Valentina Chiriac: „SindLUCAS” a trecut prin multe dificultăți în cei 15 ani, dar a rezistat”

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 18.12.2017

   

chiriac

 

Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din R. Moldova („SindLUCAS”) marchează, la 19 decembrie curent, 15 ani de la constituire. Cu acest prilej, i-am solicitat Valentinei Chiriac, preşedinta federaţiei, un blitz-interviu.

 

– Doamnă Chiriac, în aceşti 15 ani de activitate a federaţiei, au fost reali­zări, dar v-aţi confruntat şi cu anumi­te probleme…  

 

– Rezultatele activității Sindicatului „SindLUCAS” ar fi fost mai evidente, daca în anul 2006 nu ar fi existat cazuri de imix­tiune a autorităţilor publice locale în ac­tivitatea entității sindicale. Astfel, în loc să ne concentrăm eforturile pe apărarea membrilor de sindicat, am fost nevoiţi să luptăm pentru existenţa sindicatului. Prin şantaj şi presiune, s-a făcut ca din com­ponenţa „SindLUCAS” să iasă mai multe organizaţii sindicale, cu un număr total de peste 1000 de membri de sindicat. Unele organe de stat erau gata să folo­sească orice metode, ca să distrugă Sindi­catul „SindLUCAS”, dar am rezistat, graţie membrilor de sindicat şi liderilor organi­zaţiilor sindicale membre. Situaţia respec­tivă ne-a făcut să fim mai puternici şi mai responsabili.

 

– 15 ani sunt mulţi sau puţini pentru o federaţie sindicală?

 

– În comparaţie cu alte centre sindicale naţional – ramurale, 15 ani sunt puţini, dar sunt ani de continuitate, în care, împreună cu echipa, am reuşit să rezolvăm o serie de probleme. Am încercat întotdeauna să 

asigurăm respectarea drepturilor funda­mentale ale membrilor de sindicat, să so­luţionăm probleme privind salarizarea, să îmbunătăţim condiţiile de muncă, să asi­gurăm securitatea la locul de muncă etc. Membrii de sindicat au găsit întotdeauna în conducerea organizaţiei noastre, în lide­rii organizaţiilor sprijinul de care au avut nevoie la momentul respectiv, indiferent care a fost problema cu care s-au confrun­tat.

Începând cu aprilie 2003, Sindicatul „SindLUCAS” este afiliat la Uniunea In­ternaţională a Lucrătorilor din Industria Alimentară, Agricultură, Hoteluri, Restau­rante, Catering, Industria Tutunului şi In­dustriile Conexe (IUF). În componenţa IUF ne simţim protejaţi, pentru că problema unei organizaţii membre este problema tuturor.

Raporturile sindicatului nostru cu CNSM pot fi caracterizate drept normale, aceasta însă nu înseamnă că suntem de acord cu toate hotărârile care sunt adoptate prin majoritate de voturi la şedinţele Comite­tului Confederal, ale Consiliului General al CNSM. Am militat pentru transparenţă şi normalitate în relaţiile cu CNSM, facem totul ca să ne achităm cu brio de sarcinile statutare ce revin Federaţiei Sindicale „Sin­dLUCAS” în calitate de membru al CNSM. În acelaşi timp, ne așteptăm la o mai bună conlucrare cu CNSM și ne dorim ca şi vo­cea Federaţiei Sindicale „SindLUCAS” să fie auzită.

La Congresul IV din 4 mai 2017, Sindi­catul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS” şi-a schimbat denumirea în Federaţia Sindica­lă a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri.

Din componenţa Federaţiei „SindLU­CAS” fac parte 6822 de membri de sin­dicat, din care 74% sunt femei, 34% sunt tineri salariaţi din comerţ şi alimentaţie pu­blică, cooperaţia de consum, hoteluri şi din transport, angajaţi ai administraţiei publice locale şi din asistenţa socială.

La etapa actuală, preocupările Federa­ţiei „SindLUCAS” sunt problemele social-economice, cele privind protecţia muncii angajaţilor, educaţia sindicală sau, dacă ar fi să reformulăm, punem accent pe parte­neriat, comunicare, participare, instruire, consolidare, imagine şi unitate.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.