23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Valentin Moroz, președintele Consiliului ramural Dondușeni al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură: „La noi, agronomi lucrează în funcții de bibliotecari”

Loading
Fără categorie Valentin Moroz, președintele Consiliului ramural Dondușeni al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură: „La noi, agronomi lucrează în funcții de bibliotecari”
Valentin Moroz, președintele Consiliului ramural Dondușeni al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură: „La noi, agronomi lucrează în funcții de bibliotecari”

moroz

 

Centrul nostru sindical este alcătuit din patru organizații primare, care întrunesc 154 de membri de sindicat, și anume: organizația sindicală a angajaților din căminele culturale, cea a sala-riaților din biblioteci, a lucrătorilor Școlii de Arte și organizația lucră­torilor Palatului de Cultură din sa­tul Țaul.

 

În raionul Dondușeni activează 23 de cămine culturale, 22 de bi­blioteci și o școală de arte. Patru sate nu dispun de cămine de cul­tură, iar activitatea lor este organi­zată în școli și primării. Bineînțeles, în astfel de condiții este dificil de organizat o activitate culturală la nivel înalt. În 13 instituții activează numai câte un singur angajat – di­rectorul căminului cultural. Nu sunt doritori de a activa cu așa salarii mici. Pe timp de iarnă, se încălzesc doar trei cămine, iar în restul suflă vântul. În 23 de cămine, în funcția de director activează patru per­soane cu studii superioare, cinci cu studii medii speciale  și 14 – fără pregătire în domeniu. Ce poți cere de la un director de casă de cul­tură, fost tractorist, șofer ori bu­cătar? Activitatea bibliotecilor s-a îmbunătățit, datorită programului „Novateca”. Majoritatea bibliote-

carilor sunt pensionari și, dacă aceștia nu vor mai activa, în lo­cul lor vor veni persoane străine profesiei. În satul Scăieni, căminul cultural și biblioteca sunt condu­se de agronomi. În situația în care angajații din cultură au salarii mi­zere și condiții de muncă ce lasă mult de dorit, se vor închide majo­ritatea instituțiilor de cultură. Pen­tru redresarea situației, e necesară o majorare de cel puțin două ori a retribuțiilor lunare.

Oamenii de cultură sunt amba­sadorii țării peste hotare, solii care ne duc faima țării, care păstrează obiceiurile, tradițiile, meșteșugu-rile populare, promovează valorile autentice, care ne mențin ca neam. Iată de ce conducerea sta­tului trebuie să se gândească cum menținem și motivăm personalul calificat în această ramură, cum atragem tinerii ca să profeseze în sfera cultură, nu mai puțin impor­tantă pentru țară decât economia, educația, sănătatea.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com