20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Veteranii din sindicate s-au întrunit la adunarea de dare de seamă şi alegeri

Loading
Fără categorie Veteranii din sindicate s-au întrunit la adunarea de dare de seamă şi alegeri
Veteranii din sindicate s-au întrunit la adunarea de dare de seamă şi alegeri

veterani-sindicate

 

Consiliul Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor Mişcă­rii Sindicale din Republica Moldova s-a convocat, pe 30 septembrie, la o adunare generală de dare de seamă şi alegeri. Agenda adunării a inclus diverse subiecte.

 

Potenţialul asociației a fost utilizat eficient

 

În raportul său, Petru Braicu, preşedintele reales al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor Mişcării Sindicale din Republica Moldova, a menţionat că, în anii 2011-2015, Consiliul Asociaţiei a întreprins diverse acţiuni în vederea realiză­rii obiectivelor statutare şi a pro­gramului de activitate pe perioada respectivă.

Conform planurilor anuale de activitate aprobate la şedinţe­le Consiliului, în decurs de cinci ani au fost convocate peste 20 de şedinţe ale Consiliului, la care s-au discutat cele mai stringente probleme ale veteranilor din do­meniile sociale şi economice. La şedinţele Consiliului au fost puse în discuţie următoarele subiecte: îndeplinirea hotărârilor anuale ale adunărilor generale ale asociaţi­ei; măsurile de acumulare a mij­loacelor financiare şi efectuarea cheltuielilor în scopul realizării acțiunilor prevăzute de Statut în interesul veteranilor; acordarea ajutoarelor materiale în caz de boală a veteranilor, a familiei lor, precum și în caz de deces; exami­narea şi aprobarea bugetului anu­al al asociaţiei, convocarea adună­rilor generale anuale ale asociaţiei etc.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a adresat urări de bine şi de împliniri participanţilor la adu­nare. „Cu ocazia Zilei Internaţio­nale a Oamenilor în Etate, aducem un omagiu deosebit veteranilor sindicaliști, care au contribuit pe parcursul mai multor ani la forti­ficarea mișcării sindicale prin de­votament și sacrificiu. Sindicatele de fiecare dată au susţinut vetera­nii. Ei constituie mândria mișcării sindicale. Încercăm să facem în aşa fel, încât prin acţiunile noastre să prelungim viaţa acestor persoa­ne”, a accentuat Chiriac.

La rândul său, Dionisie Vasila­che, vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor Mişcării Sindicale din Moldova, a menţi­onat: „În asociaţia noastră a de­venit o tradiţie ca toţi veteranii sindicalişti să fie felicitaţi la zilele aniversare şi jubiliare. Mai mult, în cadrul Consiliului Asociaţiei am adoptat o hotărâre ca vete­ranii care nu pot să participe la acțiunile de binefacere, din mo­tive de sănătate, să fie vizitaţi de membrii Consiliului la domiciliul cu ajutoare materiale, pentru care ei sunt foarte recunoscători”.

Asociaţia Obştească a Vetera­nilor Mişcării Sindicale din Re­publica Moldova a fost creată în anul 2001 în scopul protejării veteranilor care şi-au consacrat o bună parte din viaţă activităţii sindicale.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com