21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

UT „Agroindsind” din Ungheni cere majorarea salariului până la minimul de existenţă

Loading
Fără categorie UT „Agroindsind” din Ungheni cere majorarea salariului până la minimul de existenţă
UT „Agroindsind” din Ungheni cere majorarea salariului până la minimul de existenţă
agroinsind-ut

Foto: arhivă personală

 

Uniunea teritorială Ungheni a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” cere insistent Parlamentului şi Guvernului Republicii Mol­dova să majoreze salariul mi­nim pe ţară până la nivelul minimului de existenţă, care se estimează la aproximativ 1900 de lei. Membrii uniunii au adoptat o scrisoare în acest sens la conferinţa de dare de seamă şi de alegeri, care a avut loc recent la Ungheni.  

 

„Analizând situaţia creată în domeniul protecţiei social-eco­nomice a angajaţilor din ramura agroalimentară, instituţiile buge­tare, precum şi a angajaţilor din ramurile conexe, afiliate la Sin­dicatul „Agroindsind”, constatăm cu îngrijorare că reformele eco­nomice din țară nu se realizează eficient, ci cu mari costuri sociale, iar multiplele probleme existente nu şi-au mai găsit soluţionare”, se arată în scrisoare.

„Este revoltător faptul că au­toritatea legislativă şi cea execu­tivă nu ţin cont de nenumăratele adresări şi apeluri ale sindicatelor de a asigura un nivel decent de viaţă oamenilor muncii prin mă­suri concrete de majorare a sa­lariilor, care, pentru majoritatea salariaţilor şi a familiilor lor, sunt singurele surse de venit.

Constatăm că, pe parcursul ultimilor ani, autorităţile nu îşi respectă obligaţiile stabilite de cadrul legal de a reexamina sa­lariul minim pe ţară, cel puţin o dată pe an, ţinându-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariu­lui mediu pe economia naţiona­lă, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă”, se mai arată în scrisoare.

În cadrul conferinţei, în funcţia de preşedinte a Uniunii teritoriale a fost realeasă 

Rodica Lupu, iar în funcţia de vicepreşedinte  – Maria Butnaru. În componenţa Biroului Executiv au fost desemnați: Ro­dica Lupu, Maria Butnaru, Vera Mânzatu, preşedintele sindica­tului „Prog Agroter” SRL, Maria Statnic, vicepreşedintele sindi­catului SRL„Dant Agro”, Rodica Dermanschi, preşedintele sindi­catului Colegiului Agroindustrial, Xenia Scutaru, preşedintele sindi­catului DRSA, Dumitru Mămăligă, preşedintele sindicatului Sisteme de irigare. Totodată, a fost aleasă şi componenţa Consiliului Teri-torial.

Conform Regulamentului cu privire la alegeri, Consiliul Teri­torial este organul suprem de conducere al UT în perioada din­tre conferinţe. Membri ai Consi­liului Teritorial sunt: preşedintele şi vicepreşedintele UT, membrii Biroului Executiv, preşedinţii sin­dicatelor, membri ai uniunii teri­toriale. Totodată, a fost votată şi componenţa comisiei de revizie financiară.

La 30 martie curent, la Chişi­nău se va desfăşura Congresul VII al FNSAA „Agroindsind”. La con­ferinţă s-a decis ca UT Ungheni să fie reprezentată la congres de Ro­dica Lupu, Maria Butnaru şi Dumi­tru Mămăligă. În acelaşi timp, s-a propus de a o înainta pe Rodica Lupu în componenţa Consiliu-lui General al FNSAA „Agroind­sind”.

Participanţii la conferinţă au examinat şi activitatea organelor de conducere ale UT Ungheni a sindicatelor „Agroindsind” în pe­rioada 2012-2016, apreciind-o drept satisfăcătoare. Totodată, au fost stabilite direcţiile principale de activitate a Uniunii teritoriale pe perioada următoare.

Delegaţii la conferinţă şi-au exprimat dezacordul în legătură cu majorarea censului de pen-sionare, în special al femeilor, şi au cerut elaborarea unei noi legi a salarizării, inclusiv pen-tru angajaţii din sectorul buge­tar.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com