Unde se respiră cel mai poluat aer în Moldova

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 28.02.2018

   

independent.co.uk

independent.co.uk

 

Cetățenii Republicii Moldova inhalează aer tot mai toxic. Cei mai expuși riscului sunt locuitorii capitalei, care res­piră zilnic gaze emanate de la zecile de mii de mașini aflate în trafic, de la centralele elec­trotermice (CET-urile) și sălile cazanelor sau de la întreprin­derile industriale în funcțiune. În șirul localităților se mai în­scriu alte câteva orașe unde situația este alarmantă.

 

Potrivit Serviciului Hidrome­teorologic de Stat (SHS), muni­cipiile Chișinău, Bălți, Râbnița, Tiraspol, Tighina și satul Mateuți sunt cele mai poluate localități din Republica Moldova. Asta ara­tă, an de an, harta interactivă a SHS, prin intermediul căreia este prezentată starea poluării aerului atmosferic din țară. În capul listei este Chișinău. Observatorii susțin că cele mai multe depășiri sunt pe strada Fântânilor, Uzinelor și Vladimirescu, asta din cauza trafi­cului aglomerat, a amplasării Căii Ferate, CET-urilor și Combinatului de Tutun.

 

Monoxidul de carbon – dușmanul cel mare

 

Măsurătorile efectuate zilnic de către SHS arată că cel mai mare dușman pentru sănătatea oame­nilor este monoxidul de carbon, care depășește cu mult norma sa­nitară. Acesta este urmat de oxizii de azot, suspensiile solide totale, dar și alte tipuri de poluanți.

Activitatea de supraveghere a calității aerului atmosferic a înce­put acum 

49 de ani și de atunci specialiștii fac măsurători la 19 posturi staționare de observații în cele mai industrializate zone din țară. Este vorba de Chișinău, Bălți, Tighina, Tiraspol și Râbnița, Mateuți, raionul Rezina și Leova.

„Probele de aer se prelevă de trei ori pe zi și se aduc la labo­ratoare. Se iau mostre pentru indicii de bază: suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de car­bon ș. a. A doua zi, analizele sunt gata și anunțăm datele centrale de poluare”, ne explică un ingi­ner de la Centrul de Monitoring al Calității Aerului Atmosferic și Radioactivității Mediului.

Potrivit lui Gavril Gâlcă, șeful Direcției monitoring al calității mediului de la Serviciul Hidrome­teorologic de Stat, calitatea ae­rului atmosferic, în mare măsură, este determinată de fluxul intens al transportului auto, care creşte din an în an. În anul  2017, în Re­publica Moldova erau înregistrate 924.122 de unități de transport, arată datele Registrului de Stat al Transporturilor, cu peste 38 de mii mai mult decât în anul 2016.

De asemenea, emisiile în at­mosferă depind și de starea dru­murilor deplorabile, precum și de calitatea combustibilului consu­mat.

 

Semnal de alarmă

 

Medicii trag un semnal de alarmă și spun că multe boli pot apărea anume din cauza aerului poluat. Printre acestea se numără bronșitele acute și cronice, crize­le de astm, bolile cardiovascula­re, alergiile la polen și afecțiunile aparatului reproductiv. Pe ter­men lung, poluanții pot provoca cancer. „Poluanții principali care acționează negativ asupra or­ganismului uman sunt oxizii de azot, dioxidul de sulf, plumbul și monoxidul de carbon. În general, toți poluanții sunt nocivi pentru sănătatea omului. Plumbul, spre exemplu, poate afecta sistemul nervos, rinichii și ficatul și poate cauza anemii, hipertensiune arte­rială sau osteoporoză. Expunerea la cantități mari de poluant poate genera pierderi de memorie, con­vulsii sau chiar retard mental. Un alt factor nociv este și poluarea sonoră, adică zgomotul”, ne ex­plică medicul Artimiza Cotea.

Nivelul înalt de poluare ce se menține este din cauza curățirii insuficiente a străzilor oraşelor, a traficului tot mai intens al auto­mobilelor, dar și a numeroaselor întreprinderi mici ce activează fără sisteme de reglare şi neutra­lizare a noxelor emise în atmosfe­ră etc.

Deocamdată, Republica Mol­dova nu dispune de o stație mo­bilă pentru a face măsurări și în alte localități. În unele cazuri, este scos echipamentul din stațiile fixe și transportate în teritoriu pentru a face măsurări. O astfel de stație ar costa circa un milion de euro.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.