Universitățile pierd foarte mulți studenți

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 07.06.2018

   

tv8.md

tv8.md

 

În ultimii zece ani, au dispă­rut unele universități private, iar numărul studenților a scă­zut cu 40 la sută. Prognoze­le arată că, până în 2020, se așteaptă o scădere a numă­rului de studenți, vor rămâne doar 55 de mii sau chiar mai puțin. Sunt doar câteva din­tre concluziile Băncii Mondi­ale desprinse dintr-un raport despre învățământul superior și necesitatea de a îmbunătăți relevanța și eficiența acestuia.

Raportul dezvăluie că trebuie să existe trei elemente principa­le pentru a asigura competențele relevante pentru piața mun­cii, oferite studenților de către instituțiile de învățământ superi­or. În primul rând, este vorba de rezultatele studiilor scontate, de­scrise sub aspect de competențe, care ar trebui să fie asigurate îm­preună cu angajatorii. De aseme­nea, un nivel adecvat de autono­mie universitară, care ar trebui să fie însoțit de mecanisme eficiente de responsabilizare și, în al treilea rând, instrumentele de finanțare ar trebui să ofere universităților posibilitatea și stimulentele de a oferi studii la cerere.

 

Vina, pasată de la unii la alții

 

Cauzele micșorării numărului de studenți sunt puse pe seama migrației de creiere spre alte sta­te, mai atractive pentru studenții moldoveni. Fenomenul este con­firmat și de rectorul Academiei de Studii Economice a Moldo­vei, Grigore Belostecinic. „Noi nu constituim o excepție. Numărul de studenți a scăzut dramatic și în universitatea noastră. Cu 10 ani în urmă, aveam în jur de 

16 mii de studenți, în prezent am rămas cu circa 8500– 9000 de studenți. Un număr mai mare de absolvenți de licee sau colegii își continuă stu­diile în universități din Europa și de peste ocean”, a spus Grigore Belostecinic.

Raportul Băncii Mondiale re­levă necesitatea de a schimba mecanismul de finanțare, de la unul netransparent la unul bazat pe performanță. Reforma este susținută și de reprezentanții Fe-derației Sindicale a Educației și Științei.

„Desigur, suntem îngrijorați de situația respectivă. În primul rând, înțelegem că e vorba de un declin demografic, care este un argument serios, dar, dacă ne gândim și la problemele tinerilor care urmează, mai ales, facultățile pedagogice, sunt probleme cu motivarea lor de a se înscrie la aceste facultăți, dar și la alte instituții de învățământ superior. Pentru că, bănuiesc eu, dacă e să facă o alegere între facultățile din Republica Moldova și cele din Ro­mânia, mulți tineri ar opta pentru România. Noi înțelegem că minis­terul face anumite eforturi pentru a redresa situația, dar, până a ve­dea un rezultat, această tendință  ne îngrijorează. Numărul mare de universități care există acum nu e în favoarea calității, aș spune că e invers. Formula de finanțare per student nu este o idee rea, dacă va fi aplicată corect”, a spus președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.