16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii

Loading
Fără categorie Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii
Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii

seminar-cnsm

 

Cu acest generic a fost orga­nizat, în incinta Institutului Muncii, un seminar privind organizing-ul sindical, la care au participat conducă­torii CNSM, ai sindicatelor de ramură, Federaţiei Sindi­cale din Georgia, parteneri sindicali  din Austria. 

 

Moderatorul evenimentului, Nicolae Suruceanu, secretar con­federal al CNSM, a explicat că sin­tagma „organizing sindical” este o noţiune nouă, care ţinteşte impli­carea membrului  de sindicat în protecţia drepturilor sale, năzuința de a-l face pe acesta mai activ, de a demonstra că în mişcarea sindica­lă contează cu precădere membrul de sindicat. În această ordine de idei, dumnealui a specificat că or­ganizing-ul sindical comportă mai multe metode şi instrumente în vederea consolidării mişcării sin­dicale, a motivării membrilor de sindicat să participe la mişcarea sindicală, la formarea de noi orga­nizaţii sindicale la întreprinderi.

Una dintre cele mai sensibile şi actuale provocări ale oricărei mişcări sindicale este apartenenţa la sindicat şi gradul de implicare a membrilor acesteia în viaţa sin­dicală, a evidenţiat Oleg Budza, preşedintele CNSM. Or, a precizat dumnealui, reducerea număru­lui de membri de sindicat condu­ce nu doar la erodarea capacităţii organizaţionale şi financiare a sindicatului, dar şi la şubrezirea capacităţii de reprezentare a lucră­torilor în procesul de negociere a convenţiilor și contractelor colec­tive de muncă. Drept urmare, poa­te surveni reducerea numărului de membri de sindicat, diminuarea oportunităţilor de a interveni la nivel naţional şi de ramură în pro­cesul de rezolvare a problemelor în folosul membrilor de sindicat.

Tocmai metodele şi instrumen­tele de organizare a sindicatelor, a ţinut să sublinieze Oleg Budza, reprezintă o soluţie din perspecti­va implicării oamenilor în activită­ţile de protecţie a drepturilor lor. De aceea, una dintre priorităţile CNSM este orientarea spre revita­lizare, prin prisma unei organizări eficiente ce presupune fuzionarea sindicatelor la nivel de ramură, solidaritate în ce priveşte apărarea intereselor membrilor de sindicat, voinţa liderilor şi a activiştilor de a se implica plenar în activitatea sindicală. În calitate de formator, a fost invitat la seminar Sepp Wall-Strasser, ofiţer de  proiect din Aus­tria, care şi-a împărtășit experien­ţa ce ţine de organizing-ul sindical cu liderii sindicatelor din Moldo­va. De altminteri, el a remarcat că în Republica Moldova  a fost creată şi funcţionează cu succes o şcoală sindicală după modelul austriac, care şi-a stabilit nişte obiective distincte, precum consolidarea membrilor de sindicat în cadrul întreprinderilor, formarea unei noi generaţii de lideri, stabilirea legăturii dintre teorie şi practică, consolidarea competenţelor sin­dicale, civice ale formabililor. Iar prezenţa colegilor din Georgia,  a accentuat dânsul, este o dovadă în plus că şcoala sindicală din Moldo­va este una de succes şi că faima ei a depăşit hotarele țării.

Sepp Wall-Strasser a spus că si­tuaţia oamenilor din ţara noastră şi din Europa se înrăutăţeşte. De aceea, el a subliniat că este impor­tant ca sindicatele să devină cât mai independente, să se implice mai activ în apărarea drepturilor cetăţenilor, să nu le fie frică să se ridice împotriva guvernelor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com