Un nou serviciu social pentru familiile defavorizate din țară

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 05.07.2018

   

Familiile defavorizate vor beneficia de ajutor pecuniar de 6000 de lei, care se va acorda o singură dată sau ca plată lunară, dar pentru o peri­oadă nu mai mare de şase luni. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost elaborat de Ministerul Sănătă­ţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Potrivit Vioricăi Dumbrăveanu, secretar de stat la ministerul amintit, proiectul are scopul de a preveni excluziunea socială şi de a susţine familiile nevoiaşe, pentru ca acestea să poată depăşi situaţiile dificile cu care se confruntă.

Ajutorul bănesc se va acorda familiilor sau persoanelor socialmente vulnerabile pentru alimentaţie, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate, pentru reparaţia locu­inţei, reparaţia/construcţia sobei, procura­rea combustibilului pentru încălzirea în se­zonul rece, procurarea mobilierului și alte necesităţi, stabilite în planul individualizat de asistenţă.

Pentru asigurarea unui serviciu social de calitate şi transparent, acesta va 

coopta mai mulţi specialişti în procesul de evalu­are şi prioritizare a necesităţilor. În cadrul serviciului sunt stabilite aşa-numitele filtre pentru selectarea potenţialilor benefici­ari ai ajutorului bănesc. E vorba de echipa multidisciplinară, care va include asistentul social comunitar, medicul de familie şi/sau asistentul medical, reprezentanţi ai socie­tăţii civile, lucrătorul social care participă la evaluarea necesităţilor familiilor.

Al doilea filtru este comisia pentru pro­tecţia persoanelor aflate în dificultate, care va elibera avizul privind acordarea sau ne­acordarea suportului bănesc. În comisie vor fi incluşi şeful serviciului teritorial de asistenţă socială, şeful serviciului suport monetar, reprezentanţi ai domeniilor sănă­tate şi poliţie, reprezentanţi ai administra­ţiei publice locale de nivelul I, ai societăţii civile. Preşedintele comisiei este vicepreşe­dintele sau viceprimarul pentru probleme sociale.

Autorii proiectului susţin că cheltuie­lile legate de organizarea şi funcţionarea noului serviciu se efectuează din mijloace financiare ale bugetelor locale de nivelul doi, din Fondul de susţinere socială a po­pulaţiei, precum şi din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a spus pentru „Vocea poporului” că  este o inițiativă bună a ministerului, dar „va fi nevoie de un control riguros din par­tea administraţiei publice locale, a echipei multidisciplinare, a asistenţilor şi lucrători­lor sociali, pentru ca acest suport monetar să fie gestionat corect de către persoanele aflate în  dificultate, conform planului in­dividual de asistență, astfel ca banii să nu fie cheltuiți în alte scopuri, iar problema să rămână nesoluționată”.

„Crearea cadrului legal pentru serviciul social de suport monetar este un lucru bun, dar și mai important este ca pentru acest serviciu să fie planificate suficiente  resurse financiare bugetare, precum și să se găsească donatori care ar dori să contri­buie și să finanțeze acest proiect, deoarece posibilitățile administrației publice locale de nivelul doi, de cele mai multe ori, sunt limitate”, a conchis Sergiu Sainciuc.