20 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Un mai mare acces la experienţa sindicală a ţărilor dezvoltate

Loading
Fără categorie Un mai mare acces la experienţa sindicală a ţărilor dezvoltate
Un mai mare acces la experienţa sindicală a ţărilor dezvoltate

talmaci

 

Un mai mare acces la ţările cu experi­enţă bogată în materie de sindicalism veritabil vor obţine, în următorii ani, reprezentanţii Federaţiei „Sindicons”.

 

Victor Talmaci, preşedintele acestei federaţii, a precizat că, în cadrul unui for desfăşurat recent la Tbilisi, Georgia, s-a anunţat că grupul de ţări membre ale Internaționalei Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI), din care face parte şi „Sindicons”, urmează să fie extins. Astfel, din grupul cu numărul 10, constitu­it din state ale fostei URSS, vor face parte şi organizaţiile sindicale membre ale BWI din Israel, Turcia, precum şi un şir de ţări balcanice.

Faptul că la acest grup se vor alătura şi unele ţări cu experienţă sindicală avansa­tă le inspiră reprezentanţilor organizaţiei din ţara noastră speranţa că activităţile desfăşurate în acest context vor fi şi mai substanţiale, cu un impact şi mai mare, a apreciat Victor Talmaci.

Preşedintele „Sindicons” a mai precizat că, la Tbilisi, a avut o discuţie cu reprezen­tanţii sindicatului din Israel. Aceasta s-a axat pe posibilitatea ca cele două structuri sindicale să interacţioneze, inclusiv în ve­derea obţinerii de către Federaţia „Sindi­cons” a accesului la locurile de muncă ale constructorilor moldoveni care lucrează în Israel, în baza unui acord interstatal. În acest fel, sindicatul va putea contribui la aceea ca lucrătorii în cauză să dispună de condiţii adecvate de muncă şi de trai.

Evenimentul de la Tbilisi a fost organi­zat în scopul 

continuării discuţiilor la nivel mondial cu organizaţiile sindicale membre pe marginea planului de activitate al BWI pe următorii cinci ani, precum şi al pregă­tirilor de congresul aceleiaşi structuri ce va avea loc spre finele acestui an. În context, s-a făcut o evaluare a tuturor proiectelor implementate de organizaţiile membre cu susţinere din partea BWI. Cu referire la Federaţia „Sindicons”, organizatorii au re­marcat faptul că mijloacele financiare alo­cate au fost valorificate raţional şi conform destinaţiei, proiectele au fost implementa­te integral, dările de seamă au fost con­sistente şi prezentate la timp, iar activită­ţile au fost desfăşurate conform planurilor aprobate.

„Rezultatele obţinute poate că sunt mo­deste, dar sunt realiste, precum şi optime pentru conjunctura existentă. Este vorba despre negocierile colective şi de mana­gementul sindical în general”, a apreciat Victor Talmaci.

În cadrul discuţiilor de la Tbilisi, accen­tul a fost pus în principal pe relaţiile dintre organizaţiile sindicale mai dezvoltate din ţările europene şi scandinave, care contri­buie financiar la implementarea diferitelor proiecte, şi cele mai mici şi cu mai puţină experienţă.

Conform agendei, subiectele discutate s-au mai referit la raportul de activitate al Comitetului European al Femeilor, conso­lidarea sindicatelor cu ajutorul inovaţiilor, sporirea numărului de membri în baza unor noi metode de recrutare, precum şi la migraţie.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com