24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Uniți pentru o educație de calitate

Loading
Fără categorie Uniți pentru o educație de calitate
Uniți pentru o educație de calitate

 

 

congres-ses-2015_participanti

Foto: vocea.md

Congresul VI al Sindicatului Educației și Științei și-a desfășurat lucrările pe 5 martie 2015, dată semnificativă în care, tradițional, este marcată anual Ziua liderului sindical.

 

Forumul sindicaliștilor din sectorul Educației și Științei și-a propus oportunități de totalizare și formulare a concluziilor pe marginea activității SEȘ în decurs de cinci ani (2010-2015) între Congrese, adoptând traseul priorităților de consolidare, perpetuare și amplifica­re a potențialului sindical pentru perioada 2015-2020.

Laitmotivul Congresului s-a axat sugestiv pe conceptele integrării europene a sistemului de învățământ național, avansând cauza su­premă de stabilire a condițiilor optime pentru o educație de calitate, raliată la supremația dezideratului o lume mai bună pentru un viitor durabil, pașnic și prosper al Statului Moldova.

În context, Congresul a aprobat Hotărârea relevantă și Declarația-memoriu, în care s-au elucidat poziția intransigentă a Sindicatului față de starea de lucruri în domeniu, cât și tacticile ce urmează a fi aplicate întru remedieri cardinale la subiect.

Raportul de activitate a Consiliului General al SEȘîn perioada de referință a fost prezentat de către președintele acestuia, Dumitru Iva­nov, iar notele exhaustive ale Comisiei de validare – de către Silvia Voloșciuc, președintele Consiliului raional Fălești al Sindicatului.

Celor 98 de delegați-reprezentanți ai cca 120 de mii de membri ai Sindicatului sectorial, li s-au propus spre examinare și aprobare Do­meniile prioritare ale activității SEȘpentru următorii cinci ani (ra­portor, Nadejda Lavric, vicepreședinte) și proiectul de modificări și completări la Statutul Sindicatului Educației și Științei (raportor, Ion Bulat, prim-vicepreședinte).

În cadrul dezbaterilor pe marginea problemelor s-au pronunțat mai mulți delegați – Ana Cimpoieșu, președintele CR Hâncești; Ana Salii, președintele CS al Colegiului pedagogic ”A. Mateevici” din Chișinău; Mihail Paladi, președintele Centrului teritorial Chișinău al SEȘ; Na­talia Vornicova, președintele Consiliului teritorial UTA Găgăuzia al SEȘ; Lilia Franț, președintele CS al studenților UPS ”I. Creangă”, care au apreciat obiectiv și principial munca sindicală la diferite niveluri structurale ale SEȘ, înaintând propuneri judicioase și reclamări argu­mentate către autorități cu referire la multiplele aspecte ale trendului sindical (câteva din expozeurile unor vorbitori de la tribuna Congre­sului citiți în pag. 10).

Lucrările Congresului VI al SEȘau fost onorate de prezența oaspeților-parteneri de peste hotare – Martin Romer, reprezentan­tul conducerii Internaționalei Educație, director al Comitetului Sin­dical European pentru Educație, Belgia; Anton Hadar, președinte al Federației Naționale Sindicale Alma Mater, România; Aurel Alecu, secretarul general FNS și Răzvan Bobulescu, președinte de onoare al FNS Alma Mater; Simion Hancescu, președinte al Federației Sindicate­lor Libere din învățământ, România, și Ioan Țenț, prim-vicepreședinte al aceleiași Federații -, care au adresat asistenței mesaje de salut și asi­gurări de bună conlucrare și pe viitor cu Sindicatul Educației și Științei din Moldova. Urări de bine și de împliniri relevante pe făgașul dimen­sionării europene a Educației și Științei naționale au adus Maia San­du, ministrul Educației; Grigore Belostecinic, președintele Consiliului Rectorilor din RM; Oleg Budza, președintele CNSM; Tatiana Nagni­beda-Tverdohleb, șeful Direcției Generale Educație, Tineret, Sport a mun. Chișinău.

Congresul VI și-a încheiat lucrările prin alegerea conducerii – Du­mitru Ivanov, președinte al Consiliului General al SEȘ; Ion Bulat, prim-vicepreședinte; Nadejda Lavric, vicepreședinte, precum și a componenței nominale a Consiliului General al SEȘși a Comisiei de cenzori.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com