Uniţi şi la muncă, şi în sport

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 28.05.2018

   

sindcomservice-spartachiada

 

Cea de-a XVII-a ediţie a Spar­tachiadei Federaţiei „Sindind­comservice” s-a desfăşurat, re­cent, timp de trei zile, la Casa de odihnă „Campingul din Va­dul lui Vodă”.

Cei peste 300 de salariaţi, care au reprezentat 13 întreprinderi din ramură, şi-au încercat puterile la minifotbal, volei, tragerea odgonu­lui, sărituri în lungime, darts, şah, jocul de dame, armwrestling.

Cel mai tânăr salariat care s-a afirmat pe terenul de sport este Dumitru Tătaru, de 19 ani, care ac­tivează la Regia Transport Electric Chişinău, în calitate de lăcătuş. La­risa Marcov este angajată în admi­nistraţia Întreprinderii municipale „Liftservice” Chişinău şi a demon­strat la spartachiadă că nu contea­ză câţi ani ai, dacă reuşeşti să obţii performanţe. Ea a cucerit premiul pentru cel mai în vârstă salariat (69 de ani), concurând la proba tenis de masă.

Ana Selina, preşedinta Federa­ţiei „Sindindcomservice”, a îndem­nat participanţii la competiţie să fie 

uniţi atunci când practică sportul şi în activitatea de zi cu zi.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a subliniat că sportul face oamenii să se simtă tineri la inimă şi la su­flet, iar pe teren unii salariaţi nu sunt complexați pentru că ar avea câteva kilograme în plus. Liderul sindical a mărturisit că a jucat volei, baschet, handbal, dar şi-a încercat puterile şi la trântă. „Practicarea sportului m-a ajutat să lucrez în echipă şi să înţe­leg că în viaţă există situaţii în care nu trebuie să cedezi”, a adăugat preşedintele CNSM.

Echipele care s-au plasat pe lo­cul I, II şi III la fiecare dintre probele sportive și câștigătorii la probele in­dividuale au primit din partea con­ducerii „Sindindcomservice” cupe, diplome şi premii băneşti.

Cele mai puternice la volei, mi­nifotbal, tragerea odgonului, să­rituri în lungime, tenis de masă au fost echipele de la SA „Apă–Ca­nal Chişinău”, ÎM „Parcul Urban de Autobuze”, SA „Termoelectrica”, SA „Tirex-Petrol”, Direcţia Generală Locativ–Comunală şi Amenajare a municipiului Chişinău.

 

Sportul alungă boala

 

Şi lucrătorii din cultură s-au dovedit a fi buni sportivi. Concomitent cu Spartachiada Federaţiei „Sindindcomservice”, la Casele de Odihnă şi Recuperare „Perlele Nistrului” de la Vadul lui Vodă a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Spartachiadei Federaţiei Sindicate­lor Lucrătorilor din Cultură. Evenimentul a reunit mai bine de 140 de salariaţi.

În urma competițiilor, în clasamentul ge­neral pe locul I s-a clasat echipa sportivă din cadrul Stațiunii balneare „Codru” SRL, pe locul II – echipa sportivă a aparatului și serviciului tehnic al CNSM, iar pe locul III – sportivii din cadrul Academiei de Muzi­că, Teatru și Arte Plastice și ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Acestor echipe le-au fost înmânate cupa, medalia și diploma FSLC, precum și alte premii din partea Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură.

Nicolae Garaz, preşedintele FSLC, a subli­niat, la inaugurarea spartachiadei, că scopul acestei activități este de a promova un mod de viață sănătos în colectivele  de muncă și în instituțiile din ramură, de a propaga spor­tul drept mijloc de fortificare a sănătății şi de profilaxie a maladiilor.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.