22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Viitorii vinificatori, familiarizaţi cu avantajele de a fi membru de sindicat

Loading
Fără categorie Viitorii vinificatori, familiarizaţi cu avantajele de a fi membru de sindicat
Viitorii vinificatori, familiarizaţi cu avantajele de a fi membru de sindicat
tineret-cnsm

Foto: arhivă personală

 

Dreptul la informaţie, la an­gajare, muncă decentă, as­pecte privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi avantajele de a fi membru de sindicat au fost temele prin­cipale de discuţie cu tinerii care îşi fac studiile la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificaţie din comuna Stău­ceni, suburbie a municipiului Chișinău, în cadrul sesiunii de informare „Ora sindicală”.

 

„Suntem la Stăuceni deja a patra oară. Vrem ca tinerii să știe cum să-și protejeze drepturile, de ce să rămână să muncească în țară și cum pot să-i sprijine sin­dicatele.  Prin intermediul aces­tei activități de informare, tinerii vor cunoaște mai bine cum să-și apere drepturile”, a menţionat, în cadrul „Orei sindicale”, Tatiana Marian, președinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM.

„Ora sindicală” vine să ajute tinerii să fie bine pregătiți după ce vor absolvi instituțiile de învățământ și vor începe să lucre­ze. Tinerii care fac studii în ţară au cunoştinţe limitate în ceea ce priveşte dreptul la muncă, puţini dintre ei ştiu ce înseamnă sindicat şi care este misiunea sindicatelor. Atunci când se vor angaja în câm­pul muncii, tinerii specialişti tre­buie să ştie că angajatorul poate elibera din funcţie salariatul doar cu acordul liderilor sindicali de la întreprindere.

Totodată, tinerii trebuie să fie la curent cu faptul că, în cazul unor condiţii de muncă nefavo­rabile, pot să apară boli profesio­nale, iar sindicatele sunt cele care pot contribui la ameliorarea aces­tor condiţii. Contractul colectiv şi cel individual de muncă sunt pri­mele legi de la întreprindere care îi apără pe salariaţi. Mulţi dintre tineri semnează aceste contrac­te, dar fără ca să le citească, apoi pierd procese în instanţa de ju­decată. Nu semnaţi contractele de muncă înainte de a le studia minuţios!”, îi îndeamnă pe tinerii salariaţi Vasile Patraşcu, consilier al președintelui CNSM.

Un impact pozitiv a servit schimbul de experiență cu 

tinerii sindicaliști din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, printre care Constanţa Bordian, care a relatat despre activitățile desfăşurate pentru tineri şi cu tineri, cum are loc mobilizarea şi organizarea studenţilor din insti­tuţia respectivă, precum şi moti­varea acestora de a se implica în apărarea intereselor colegilor.

Cu impresii si entuziasm s-au manifestat tinerii din structura de tineret a centrului, care au parti­cipat anterior la „Ora sindicală” şi şi-au împărtăşit impresiile despre cum implicarea lor în activităţile sindicale a constituit un imbold de a atrage alţi tineri din cadrul instituţiei.

Un aspect pozitiv a fost şi dis­cuţia cu administraţia Centru­lui de Excelenţă, care a salutat aceste schimburi de experienţă şi bune practici pentru tinerii de la instituţie, așa cum aceasta le permite sa îşi lărgească orizontul de cunoştinţe, cercul de prieteni, iar implicarea lor în activităţi ex­tracurriculare le permite sa-şi dezvolte abilităţile de comunica­re şi alte competenţe necesare ti­nerilor în procesul de angajare în câmpul muncii.

Proiectul „Ora sindicală” a fost iniţiat de către CNSM în anul 2015 şi s-a derulat în mai multe instituţii de învăţământ din ţară. În anul trecut, „Ora sindicală” s-a desfăşurat şi la un centru de ex­celenţă de la Bălţi.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com