Un regulament va clarifica regulile de organizare a învățământului dual în Moldova

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 13.09.2017

   

croitarese

 

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a elaborat și a propus spre consultare publi­că Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual. Docu­mentul stipulează condițiile legale necesare pentru buna funcționare a acestui tip de învățământ în Republica Mol­dova și urmează să fie aprobat oficial de către Guvern.

 

Învățământul dual presupu­ne că 70% din studii au loc di­rect la întreprindere, iar 30% – în instituția de învățământ. În anul de studii 2016-2017, aproximativ 20 de companii au implementat programe de studii în învățământ dual, în colaborare cu nouă școli profesionale. Pentru anul de studii 2017–2018, numărul companiilor care s-au înscris să implementeze acest program de studiu este de circa 30.

„Acest sistem l-am testat pe parcursul ultimilor trei ani. Expe­rimentul, să-i zicem așa, a fost lansat la iniţiativa unei companii din municipiul Bălţi. Procesul a început cu circa 29 de elevi care au absolvit toţi studiile şi, în mare parte, peste 75 la sută, au fost an­gajaţi de către companie. Astfel, ei îşi asigură o forţă de muncă foarte bine calificată la care par­ticipă şi statul”, a spus, pentru „Vocea poporului” , Silviu Gîncu, șeful Direcției învățământ secun­dar profesional și mediu de spe­cialitate.

 

Numărul agenţilor economici, în creştere

 

Potrivit acestuia, numărul agenților economici interesați să dezvolte programe de studii în învățământul dual este în creștere, chiar dacă aceștia sunt cam re-zervați.

„Sunt anumite rezerve. Dacă, atunci când 

discutam pentru pri­ma dată despre acest sistem dual de învăţământ, a venit cu iniţiativă o companie cu capital german, în următorii ani noi am fost cei care am mers la companii, le-am oferit această alternativă şi le-am expli­cat că ar fi bine să participe. Într-o oarecare măsură, i-am convins. Sunt rezervaţi deoarece, pentru a instrui acești elevi, ai nevoie și de bani suplimentari. Sperăm că pe viitor vor beneficia și de anumite facilități. Noi încă nu le-am formu­lat foarte clar facilitățile respecti­ve, pentru că toate aceste aspec­te sunt sensibile. Aici s-ar cere și modificări în legislație, anumite documente să fie aprobate chiar de parlament, dar asta va căpăta o mai mare pondere, în măsura în care noi vom fi mult mai prezenţi pe piaţă. Trebuie să demonstrăm tuturor partenerilor că acest sis­tem dual este unul funcţional şi nu doar un experiment şi atunci evident că toate aceste acțiuni în mare măsură vor veni de la sine, pentru că se aduc beneficii eco­nomiei, sistemului social etc.”, ne-a mai spus Silviu Gîncu.

 

Act important pentru învățământul dual

 

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a inițiat elaborarea Regulamentului pentru a stabili condițiile legale și regulile de organizare a acestei forme de învățământ și a evita orice in­terpretări din partea actorilor implicați în domeniu, menționează Silviu Gîncu.

Printre principalele prevederi ale Regulamentului se numără clarificarea, definirea și unifor­mizarea termenilor legali utilizați pentru învățământul dual, stabi­lirea timpului necesar pregătirii teoretice și practice, reglemen­tarea statutului elevului ucenic, inclusiv prin introducerea ter­menului de „salariu de ucenicie”, ca mecanism de remunerare. De asemenea, Regulamentul stipu-lează drepturile și obligațiile păr-

ților implicate în procesul de studii, precum și modalitățile de finanțare a învățământului dual.

Urmare a implementării Re­gulamentului, se așteaptă că va spori calitatea pregătirii elevilor în cadrul învățământului profesi­onal tehnic, precum și satisfacția agenților economici față de forța de muncă formată în cadrul aces­tui tip de învățământ.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.  • Vasile spune:

    Un tag ceva Maiei Sandu si Corinei Fusu, sa inteleaga ce inseamna reforma si schimbari in educatie pentru a performa sistemul, nu doar camerile si scanere de metale la BAC…