20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Victor Talmaci : „Scopul nostru este ca liderii sindicali nou-aleşi să devină buni profesionişti”

Loading
Fără categorie Victor Talmaci : „Scopul nostru este ca liderii sindicali nou-aleşi să devină buni profesionişti”
Victor Talmaci : „Scopul nostru este ca liderii sindicali nou-aleşi să devină buni profesionişti”

sindicons-lideri-sindicali

 

Federaţia „Sindicons” a or­ganizat, recent, în incinta In­stitutului Muncii, un seminar pentru preşedinţii şi mem­brii comitetelor sindicale nou-alese de la organizaţiile sindicale primare din cadrul Federaţiei „Sindicons” cu te-matica: „ABC-ul sindical”. La acesta au participat 20 de li­deri sindicali din toată ţara. Acţiunea se înscrie în cadrul unui proiect finanţat de Fe­deraţia Internaţională a Lu­crătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI).

 

În calitate de formatori au fost Victor Talmaci, preşedintele Fede­raţiei „Sindicons”, Liliana Posţan, şefa Departamentului cercetări al Institutului Muncii.

Victor Talmaci s-a referit, în debut, la obiectivele seminarului. Este important ca liderii sindicali nou-aleşi să obţină noi competen­ţe în domeniul sindical. „Nu mai acceptăm metodele vechi de lucru, doar prin implicare şi participare putem considera modernizată ac­tivitatea sindicală. Scopul nostru este ca liderii sindicali nou-aleşi să fie instruiţi ca să devină buni profe­sionişti”, a conchis Victor Talmaci.

 

g_cnsm

Doar prin implicare putem considera modernizată activitatea sindicală

 

Liliana Posţan, şefa Departa­mentului cercetări al Institutului Muncii, a menţionat că la seminar s-au pus în discuţie subiecte pri­vind funcţiile-cheie ale sindicatu­lui, definirea și rezultatul funcţiei de organizare, principalele caracte­ristici ale unei organizaţii sindicale puternice etc. „Este important ca liderii sindicali nou-aleşi să conşti­entizeze nevoia îmbunătăţirii pro­priilor performanţe prin educaţie şi formare profesională continuă.  De aceea, este necesar ca sindicate­le, împreună cu alţi parteneri soci­ali, să dezvolte mecanisme pentru a determina liderii sindicali să-şi îmbunătăţească performanţele, să sporească productivitatea muncii”, a precizat Liliana Posţan.

 

A fi informat înseamnă a fi puternic

 

Roman Slobozianu, lider sindi­cal din cadrul SA „Mineral Crico­va”, a accentuat: „prin acest gen de activitate am avut posibilitatea de a mă familiariza cu noi compe­tenţe sindicale. Ulterior, ideile noi le voi putea implementa în cadrul întreprinderii unde activez, în sco­pul promovării imaginii activităţii sindicale”.

Dumitru Ursu, preşedintele co­mitetului sindical SA „Cariera Mi­căuţi”, a relevat, în context, că se bucură că a avut ocazia să participe la un astfel de seminar. „Noi, liderii sindicali, am aflat mai multe infor­maţii utile, datorită acestui fapt, am conştientizat care sunt avanta­jele activităţii sindicale”.

Igori Vieru, lider sindical din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-gionale şi Construcţiilor, a adău­gat: „seminarul a fost constructiv şi bine organizat. În calitate de lider sindical, am fost motivat să dau dovadă de spirit de iniţiativă şi să acţionez în cadrul colectivelor din unitatea de la care provin”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com