediere forțată în acest sens nu au avut loc. În prezent, la SRL „Bălți-gaz” își continuă activitatea 80 de pensionari.

Salariații care activează în condiții no­cive de muncă beneficiază de hrană de protecție, fiind vorba de 0,5 litri de lapte pentru o zi de muncă. Totodată, ei sunt asigurați cu săpun și detergenți pentru spălarea hainelor de protecție. În zilele în care mercurul din termometre arată mai mult de 30 de grade Celsius, muncitorii care activează pe teren sunt asigurați cu apă potabilă, câte 1,5 litri pentru o zi.

Angela Lungu, tehnician în serviciul in­tervenţii gaze din cadrul SRL „Bălţi-gaz”, a relevat că activează la întreprindere de 17 ani. La o tură de 12 ore, primeşte câte 17-18 apeluri de la consumatorii de gaze, cele mai multe solicitări fiind în sezonul rece al anului.

„Solicitări de intervenţie în cazul unor scurgeri de gaze sunt puţine. La întreprin­dere activează serviciul rețele interioare și rețele exterioare și serviciul exploatare rețele subterane, care are misiunea de a preveni defecţiunile.

Angela Lungu a accentuat că la între­prindere se simte atenţia din partea lideru­lui sindical, Maria Amarfii.

„De fiecare dată, când ne vede, se in­teresează de starea noastră de sănătate. Avem toate condiţiile, frigidere, coolere pentru apă, cantină, unde mâncarea este tot timpul proaspătă, iar bucatele de fe­lul întâi costă doar cinci lei, o plăcintă, de asemenea, se vinde la preţul de cinci lei. Peste două birouri de serviciul intervenţie gaze activează asistenta medicală, care poate acorda pe loc primul ajutor medi­cal.  Afară sunt încă temperaturi cu plus, dar noi deja am primit uniforme şi încăl­ţăminte călduroase. Atât directorul între­prinderii, Pantelimon Frăsâneanu, cât şi directorul filialei „Bălţi-gaz”, Igor Mintuş, vin la întreprindere şi în zilele de odihnă, fiind interesaţi de condiţiile de muncă ale subalternilor”.

Victor Curinnoi, inginer-şef la SRL „Bălţi-gaz”, ne-a relatat că „anumite porţi­uni ale gazoductului pe care îl gestionează întreprinderea se află în câmp, de aceea, unii dintre salariaţii noştri sunt nevoiţi să activeze la temperaturi înalte, pe timp de vară, sau la temperaturi joase, în timpul iernii. Totodată, administraţia întreprinde­rii şi comitetul sindical îi asigură cu echi­pament de protecţie atât pentru sezonul rece, cât şi pentru perioada caldă a anului. La întreprindere a fost amenajat un poli­gon pentru instruirea salariaţilor. Centre de instruire de acest fel sunt doar două în ţară – la Ialoveni şi la Bălţi”.

Potrivit responsabilului, în ultimii ani se acordă o mare atenţie ca serviciile de li­vrare a gazelor naturale şi de exploatare a gazoductelor să fie prestate la un nivel înalt.

„Din aceste considerente, ne-am stră­duit să le creăm salariaţilor condiţii optime de muncă. La parterul filialei „Bălţi-gaz” au fost amenajate spaţii pentru uscarea îmbrăcămintei şi a încălţămintei de ser­viciu, au fost instalate vestiare cu două despărţituri, cabine de duş”, a adăugat Victor Curinnoi.

Margareta Strestian, președinta Federa-ției Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, a atras atenția asupra faptului că SRL „Bălți-gaz” este printre puținele întreprinderi din do­meniu care are propria cantină.

„Odată cu implementarea tichetelor de masă, aici vor putea lua masa toţi salaria­ţii de la întreprindere. Drept urmare a di­alogului social dintre comitetul sindical şi administraţia unităţii, întreprinderea a fost dotată cu vestiare, cu două despărțituri, iar la toate filialele întreprinderii au fost instalate cabine de duș. SRL „Bălţi-gaz” are un centru de instruire, unde salariații pot să-și ridice nivelul de cunoștințe în dome­niu, iar aceasta înseamnă ulterior servicii de calitate pentru consumatorii de gaze”, a accentuat Margareta Strestian.

Întreprinderea gestionează gazoducte cu o lungime totală de peste 1 700 de ki­lometri şi deserveşte peste 50 de mii de consumatori de gaze. În ultimii doi ani, numărul consumatorilor de gaze de la cele cinci filiale a crescut cu aproape 3000 de persoane. „CET-Nord”, „Knauf”, „Verisvin” sunt cei mai mari consumatori noncasnici de gaze, deserviţi de „Bălţi-gaz”.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.